Uzņēmējdarbība

Samazināta patentmaksa

Samazinātā patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību.

 

Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Samazināto patentmaksu var maksāt, ja:

  • personai ir piešķira vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte;
  • saimniecisko darbību veic jomā, par kuru atļauts maksāt samazināto patentmaksu;
  • saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 EUR un atbilstoši pašas personas prognozei saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu gadu) nepārsniegs 3000 EUR;
  • nenodarbina citas personas un nestrādā algoti darbu (nav algas nodokļa maksātājs).

Vairāk par samazināto patentmaksu un maksāšanas nosacījumiem lasiet Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnē un metodiskajā materiālā Samazinātā patentmaksa


2021. gada 14. janvāra noteikumi Nr. 36 “Kārtība, kādā piemērojama samazinātā patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā” nosaka to profesiju sarakstu, kas var izmantot samazināto patentmaksu, kā arī kārtību, kādā piemērojama samazinātā patentmaksa.


Amatnieki un citi noteikumos uzskaitīto profesiju pārstāvji var izvēlēties iegādāties VID patentu uz sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Tās apmērs ir 8 EUR pusgadā vai 17 EUR gadā.


Persona reģistrācijas iesniegumu iesniedz un samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra pusgada vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt samazinātās patentmaksas piemērošanu. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot VID EDS sadaļu “Dokumenti”, izvēlas no veidlapas iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumentu un iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrāciju samazinātās patentmaksas veikšanai.

Scroll Up