Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Preču pārvietošanas ierobežojumi

Eiropas Savienībā

Cilvēka pārvietošanās un personīgā patēriņa preču pārvadāšana Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstu, kā arī Andoras, Sanmarīno un Šveices starpā netiek ne kontrolēta, ne uzraudzīta. Tā kā Latvija ietilpst Šengenas zonā, tad preču un personu pārvietošanos normatīvie dokumenti neierobežo.

 

Jāņem vērā, ka normatīvajos aktos ir noteiktas atsevišķas preču grupas, kurām ir noteikti pārvietošanas un ievedamo apjomu ierobežojumi, piemēram:

 • tabakas izstrādājumi,
 • alkohols,
 • kafija,
 • bezalkoholiskie dzērieni.

VID tīmekļa vietnes sadaļā Ceļojot ES var iepazīties ar informāciju par šiem ierobežojumiem.

 

Kaut arī pārtikas produktu pārvadāšana ES teritorijā netiek kontrolēta, vispārīgie ierobežojumi var būt saistīti ar iespējamo slimību risku, ja kādā no dalībvalstīm ir bijis augu vai dzīvnieku slimības uzliesmojums. Tās ir izņēmuma situācijas. Tas nozīmē, ka uz un no šīm zonām ir ierobežota cilvēka un dzīvnieku pārvietošanās, dzīvnieku izcelsmes produkcijas pārvadāšana.

Ārpus Eiropas Savienības

Atgriežoties Latvijā no valsts, kas atrodas ārpus ES, un vedot dažādas ceļojumā iegādātas preces, ir jāievēro preču pārvietošanas nosacījumi. Jāatceras, ka ne visas iegādātās preces būs iespējams ievest Latvijā bez nodokļu nomaksas.

 

Ceļotāja personīgajā bagāžā ievestās preces ar nodokļiem apliek tikai tādos gadījumos, ja tiek pārsniegta atļautā preču kopējā vērtība vai daudzums. Nodokļi nav jāmaksā, ja preču kopējā vērtība un daudzums vienai personai nepārsniedz noteikto apmēru.

 

Ja persona Latvijā iebrauc no valsts, kas nav Eiropas Savienības (ES)  dalībvalsts, preces var aplikt ar

 • muitas nodokli,
 • pievienotās vērtības nodokli (PVN),
 • akcīzes nodokli – ja tiek ievestas akcīzes preces.

Muitas administrēto maksājumu apmaksu var veikt elektroniski, izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā.

 

Iebraucot Eiropas Savienības teritorijā no trešās jeb ne Eiropas Savienības dalībvalsts, privātpersona nedrīkst ievest gaļu un gaļas produktus, pienu un piena produktus.  Citu veidu dzīvnieku izcelsmes produktu atļautais daudzums – zivis un zvejas produkti ar kopējo apjomu – 20 kg, medus, austeres, moluski u.c. – 2 kg.

 

VID tīmekļa vietnes sadaļā Ceļojot ārpus ES var iegūt informāciju par ierobežojumiem attiecībā uz preču ievešanu personīgajā bagāžā.

 

Ierobežojumi attiecas uz:

 • akcīzes precēm (alkoholu un tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem (degvielu), bezalkoholiskiem dzērieniem un kafiju),
 • pārtikas produktiem,
 • skaidras naudas pārvietošanu,
 • aizsargājamiem savvaļas dzīvniekiem un augiem un no tiem izgatavotiem priekšmetiem,
 • u.c.

 

Preču apjoms, ko drīkst ievest Latvijā bez nodokļu nomaksas, ieceļojot ar autotransportu, ūdens vai dzelzceļa transportu un aviotransportu, atšķiras.

 

Par dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu vairāk lasiet informatīvajā materiālā Dzīvnieku izcelsmes produkti, kurus personīgam patēriņam aizliegts ievest vai to ievešanas ierobežojumi, iebraucot Latvijā no trešajām valstīm. Valsts augu aizsardzības dienests izstrādājis materiālu par augu sēklām, puķēm, augļiem un dārzeņiem, ko nedrīkst ievest ES no trešajām valstīm.

No apdraudētu sugu dzīvniekiem vai augiem izgatavoti suvenīri

Nereti muitas kontroles laikā ceļotāju, kuri atgriežas no eksotiskām valstīm, bagāžā tiek atklātas dažādas netradicionālās ārstniecības preces un, piemēram, no apdraudēto sugu augiem un dzīvniekiem darināti suvenīri, koraļļi, čūskas pudelēs, pitonādas izstrādājumi. Ja šādas preces tiek vestas bez atbilstošām atļaujām, tās tiek konfiscētas.

 

Lai ievestu vai izvestu no valsts Vašingtonas konvencijas “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām” (CITES) pielikumos uzskaitītos dzīvniekus, augus vai to izstrādājumus, ir jāsaņem attiecīgās valsts CITES uzraudzības institūcijas izsniegta atļauja. Tā kopā ar dzīvnieku, augu vai no tiem izgatavoto priekšmetu jāuzrāda muitas kontroles punktā muitas amatpersonai. Papildu informāciju var saņemt CITES uzraudzības iestādē Latvijā – Dabas aizsardzības pārvaldē. Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par CITES konvenciju, normatīvajiem aktiem un tās prasību ieviešanu Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī informācija tūristiem pamatnosacījumi par tādām lietām, kā aizliegtie suvenīri, atļaujas un sertifikāti, noteicēji un cita noderīga informācija, kas jāzina tūristam, apkopoti Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotajā informatīvajā materiālā.

Zāļu pārvadāšana

Ja fiziska persona vēlas Latvijā ievest zāles personīgai lietošanai, to drīkst darīt, ja zāles ir konkrētā zāļu formā oriģinālā iepakojumā, to ražotājs un ražotājvalsts ir identificējama uz iepakojuma un par tām ir pirkuma čeks vai līdzvērtīgs dokuments. Ievesto zāļu daudzums vienā reizē var būt ekvivalents 6 mēnešu lietošanas kursam.

 

Fiziskai personai nav atļauts personiskai lietošanai ievest no ārvalstīm narkotiskos analgētiķus, jaunās psihoaktīvās vielas un aktīvās vielas.

 

Ja ievedamo zāļu daudzums par katrām zālēm pārsniedz trīs zāļu iepakojuma vienības, zāļu lietošanu pamato personas rakstisks apliecinājums ar norādi par zāļu lietošanu personiskām vajadzībām un apliecinājums, ka zāles nav narkotiskie analgētiķi, jaunās psihoaktīvās vielas, aktīvās vielas un ka persona uzņemas atbildību par šo zāļu lietošanu.

 

Anabolisko steroīdu, testosteronu, augšanas hormonu vai to analogu ievešanu pamato recepte vai ārstniecības iestādes izdots dokuments.

Scroll Up