Veselība

Pieteikšanās tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšana

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 2. pielikuma tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus kā arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai izsniegšanu pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus, vairāk lasiet centra tīmekļa vietnē.

Scroll Up