Veselība

Peldvietu, skaistumkopšanas un ēdināšanas pakalpojumu kvalitāte

Pirms publisko peldbaseinu, pirts, skaistumkopšanas vai tetovēšanas salonu apmeklēšanas pārbaudiet, vai pakalpojumu sniedzēji ir oficiāli reģistrēti.  Šādu pakalpojumu sniedzējiem, ja tie veic uzņēmējdarbību un sniedz pakalpojumus, ir jābūt reģistrētiem Veselības inspekcijā (VI). VI tīmekļa vietnē, sarakstā  “Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji” varat iepazīties ar reģistrētajiem pakalpojumu sniedzējiem.


Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina profesionāli, kvalitatīvi un higiēnas prasībām atbilstoši pakalpojumi, jo veselībai nedroši un nehigiēniski pakalpojumi, darba piederumi un telpas var novest pie infekciju slimību izplatīšanās. Klientam ir tiesības sagaidīt, ka pakalpojuma sniedzējs ievēros visus higiēnas standartus, t.sk. telpu, virsmu un piederumu tīrību un roku higiēnu. Plašāka informācija par higiēnas prasībām skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā pieejama VI tīmekļa vietnē. Ja šajā jomā esat novērojis pārkāpumus, par tiem ziņojiet VI. Iesniegumu vai atsauksmi VI visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums Veselības inspekcijai” vai e-adresi.


Pakalpojuma “Iesniegums Veselības inspekcijai” izpildes soļus skatiet video.

Noteiktas higiēnas prasības ir arī ēdināšanas un pārtikas aprites uzņēmumiem. Plašāka informācija par prasībām pieejama Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) tīmekļa vietnē. Šajā gadījumā par konstatētiem pārkāpumiem Jūs varat ziņot PVD. Visērtāk – portālā Latvija.lv, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai e-adresi.


Plašāk par pakalpojumiem, kuri var negatīvi ietekmēt veselību, kā arī iespēju vērsties Veselības inspekcijā (VI), lasiet dzīves situācijas aprakstā “Patērētāju tiesības”.


Ja apmeklējat peldvietas, pievērsiet uzmanību peldūdens kvalitātei. Oficiālās peldvietas, kurās VI ir veikusi peldūdens monitoringu, varat sameklēt VI sagatavotajā oficiālo peldvietu kartē. Turpat ir pieejami arī jaunākie peldūdens rezultāti un informācija par noteiktajiem peldēšanās ierobežojumiem. VI tīmekļa vietnē atrodama informācija gan par oficiālo, gan par to pašvaldību neoficiālo peldvietu ūdens kvalitātes rezultātiem, kur pašvaldības ir pasūtījušas analīzes un iesniegušas rezultātus VI. Jūs varat iesaistīties peldūdens kvalitātes novērojumos – veikt vizuālus ūdens novērojumus un aizpildīt elektronisko anketu VI tīmekļa vietnē.

Scroll Up