Mājoklis, pārcelšanās

Pilsonība

Pilsonība ir tiesiska piederība pie noteiktas valsts. Uz pilsoņiem attiecas valsts likumos noteiktie pienākumi un tiesības.

 

Personu piederību Latvijas pilsoņu kopumam nosaka Pilsonības likums. Latvijas Republikas pilsonību var iegūt vairākos veidos. Vairāk par pilsonības iegūšanas veidiem, procesu un nepieciešamajiem dokumentiem lasiet PMLP tīmekļa vietnē.

 

Latvijas pilsonim, kurš ir arī citas valsts pilsonis vai kuram citas valsts pilsonība tiek garantēta, ir tiesības atteikties no Latvijas pilsonības.

Dubultpilsonība

Latvijas pilsonība ir saglabājama personām, kuras ir ieguvušas:

 

 

Bērniem līdz 18 gadiem dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti.

Pilsonības iegūšana bērniem

Bērns var iegūt Latvijas pilsonību neatkarīgi no dzimšanas vietas. Bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.

 

Ārvalstīs dzimis bērns

 

Kārtību, kādā PMLP reģistrē ārvalstīs dzimušu bērnu par Latvijas pilsoni, reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”. Vairāk par nepieciešamajiem dokumentiem un to iesniegšanu lasiet PMLP tīmekļa vietnē.

Pilsonības atjaunošana

Latvijas pilsonību var atjaunot pēc personas lūguma, ja tā zaudēta:

 

 

Vairāk par pilsonības atjaunošanas procesu, nepieciešamajiem dokumentiem un citu noderīgu informāciju lasiet PMLP tīmekļa vietnē.

Naturalizācija

Naturalizācija ir process, kura rezultātā personu uzņem Latvijas Republikas pilsonībā. Personai, kura vēlas iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā, personīgi ir jāierodas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā un jāiesniedz naturalizācijas iesniegums.

 

Vairāk par pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā lasiet PMLP tīmekļa vietnē.

 

Latviešu valodu var apgūt privātos valodu mācību centros vai individuāli pie latviešu valodas pasniedzēja. Informācija par valodu mācību centriem, kas piedāvā apgūt latviešu valodu, kā arī saites uz dažādiem digitāliem resursiem pieejamas integration.lv. Noderīgus mācību rīkus meklējiet arī Patvērums “Drošā māja”NIIDe-LaipaLatviešu valodas aģentūrasSaziņas tilts un Valsts izglītības satura centra  tīmekļa vietnē.

Scroll Up