Ģimene, bērni

Personu apliecinošs dokuments

Tuvojoties pilngadības sasniegšanai, parādās arvien lielāka nepieciešamība pārstāvēt sevi pašam – ejot pie ārsta, dodoties uz ārvalstīm, kārtojot formalitātes valsts iestādēs vai bankā, utt. Lai formāli pierādītu savu identitāti, ikvienam nepieciešams personu apliecinošs dokuments.

 

Pase un personas apliecība (elektroniskā identifikācijas karte – eID karte) ir personu apliecinošs dokuments, ko var saņemt ikviena Fizisko personu reģistrā reģistrēta persona.

 

No 15 gadu vecuma, personas rīcībā ir pasei un/vai personas apliecībai (elektroniskā identifikācijas karte – eID karte). Līdz 15 gadu vecumam personas apliecība var tikt izsniegta pēc vecāku vai likumiskā pārstāvja iesnieguma.

 

Dokumentus pases vai eID kartes izsniegšanai var iesniegt un saņemt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

 

Pieteikties pases vai eID kartes izsniegšanai uz konkrētu apmeklējuma laiku (nestāvot rindā) ir iespējams:

 

 

Pēc e-pakalpojuma izmantošanas varēsiet ierasties izvēlētajā PMLP nodaļā noteiktajā apmeklējuma laikā un iesniegt dokumentus, negaidot rindā.

 

Vairāk par personu apliecinošu dokumentu veidiem, to saņemšanu, rīcību nozaudēšanas gadījumā lasiet PMLP tīmekļa vietnē.

 

Ar eID karti Jūs varat:

  • apliecināt savu identitāti klātienē;
  • ceļot Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā;
  • apliecināt savu identitāti elektroniskā vidē (ja vien, saņemot eID karti, tajā ir iekļauta un aktivizēta e-identitātes apliecināšana);
  • elektroniski parakstīties (ja, saņemot savu eID karti, tajā ir iekļauta e-parakstīšanās iespēja). Vairāk informācijas www.eparaksts.lv vai dzīves situāciju aprakstā Dokumentu parakstīšana ar elektronisko parakstu.

 

Drošs elektronisks paraksts (e-paraksts) ir pieejams ikvienai Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā reģistrētai personai jau no 14 gadu vecuma.

 

Pazaudēts vai nozagts dokuments

Atklājot, ka ir pazudusi vai nozagta pase vai eID karte, jāziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), Valsts policijai vai Valsts robežsardzei. Ja dokuments pazudis, Jums atrodoties ārvalstīs, par to jāziņo Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, ja attiecīgajā ārvalstī tāda ir.

 

Trīsdesmit dienu laikā PMLP ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti personu apliecinoša dokumenta atjaunošanai. Ja ir bijuši abi personu apliecinoši dokumenti, PMLP jāuzrāda īpašumā esošais dokuments, lai apliecinātu savu identitāti, un jāpiesaka otra dokumenta atjaunošana. Savukārt, ja pazudis vienīgais dokuments, pārvaldes darbinieki pārliecināsies par personas identitāti un uzsāks jauna dokumenta izgatavošanu.

 

Ja personu apliecinošais dokuments nozagts, par to jāziņo Valsts policijai un, dodoties uz PMLP, jāņem līdzi dokuments, kurā policija apstiprinājusi dokumenta nozagšanu. Šādā gadījumā nebūs jāmaksā administratīvais sods par nolaidīgu personu apliecinošu dokumentu glabāšanu.

 

Ja pazudusi dzimšanas apliecība, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana” var elektroniski pieprasīt un saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju.

Scroll Up