Mājoklis, pārcelšanās

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Lai uzsāktu uzņēmējdarbību Latvijā, uzņēmuma reģistrāciju iespējams pieteikt elektroniski, portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”.

 

Ja pieteikums un tam pievienojamie dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu e-parakstu, tad elektroniskai iesniegšanai jāizvēlas e-pasts info@ur.gov.lv. Lai pārliecinātos, kurš elektroniskais iesniegšanas kanāls jāizvēlas – e-pakalpojums vai e-pasts – lūdzam savu pakalpojumu meklēt Uzņēmumu reģistra pakalpojumu detalizētajā sarakstā. (Izņēmuma gadījumi – kad dokumentus nevar iesniegt izmantojot e-pakalpojumu).

 

Vairāk par uzņēmējdarbības uzsākšanu, nepieciešamajām darbībām un dokumentiem, kā arī noderīgu informāciju lasiet dzīves situācijā Uzņēmējdarbības uzsākšana.

Scroll Up