Uzņēmējdarbība

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrēšana

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā. Uzņēmējdarbības veicējam, pirms uzsākt ar PVN apliekamus darījumu veikšanu vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus iekšzemē, par kuriem tam jāmaksā PVN kā šo pakalpojumu saņēmējam, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā. Jāreģistrējas, ja darījumu vērtība pārsniedz noteikto slieksni (vairāk lasiet VID tīmekļa vietnē).


Vienlaikus ar uzņēmējdarbības reģistrāciju Uzņēmumu reģistra (UR) attiecīgajā reģistrā, iespējams pieteikties PVN maksātāja statusam.


PVN maksātāja statusa pieteikšanai nepieciešams aizpildīt iesniegumu reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā.


Dokumentus reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā var iesniegt:

! Plašāka informācija par PVN maksātāja reģistrēšanu apskatāma VID tīmekļa vietnē.

Scroll Up