Ģimene, bērni

Pašvaldību pabalsti

Pastāv gadījumi, kad arī pašvaldība piešķir ar bērna piedzimšanu saistītus pabalstus.


Piemēram, Rīgas pašvaldībā vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šo pabalstu noformē Rīgas dzimtsarakstu nodaļas, reģistrējot bērna dzimšanu.


Vairāk par šāda veida pabalstiem jautājiet savā pašvaldībā.

Scroll Up