Veselība

Personu ar invaliditāti tiesības

Valdības uzdevums ir pieņemt likumus, kas veicina vienlīdzību un novērš jebkura veida diskrimināciju pret personām ar invaliditāti – tiešu un netiešu. Tiesībsarga tīmekļa vietnē pieejams saraksts ar normatīvajiem aktiem, kas regulē vai skar personu ar invaliditāti tiesības.

 

Par Eiropas Savienības Pamattiesību (ESP) aģentūras veikto darbu invaliditātes jomā iespējams lasīt informatīvajā materiālā Personu ar invaliditāti galvenās tiesības un ESP tīmekļa vietnē.

Scroll Up