Ziņas

64% sabiedrības valsts un pašvaldību pakalpojumus labprāt saņemtu elektroniski

Vairāk nekā puse (64%) no tiem iedzīvotājiem, kuri līdz šim ir pieteikuši kādu no valsts vai pašvaldības iestāžu pakalpojumiem, tos turpmāk vēlētos saņemt neklātienē jeb elektroniski, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aptaujas “Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings” rezultāti.

Kopumā par iespēju valsts un pašvaldību pakalpojumus saņemt elektroniski visplašāk informēti ir gados jaunākie aptaujātie (18 – 34 gadu vecumā), kā arī strādājošie, rāda pētījuma dati. Pētījums arī apliecina, ka iedzīvotāji, kuri jau šobrīd saņem pakalpojumus elektroniski, ir apmierināti ar šo pieteikšanas veidu. Aptaujātie norāda, ka galvenā priekšrocība elektroniskam pakalpojuma saņemšanas veidam ir pieteikšanas ātrums, tostarp tādēļ, ka nav jāmēro ceļš līdz apkalpošanas centram (to uzsvēruši 56 % aptaujāto) un to var pieteikt jebkurā laikā (kā priekšrocību uzsvēruši 33 % aptaujāto). Savukārt tie, kuri līdz šim pakalpojumus nav pieteikuši elektroniski, visbiežāk to argumentē ar nepietiekamām zināšanām un prasmēm.

“Latvija ir starp Eiropas Savienības valstīm ar straujāko e-pārvaldes attīstību, pēdējo gadu laikā sasniedzot augstu digitalizācijas līmeni un ieņemot astoto vietu e-pārvaldes jomā. Šī pētījuma dati ļauj mums labāk izprast sabiedrības paradumus e-pakalpojumu lietošanā, un izdarīt secinājumus, kurus e-pakalpojumus padarīt lietotājiem vēl ērtākus un pieejamākus,” saka VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis.

Tiešsaistē pieejama virkne dažādu e-pakalpojumu, kas ierastās situācijas ļaut atrisināt elektroniski, neizejot no mājas. Pētījums rāda, ka visvairāk iedzīvotāji informēti par tādiem e-pakalpojumiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) e-pakalpojums gada ienākumu deklarācijas iesniegšana un pārmaksāto nodokļu apmaksa (90%), kas ir arī starp visbiežāk elektroniski pieteiktajiem VID pakalpojumiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (86%) un Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojumu pieteikums bezdarbnieka pabalstam (84%).  Savukārt viszemākā informētība ir par Nacionālā veselības dienesta pakalpojumu pieteikties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK) (48%) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu pieteikties vecāku pabalstam (57%). Savām vajadzībām atbilstošus e-pakalpojumus ikviens var atrast portālā Latvija.lv.

Šobrīd portālā Latvija.lv un iestāžu portālos ir pieejami aptuveni 500 dažādi valsts un pašvaldību e-pakalpojumi gan privātpersonām, gan uzņēmējiem. Atbilstoši Valsts reģionālās attīstības aģentūras apkopotajiem datiem, kopš portāla Latvija.lv izveides brīža 2008. gadā līdz 2017. gada beigām pakalpojumus latvija.lv ir uzsākuši 806 tūkstoši lietotāju kopsummā ap 9,2 miljonus reižu.

Aptauja norisinājās 2017. gada oktobrī, aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptauja ir veikta Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” ietvaros.  Pētījums pieejams: http://varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321.