Ģimene, bērni

Pārējie ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti

Bērna piedzimšanas pabalsts.

 

Vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru piešķir:

  • vienam no vecākiem vai
  • aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildnībā līdz viena gada vecumam.

Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nepiešķir.

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Paternitātes pabalsts.

 

Pabalstu piešķir jaundzimušā bērna tēvam, ja viņš strādā vai arī, ja viņš ir pašnodarbināts. Paternitātes pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir un izmaksā par darba vietā piešķirtā atvaļinājuma 10 kalendārajām dienām.

 

Atvaļinājums jāizmanto līdz bērna 2 mēnešu vecumam. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Bērna kopšanas pabalsts.

 

Pabalstu par bērnu vecumā līdz diviem gadiem piešķir vienam no vecākiem vai citai personai, kura kopj bērnu (aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam).

 

Pabalstu piešķir no bērna piedzimšanas dienas, ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laika posmu. Tādā gadījumā pabalstu piešķir ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma.

 

Pabalsta piešķiršana nav atkarīga no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, proti, to piešķir gan strādājošām, gan nestrādājošām personām.

 

Pabalsts jāpieprasa  6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Vecāku pabalsts.

 

Vecāku pabalstu, ko dēvē arī par māmiņalgu, izmaksā vienam no vecākiem vai citai personai, kura kopj bērnu (aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam), kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Šo pabalstu var saņemt līdz bērna viena vai pusotra gadu vecumam.

 

Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts.

 

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta pieprasītāja algas, no kuras rēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas un no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma.

 

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no datuma, no kura pieprasa piešķirt vecāku pabalstu.

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

! Kad piedzimis bērns, ir iespēja iegūt informāciju par prognozējamo vecāku pabalsta apmēru. Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Ģimenes valsts pabalsts.

 

Pabalstu piešķir vienam no vecākiem vai citai personai (aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam), kura kopj un audzina bērnu no viena līdz 15 gadu vecumam. Ja bērns turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, pabalsts tiek izmaksāts līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu.

 

Papildu ģimenes valsts pabalstam, piešķir piemaksu, ja audzina 2 vai vairāk bērnus no viena gada līdz 20 gadiem un par šiem bērniem saņem ģimenes valsts pabalstu.

 

Par bērnu ar invaliditāti, kas jaunāks par 18 gadiem, tiek piešķirta piemaksa,  neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

 

Iesniegumu ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai var iesniegt uzreiz pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna gada vecuma sasniegšanas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Pabalstu pieprasīšana.

 

Atceries! Visus ar bērna piedzimšanu saistītos pabalstus var pieprasīt vienlaicīgi, iesniedzot iesniegumus VSAA.
 
To var izdarīt:

Scroll Up