Preču kvalitāte un patērētāja tiesības

Preču kvalitāte un patērētāja tiesības

Iepērkoties internetveikalā, jāņem vērā, ka reizēm realitātē preces izskats un kvalitātes īpašības var atšķirties no datora ekrānā redzamā. Pēc pasūtījuma saņemšanas no internetveikala svarīgi novērtēt preces kvalitāti. Vai preces īpašības atbilst internetveikalā publicētajām? Vai mērvienības ir tādas, kā norādīts pasūtījumā? Veiciet preces novērtēšanu uzreiz pie tās saņemšanas, lai nepilnību konstatēšanas gadījumā pēc iespējas operatīvāk varētu par faktu informēt pārdevēju. Atcerieties, ka varat preci pārbaudīt tikai tiktāl, cik tas būtu iespējams uz vietas parastā veikalā.

 

Plašāk par patērētāju tiesībām lasiet dzīves situācijas aprakstā “Patērētāju tiesības”.

 

Veicot pirkumu internetā, tiek slēgts distances līgums, ar ko saprot jebkuru pārdošanas līgumu, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju bez pušu fiziskas klātbūtnes, izmantojot distances saziņas līdzekļus (pasta pasūtījums, internets, telefons).

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2011/83/ES tirgotājam ir jāizpilda pasūtījums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, ja puses nav vienojušās citādi par piegādes laiku.

 

Ja pasūtītajai precei konstatējat nepilnības, iepazīstieties ar preces atgriešanas nosacījumiem, kuriem jābūt izklāstītiem internetveikala tīmekļa vietnē. Ja nosacījumos nav minēts, ka preces atpakaļ sūtīšanas izdevumus sedz pircējs, tad tie būs jāsedz pārdevējam. 


Patērētāju tiesības ES nosaka, ka pircējam ir tiesības pārdomāt un atteikties no internetveikalā pasūtītas preces 14 dienu laikā. Pārdevēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas atmaksāt pircējam naudu, ko viņš ir samaksājis par preci. Pārdevējs var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis preci atpakaļ vai kad patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

 

Ja saskaraties ar situāciju, kad piegādātā prece ir sabojāta sūtīšanas procesa laikā, atcerieties, ka tirgotājs ir atbildīgs par preci līdz brīdim, kad tā tiek nodota patērētāja fiziskā valdījumā (izņemot gadījumos, ja piegādātāju ir izvēlējies pats patērētājs). Iespēju robežās pārbaudiet preces stāvokli, kamēr tā vēl atrodas pie kurjera. Gadījumā, ja, atverot preces iepakojumu, konstatējat, ka prece ir sabojāta jeb līguma noteikumiem neatbilstoša, un uzskatāt, ka prece nav sabojāta Jūsu vainas dēļ, fiksējiet preces stāvokli un  vērsieties pie pārdevēja, lai izmantotu atteikuma tiesības.

 

Diemžēl dažkārt pārdevējs atsakās izpildīt patērētāja prasību vai arī patērētāju neapmierina pārdevēja piedāvātais risinājums, tādā gadījumā patērētājs var iepazīties ar Strīdu risināšanas procesu un vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), lai atrisinātu radušos strīdu. Iesniegumu PTAC varat ērti iesniegt portālā Latvija.lv, izmantojot e-adresi.

 

Vienmēr saglabājiet pirkumu apliecinošu dokumentu – čeku, kvīti, rēķinu!

 

Ja prece iegādāta ES reģistrētā interneta veikalā un pēc rakstiskas sūdzības nosūtīšanas veikals problēmu nerisina vai arī nesniedz atbildi uz nosūtīto sūdzību, vērsieties pēc palīdzības Eiropas Patērētāju informēšanas centrā Latvijā (ECC Latvia).

 

Ja rodas problēmas un konkrētais internetveikals reģistrēts ārpus ES robežām, šādā situācijā kā viens no risinājumiem ir sūdzības iesniegšana starptautiskā līmenī izveidotajā tiešsaistes strīdu risināšanas tīklā econsumer.gov (ja konkrētā valsts ir iesaistīta projektā).

 

Arī iegādājoties preci no komersantiem sociālajos tīklos, piemēram, “Facebook” tirgotājam ir jāiesniedz patērētājam darījumu apliecinošs dokuments. Patērētājam ir 14 dienu atteikuma tiesības un viņš var 2 gadu laikā no preces iegādes brīža vērsties pie komersanta ar prasību par preces neatbilstību novēršanu. Tas gan attiecas tikai uz situācijām, kad preces tiek iegādātas no komersanta. Gadījumā, ja cilvēks iegādājas preci no citas privātpersonas – šie noteikumi nav spēkā. Latvijā un ES šie noteikumi ir vienādi.

 

Gadījumā, ja Jums radušās aizdomas par preces viltojumu, sazinieties ar Valsts policiju, savukārt aizdomu gadījumā par preces drošumu sazinieties Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Ja Jūs vēlaties informēt muitu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, Jūs varat sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu.

 

Ja viltotā prece ir iegādāta trešo valstu internetveikalos un muitas kontroles laikā viltojums tiek konstatēts, muita sūtījumu konfiscē, tādēļ nav iespējams preci nosūtīt atpakaļ pārdevējam.

 

Publiskā un privātā sektora sadarbības rezultātā viltojumu apkarošanas jomā ir tapuši vispārīgi viltoto preču raksturojumi un pamācības, kam pievērst uzmanību, meklējot preces internetā, lai pasargātu sevi no viltojumiem un krāpšanas riskiem.

 

Apzināta viltojumu pirkšana vai nelikumīga mūzikas/filmu lejupielādēšana un straumēšana ir zādzība – tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

 

Iegādājoties preci, jāizvērtē pirkums, ņemot vērā 7 kritērijus:

  1. Preces cena – zema cena vai milzīgas atlaides var liecināt par viltojumu.
  2. Preces avota ticamība – vai informācija veikala interneta vietnē ir ticama.
  3. Preces vai zīmola nosaukums – vai tajā nav kļūdu.
  4. Preces apraksta un attēla kvalitāte – cik tie ir kvalitatīvi.
  5. Interneta veikala reputācija un klientu atsauksmes.
  6. Interneta veikala domēna vārds.
  7. Vai veikalā tiek ievēroti patērētāja tiesību nosacījumi, piemēram, preces iespējams atgriezt pārdevējam.

Pirms preces iegādes internetā, veiciet cenu salīdzināšanu. Starp viltojumiem un oriģinālajām precēm mēdz būt lielāka cenu starpība. Pēc pasūtījuma saņemšanas pārbaudiet preces kvalitāti – iepakojumu, materiālus, logotipus un uzdrukas, lietošanas instrukcijas u.c.

 

Iegādājoties preces kādā internetveikalā, kas ir ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, nav garantēta preču atbilstība ES noteiktajām drošuma prasībām un patērētāji pakļauj sevi dažādiem drošuma riskiem.

 

Ja rodas šaubas par preces oriģinalitāti, varat sazināties ar oriģinālo preču ražotāju, kura tīmekļa vietnē var būt pieejama informācija preču atpazīšanai.

 

Ja esat netīši iegādājies preci, kas ir viltota, informējiet interneta veikalu vai platformu, kur prece tika iegādāta, kā arī preces iegādes vietā atstājiet atsauksmes, tādējādi brīdinot citus patērētājus.