Ģimene, bērni

Personas nāve, formalitātes un apbedīšana

Aktualizēts: 13.05.2021.

Tuvinieka nāves gadījumā izmantojiet valsts nodrošināto atbalstu un resursus, kas palīdzēs veikt nepieciešamās formalitātes un atvieglos ar aizgājēja apbedīšanu saistīto procesu.

Miršanas fakta konstatācija

Konstatējot personas miršanas faktu, nepieciešams rīkoties atkarībā no situācijas, kādā nāve iestājusies.   Ja persona mirusi veselības aprūpes iestādē vai...

Mirušā nogādāšana morgā

Lai morgs varētu pieņemt personas mirstīgās atliekas, nepieciešams kāds no šiem dokumentiem:   medicīniskā apliecība par nāves cēloni, ģimenes ārsta...

Miršanas fakta reģistrācija un apliecība

Personas miršanas fakts ir jāreģistrē dzimtsarakstu iestādē – dzimtsarakstu nodaļā un jāsaņem miršanas apliecība.   Savukārt ziņas par personas miršanu ārvalstīs jāiesniedz tuvākajā Latvijas...

Finansiāls atbalsts apbedīšanai un mirušā apgādājamajiem

Apbedīšanas pabalsts Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) ir:   sociāli apdrošinātās personas (darba ņēmēja vai pašnodarbinātā) nāves...

Apbedīšana

Kapa vieta un apglabāšana Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtība, apbedīšanas un pārapbedīšanas kārtība ir katras vietējās...

Normatīvais regulējums (noteikumi)

Vairāk informācijas par mirušas personas ķermeņa pārvadāšanu un apglabāšanu lasiet 2005.gada 19.jūlija Ministru Kabineta noteikumos Nr.523 “Kārtība, kādā ieved valstī...

Apbedītāju asociācijas

Apbedītāju asociācijas Latvijā:   Baltijas Valstu rituālo pakalpojumu sniedzēju asociācija Eiropas Apbedītāju asociācija Latvijas Apbedītāju asociācija Rīgas Apbedītāju biedrība  ...

Scroll Up