Mājoklis, pārcelšanās

Paziņošana par dzīvesvietu vai deklarēšanās

Informācija atjaunota: 04.04.2019.

 

Dzīvesvietas deklarēšana ir obligāts pienākums gan Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, gan personām, kuras saņēmušas uzturēšanās atļaujas vai reģistrācijas apliecības. Precīzi norādīta personas adrese nodrošina iespēju īstenot savas tiesības un pienākumus, kā arī saņemt būtisku informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm. Papildu šim pienākumam, Jums ir iespēja uzzināt kā piedeklarēties, kurš deklarējies Jūsu īpašumā, kā anulēt citas personas dzīvesvietu un citus ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus.

 

Daudzas situācijas, kas saistītas ar dzīvesvietas deklarēšanu vai deklarētās dzīvesvietas pārbaudi, iespējams risināt elektroniskā veidā, jebkurā Jums ērtā brīdī.

Kāda ir mana deklarētā dzīvesvieta?

Ja Jums rodas nepieciešamība pārbaudīt, kādā adresē šobrīd esat deklarēts, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Iedzīvotāju reģistrā. Šo e-pakalpojumu varat...

Ja vēlaties mainīt deklarētās dzīvesvietas adresi

Mainot dzīvesvietu, Jums mēneša laikā ir jādeklarē jaunā dzīvesvietas adrese. Iepriekš deklarēto dzīvesvietas adresi nav nepieciešams anulēt, jo Iedzīvotāju reģistrā...

Kā paziņot dzīvesvietu ārvalstīs?

Ja Jūs esat Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību...

Kā uzzināt, kuras personas ir deklarētas man piederošajā īpašumā?

Izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētas personas" un iegūstiet informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kuras tajā...

Kā anulēt citas personas deklarēto dzīvesvietu?

Ja esat uzzinājis, ka Jūsu dzīvesvietas adresē vai Jums piederošā īpašumā  ir deklarējusies sveša persona, ziņas par šīs personas deklarēto...

Kā pārbaudīt, vai persona ir deklarēta Jums zināmajā adresē?

Ja vēlaties pārbaudīt vai cita persona, kuras personas kods Jums zināms, ir deklarēta norādītajā adresē, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Pārbaude, vai...

Scroll Up