Ģimene, bērni

Pilngadības iestāšanās

Informācija atjaunota: 11.06.2020.


Par pilngadīgu Latvijā uzskata cilvēku, kas sasniedzis 18 gadu vecumu un kļūst juridiski atbildīgs par savu rīcību. Tikai pilngadīgai personai Latvijā likums ļauj iegūt vadītāja apliecību, doties uz vēlēšanām, apprecēties bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas utt., tomēr, arī pirms astoņpadsmitās dzimšanas dienas ir zīmīgi vecuma sliekšņi, piemēram 14 un 16 gadu, kuri sniedz vairāk brīvības un tiesību, kā arī vairāk atbildības.


Sasniedzot pilngadību, paveras plašas iespējas lietot visdažādākos e-pakalpojumus, kas atvieglos ikdienā nepieciešamu darbību veikšanu un komunikāciju ar valsti.

Atbildība likuma priekšā

Lai arī ceļš uz pilngadību ir pilns jauniegūtu tiesību un brīvību, jāuzņemas nopietna atbildība par sevi un savu rīcību. Gan...

Studijas

Iegūstot vidējo izglītību,  pieteikšanās studijām kādā augstskolā kļūst ļoti aktuāla. Portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” ir...

Dzīvesvietas maiņa

Ja nākas mainīt dzīvesvietu, piemēram, sākot studijas vai jaunu darbu, Jums mēneša laikā ir jādeklarē jaunā dzīvesvietas adrese. Iepriekšējās dzīvesvietas...

Personu apliecinošs dokuments

Tuvojoties pilngadības sasniegšanai, parādās arvien lielāka nepieciešamība pārstāvēt sevi pašam – ejot pie ārsta, dodoties uz ārvalstīm, kārtojot formalitātes valsts...

Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības

Automašīnas vai jebkura cita motorizēta transportlīdzekļa tiesību iegūšanas process visbiežāk sākas ar mācību atļauju, jeb “baltajām tiesībām”. Braukšanas mācību atļauja...

Velosipēda vadītāja tiesības

Velosipēdista apliecību var iegūt jau no 10 gadu vecuma, nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu (testu). Ja ir...

Alimenti, uzturlīdzekļi, pabalsti

Mūsdienās lielākā daļa 18 gadu vecumu sasniegušo jauniešu vēl mācās un viena no dzīves svarīgākajām izvēlēm – par ko kļūt...

Medicīnas izdevumi un informācija par veselību

Sasniedzot pilngadību, maksa par medicīnas pakalpojumiem var mainīties un parādās jaunas iespējas izmantot dažādus e-pakalpojumus. Elektroniski portālā E-veselība un Latvija.lv...

Laulības reģistrēšana

Laulība Latvijā ir atļauta no astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā laulībā var stāties no sešpadsmit gadu vecuma (ar vecāku...

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

Iedzīvotājiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, ir iespēja mainīt savu vārdu un uzvārdu, ja: vārds vai uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā;...

Scroll Up