Tiesību aizsardzība

Patērētāju tiesības

Informācija atjaunota: 19.07.2021.

 

Ikdienā pērkot dažādas preces un pakalpojumus, mēs katrs kļūstam par patērētāju. Ja iegādātai precei vai pakalpojumam parādās kāds defekts, piemēram, tā nedarbojas, apģērbam ir šķībi nošūta vīle, kā rezultātā tas plīst, vai arī prece ir nepilnīgas komplektācijas, to var uzskatīt par pirkuma jeb līguma noteikumiem neatbilstošu. Lai zinātu, atcerētos un aizstāvētu savas patērētāja tiesības piedāvājumiem bagātajā pasaulē, ir vērts iepazīties ar dažiem svarīgiem nosacījumiem.


Ja konstatējat preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, Jums ir tiesības pārdevējam izvirzīt pretenziju.

Kā pārliecināties, vai uzņēmums ir tiesīgs sniegt pakalpojumus un pārdot preces?

Pērkot preces un pakalpojumus, vēlamies būt droši, ka uzņēmumi darbojas atbilstoši likumiem, un ka tie godprātīgi izturēsies arī pret mums...

Kādos gadījumos ir pārkāptas patērētāja tiesības?

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja: nav nodrošināta iespēja saņemt Jums nepieciešamo informāciju par preci...

Kādas ir kvalitatīvas jeb līguma noteikumiem atbilstošas preces un pakalpojumi?

Jebkura pirkuma izdarīšana nozīmē līguma noslēgšanu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Par darījumu apliecinošu dokumentu ir uzskatāms pirkuma čeks vai...

Kādā termiņā jāvēršas ar pretenziju par neatbilstošu preci vai pakalpojumu?

Gadījumā, ja atklājat preces vai pakalpojuma neatbilstību, Jums ir tiesības vērsties pie preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja divu gadu laikā...

Garantija

Ja preces pārdošanas brīdī Jums tiek izsniegta pārdevēja vai ražotāja garantija, kurā pārdevējs vai ražotājs ir apņēmies sniegt atbalstu preces...

Ko patērētājs var pieprasīt?

Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, Jums ir tiesības pārdevējam pieprasīt:vispirms – lai bez maksas un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību...

Kur vērsties, ja neizdodas vienoties ar pārdevēju?

Ja Jums rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, to vispirms risiniet pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai...

Kas tiks ņemts vērā, apstiprinot patērētāja prasību?

Pārdevējs izskatīs Jūsu pretenzijas un ņems vērā: samazinot cenu vai atceļot pirkumu, preces nolietojumu vai labumu, ko Jūs esat guvis,...

Kas nepieciešams, lai iesniegtu PTAC prasību par neatbilstošu pirkumu?

Lai iesniegtu prasību par neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, kurā iegādājāties preci vai pakalpojumu. Iesniegumā jāapraksta konstatētā...

Kur vērsties, ja radušās aizdomas, ka sniegtais pakalpojums/iegādātā prece var negatīvi ietekmēt veselību?

Ja Jums ir aizdomas, ka pakalpojums neatbilst veselības nozares regulējumam, vērsieties Veselības inspekcijā. Šajā gadījumā Jūs varat izmantot e-pakalpojumu "Iesniegums Veselības...

Noderīgi

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība,...

Scroll Up