Uzņēmējdarbība

Pievienotās vērtības nodoklis

Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikts, ka reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā nav nepieciešama, ja ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi noteiktu apmēru.

Vairāk informācijas par PVN maksāšanu lasiet VID tīmekļa vietnē.

Scroll Up