Uzņēmējdarbība

Piegādātāja atbilstības pārbaude iepirkuma nosacījumiem

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pierādījumus tam, ka Jūsu uzņēmums ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts.

 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. pantam pretendentam nedrīkst būt nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, maksātnespēja, kā arī citi izslēgšanas nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.

 

Informāciju par pretendenta atbilstību iepirkuma vai iepirkuma procedūras izslēgšanas nosacījumiem pasūtītājs iegūst, izmantojot Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) E-izziņu apakšsistēmu. Šo sistēmu varat izmantot arī Jūs – kā piegādātājs, kas ir reģistrējies EIS. Tādējādi, Jums ir iespēja elektroniskā veidā iegūt ziņas par sevi – no Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldību sniegtās informācijas un pārliecināties, vai atbilstat iepirkuma nosacījumiem (par e-izziņas pieprasīšanu no EIS lasiet arī dzīves situācijas aprakstā Uzņēmējdarbības veikšana).

 

 

Ja vēlaties iegūt kādu konkrētu informāciju par savu uzņēmumu, Jūs varat izmantot citus e-pakalpojumus. Piemēram, lai saņemtu informāciju par Jūsu reģistrēto uzņēmumu Uzņēmumu reģistrā, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnes“.

 

Kā sākotnējo pierādījumu par atbilstību atlases prasībām piegādātājs piedāvājumā ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD) – pašdeklarāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli, spējām un piemērotību publiskā iepirkuma procedūrai. Deklarācija pieejama vietnē ESPD.EIS.GOV.LV. Tiešsaistes veidlapu var aizpildīt, izdrukāt un nosūtīt pasūtītājam. Ja procedūru veic elektroniski, EVIPD var eksportēt, saglabāt un iesniegt elektroniski.

 

Portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem, varat pārbaudīt, vai Jūsu uzņēmumam nav piemēroti sodi, kā arī šo informāciju saņemt izziņas veidā, kuru nepieciešamības gadījumā varat iesniegt pasūtītājam caur EIS. Izpildot e-pakalpojumu par izziņas pieprasīšanu, jāveic apmaksa.

 

Gūt priekštatu par to, vai uzņēmumam ir nodokļu parādi iespējams izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Publiskojamo datu bāzi “Nodokļu parādnieki”. Savukārt, izziņu par nodokļu parāda esamību vai neesamību uz konkrētu datumu Jūsu uzņēmums var sagatavot patstāvīgi – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Izziņas”, izvēloties “Izziņa par nodokļu parādu”.

 

Pasūtītājs var noteikt prasības arī attiecībā uz Jūsu uzņēmuma saimnieciskajām un finansiālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei. Šādas prasības var attiekties uz Jūsu uzņēmuma:

 

  • gada minimālo finanšu apgrozījumu, tai skaitā konkrētā iepirkuma līguma priekšmeta jomā;
  • finanšu rādītājiem;
  • profesionālā riska apdrošināšanu.

 

Jūs sava uzņēmuma saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām varat apliecināt, nepieciešamības gadījumā EIS iesniedzot šādus dokumentus (elektroniski):

 

  • kredītiestādes apliecinājumus vai, ja nepieciešams, attiecīgas profesionālā riska apdrošināšanas sabiedrības pierādījumus;
  • finanšu pārskatu vai izrakstu no finanšu pārskata, ja finanšu pārskats ir publiski pieejama informācija;
  • apliecinājumu par savu kopējo neto apgrozījumu vai, ja nepieciešams, apgrozījumu, kas attiecas uz konkrētā iepirkuma jomu, bet ne vairāk kā par 3 iepriekšējiem gadiem.
Scroll Up