Uzņēmējdarbība

Patentmaksa

Patentmaksa ir vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību, tam nav saistības ar patentiem.

 

Vairāk par patentmaksu un maksāšanas nosacījumiem lasiet Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnē un metodiskajā materiālā.

 

2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.28 nosaka to profesiju sarakstu, kas var izmantot patentmaksu (samazināto patentmaksu), kā arī kārtību, kādā piemērojama patentmaksa un patentmaksas apmērs.

 

Amatnieki un citi noteikumos uzskaitīto profesiju pārstāvji, var izvēlēties iegādāties VID patentu uz vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Patentmaksas apmērs ir atkarīgs no pašvaldības teritorijas, kurā tiks veikta saimnieciskā darbība un no plānotās darbības ilguma. Persona reģistrācijas iesniegumu iesniedz un patentmaksu vai samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra mēneša vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt patentmaksas piemērošanu. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot VID EDS sadaļu “Dokumenti”.

Scroll Up