Portāls Latvija.lv

Portāls Latvija.lv ir vietne, kuras mērķis ir nodrošināt ērtu piekļuvi informācijai par valsts un pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī e-risinājumiem. Portālā esoša informācija ir apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem atrast sev nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu aprakstiem, elektronizēti pakalpojumi ietver saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu. Portālu uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Portāla saturu nodrošina iestādes, kuras centralizētajā katalogā ievieto un uztur informāciju par saviem pakalpojumiem. (avots: Latvija.lv)

Portālā pieejamas šādas sadaļas: Privātpersonām, Uzņēmējiem, E-pakalpojumi. Informācija par portālu pieejama sadaļā –Par portālu, savukārt, ja radušies kādi jautājumi par portālā iekļauto informāciju ieteicams izmantot sadaļu Palīdzība.

Sadaļā “Privātpersonām” ir apkopoti visi Latvijas iedzīvotājiem pieejamie valsts un pašvaldību pakalpojumi. Lai vieglāk orientēties, šeit ir 12 apakšsadaļas, kuros pakalpojumi ir sagrupēti pēc privātpersonu interesēm, sazinoties ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Sadaļā “Uzņēmējiem” ir izvietoti apakšsadaļas, saistītas ar uzņēmējdarbībām, uzņēmējdarbību uzsākšana, veikšana un pabeigšana.

Sadaļā “E-pakalpojumi” vienkopus ir apkopoti visi portālā pieejamie e-pakalpojumi. Sadaļā “E-pakalpojumi” ir iespējama e-pakalpojumu filtrēšana, pēc turētāja iestādes nosaukuma. Piemērām, izmantojot pogu “Atlasīt no saraksta”, var atlasīt visus e-pakalpojumus, kurus nodrošina Labklājības ministrija.

Sadaļā “Palīdzība” ir elektroniskā rokasgrāmata, kurā tiek sniegta informācija par portāla struktūru un lietošanu.

Poga “Mana darba vieta” ir paredzēta autentificētiem lietotājiem, lai kontrolētu un pārvaldītu savas darbības portālā. Portāla ārējo izskatu var nomainīt uz kontrastu krāsu shēmu, kas ir paredzēta vājredzīgiem lietotājiem. Portālā tiek izmantotas sīkdatnes, par to ir paziņots galvenā logā. Lietojot portālu, lietotāji piekrītat sīkdatņu izmantošanai, apstiprinot ar pogu “Piekrītu”. Portāla mājaslapa un struktūra ir pieejamas 3 valodas: latviešu, krievu un angļu.

Pēc autentificēšanās portālā, lietotājam ir pieejama Mana darba vieta – aktuālās informācijas kopsavilkums: saņemtie dokumenti, iesniegtie dokumenti, nelasītie paziņojumi, atgādinājumi un maksājumi. Katru sarakstu iespējams izvērst, apskatīt tajā konkrētu ierakstu, kā arī pāriet uz pilnu sarakstu. Lai beigtu darbu autentificētajā režīmā, lietotājam jāuzklikšķina uz saites Beigt darbu.

Portālā Latvija.lv var izmantot meklēšanas sistēmu, lai ātri un ērti atrastu nepieciešamo informāciju. Ierakstot lodziņā “Meklēt”frāzi vai vārdu, ir iespēja viegli atrast visus portālā pieejamos datus tai skaitā arī e-pakalpojumus par interesējošo tēmu. Veicot meklēšanu šādā veidā tiks atrasta informācija par visiem iestāšu sniegtajiem pakalpojumiem, kas ir ietverti Publisko pakalpojumu katalogā.

Lai meklētu tikai iestāžu sniegtos e-pakalpojumus ir jānospiež uz sadaļas E-pakalpojumi laukā “Meklēt” ierakstiet frāzi vai vārdu, tiks atlasīti tikai e-pakalpojumi.

E-pakalpojumu izpilde var notikt Latvija.lv, vai arī pakalpojuma aprakstā tiek iekļauta saite uz konkrētās iestādes vietni, lai izpildītu e-pakalpojumu.

Būtiski uzsvērt, ka gadījumā kad cilvēkam rodas nepieciešamība sazināties ar valsts vai pašvaldības iestādi, būtu ieteicams pirms došanās uz šo iestādi klātienē, vispirms pārbaudīt iespēju sazināties vai saņemt informāciju no tās elektroniski.

E‑pakalpojumi ir alternatīva pakalpojumu sniegšanai klātienē. Piemēram, klientam ir iespēja iesniegt iesniegumu kādā valsts vai pašvaldības iestādē, neapmeklējot to personīgi. E‑pakalpojumu izmantošana ir ērta, jo jebkurš datora un interneta lietotājs var pieprasīt e-pakalpojumu sev izdevīgā brīdī, neatkarīgi no iestādes darba laika.

Scroll Up