Mājoklis, pārcelšanās

Pirkuma līgums, nostiprinājuma lūgums un notāra pakalpojumi

Slēdzot darījumu par nekustamā īpašuma iegādi, vērts padomāt par darījuma drošību. Būtiski pirkuma līgumā atrunāt arī maksājumu kārtību – vai maksājums tiks veikts caur glabājuma vai darījuma kontu vai nē, vai visa pirkuma maksa tiks samaksāta uzreiz vai pa daļām, iestājoties noteiktiem nosacījumiem (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana, nostiprinājuma lūguma parakstīšana u.c.), kādas ir sekas, ja dažādu iemeslu dēļ īpašumtiesību pāreju tomēr nav iespējams reģistrēt Zemesgrāmatā.

 

Zemesgrāmatā iesniedz pirkuma līgumu kopā ar nostiprinājuma lūgumu, kurā zvērināts notārs ir apliecinājis parakstu, nostiprinājuma lūdzēju rīcībspēju un pārstāvības tiesības. Tas nozīmē, ka ir pārbaudīta abu pušu identitāte, faktiskā rīcībspēja un pārstāvības tiesības, ja kāda no pusēm darbojas uz pilnvaras pamata, pārstāvot citu cilvēku. Nostiprinājuma lūguma forma ir atkarīga no noslēdzamā darījuma satura, tādēļ vislabāk, ja zvērināts notārs pats sastādīs nostiprinājuma lūgumu.

 

Ja tomēr izlemjat sastādīt pirkuma līgumu pašu spēkiem, jārēķinās, ka par tā saturu atbildību arī uzņematies paši, t.sk. par sekām, kādas var iestāties neatbilstoši sagatavota līguma dēļ, kā arī tad, ja kādas puses intereses ir ierobežotas vai aizskartas. Tikai tad, ja nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījums, jau sākot ar tā plānošanu, ir uzticēts zvērinātam notāram, zvērināts notārs uzrauga visu procesu un darījuma norisi – izpēta īpašumu, apkopo informāciju no publiskajiem reģistriem, sagatavo līgumu, izskaidro pusēm visas to tiesības, pienākumus, riskus un iespējas, kā arī iesniedz dokumentus reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Veidojot līgumu pašiem, līdzējiem tas viss jādara pašu spēkiem.

Notāra konsultācija

Lai saņemtu kvalificētu palīdzību nekustamā īpašuma iegādē, varat izmantot zvērināta notāra vai zvērināta advokāta atbalstu.

 

Zvērināta advokāts vai notārs var palīdzēt sagatavot privāta līguma projektu. Ja līgumu veidosiet paši, notārs neizvērtēs tā saturu un atbilstību likumam, kā tas būtu notariālā akta gadījumā, ja līgumu veidotu notārs.

 

Ja Jums nepieciešami notāra pakalpojumi, saņemt konsultāciju, notariāli apliecināt dokumentu un apmaksāt saņemto pakalpojumu iespējams gan klātienē pie notāra, gan tiešsaistē. Izmantojiet šo e-pakalpojumu – pieteikšanās tiešsaistes vizītei video formātā pie zvērināta notāra notiek portāla www.latvijasnotars.lv sadaļā “Meklēt notāru” izvēloties jebkuru notāru un atzīmējot nepieciešamo pakalpojumu.

 

Tīmekļa vietnē latvijasnotars.lv notāru var meklēt sev ērtā atrašanās vietā, gan pieteikt vizīti, gan uzdot jautājumu tiešsaistē.

Notāra glabājuma konts

Ja esat izvēlējušies īpašuma pirkuma līgumu slēgt pie zvērināta notāra, pirkuma maksājumam varat izmantot notāra glabājuma kontu. Šādā gadījumā pircējs nodod naudu glabājumā notāram, kurš, iestājoties līgumā paredzētajam brīdim, kad nauda izmaksājama pircējam, to pārskaita pircēja norādītajā kontā.

Darījuma konts

Ja, pērkot vai pārdodot nekustamo īpašumu, pircējs ņem kredītu, var būt nepieciešams darījuma konts un darījuma konta līgums. Darījuma konta līgums ir trīspusējs, tas tiek slēgts starp banku, pircēju un pārdevēju, un tā mērķis ir nodrošināt, lai pircējs un pārdevējs godprātīgi izpilda visus pienākumus pirkuma līguma sakarā, proti – lai pircējs iegūtu nekustamo īpašumu, bet pārdevējs saņemtu naudu.

 

Ja īpašums tiek iegādāts ar bankas kredīta starpniecību, pircējs vispirms darījuma kontā ieskaita pirmo iemaksu (daļu no pirkuma cenas, kuras apmērs atkarīgs no pircēja vienošanās ar banku par aizdevuma piešķiršanu), savukārt banka šajā kontā ieskaita pircējam piešķirto kredītu. Abas minētās summas kopā veido pirkuma līgumā noteikto nekustamā īpašuma pirkuma maksu.

 

Pēc tam pārdevējs kopā ar pircēju dodas pie notāra un paraksta nostiprinājuma lūgumu.

 

Nostiprinājuma lūgumu pircējs iesniedz rajona (pilsētas) tiesā, veicot arī valsts un kancelejas nodevu, lai nekustamais īpašums tiktu ierakstīts Zemesgrāmatā uz pircēja vārda. Vienlaikus ar pircēja īpašuma tiesībām Zemesgrāmatā par labu bankai tiek nostiprināta hipotēka piešķirtā kredīta atmaksas nodrošināšanai.

 

Ja līdz darījuma konta līgumā noteiktajam termiņam pircējs vai pārdevējs bankā iesniedzis nepieciešamos dokumentus, banka no darījuma konta ieskaita pārdevēja kontā nekustamā pilnu īpašuma pirkuma maksu. Prasības dokumentiem var atšķirties atkarībā no izvēlētās bankas un īpašuma veida.

Scroll Up