Preču zīme

Preču zīme

Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kādas personas preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu personu precēm vai pakalpojumiem. Preču zīme var kalpot kā spēcīgs mārketinga instruments, ar ko uzņēmums var veicināt savu preču vai pakalpojumu atpazīstamību.


Preču zīmes reģistrē saskaņā ar “Preču zīmju likumu”.


Lai reģistrētu preču zīmi Latvijā, personai (fiziskai vai juridiskai) nepieciešams iesniegt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Patentu valdē. Vairāk par preču zīmēm un to reģistrēšanas procesu lasiet Patentu valdes tīmekļa vietnē.


Izmantojot Patentu valdes e-pakalpojumus, var:

Pirms preču zīmes reģistrācijas vēlams pārliecināties, vai attiecīgā preču zīme jau nav Latvijā aizsargāta, to iespējams izdarīt, veicot meklējumu preču zīmju datubāzēs.


Preču zīmes īpašnieks, kurš jau reģistrējis savu zīmi, ir tiesīgs apstrīdēt cita īpašnieka reģistrētu preču zīmi, ja tā ir identiska vai pārāk līdzīga viņa preču zīmei, kā arī attiecas uz tām pašām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem. Ieguvējs vienmēr būs tas, kurš savu preču zīmi ir pieteicis reģistrācijai agrāk.


Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, taču to var atkārtoti atjaunot, vēršoties Patentu valdē.


Atcerieties! Preču zīme ir aizsargāta tikai tajā valstī, kur tā reģistrēta.


Lai reģistrētu preču zīmi ārpus Latvijas, ir jāiesniedz pieteikums attiecīgās valsts vai reģiona preču zīmju reģistrācijas iestādē.


Lai nodrošinātu preču zīmes aizsardzību visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, nepieciešams iesniegt pieteikumu ES Intelektuālā īpašuma birojā.


Lai nodrošinātu preču zīmes starptautisko reģistrāciju ar mērķi iegūt aizsardzību noteiktās valstīs, nepieciešams iesniegt preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu Patentu valdē. Preču zīmju starptautiskā reģistrācija notiek saskaņā ar vadlīnijām preču zīmju starptautiskajai reģistrācijai Madrides sistēmas ietvaros un Madrides nolīguma par zīmju starptautisko reģistrāciju un Madrides protokola kopīgo reglamentu.


Papildus informācija par preču zīmes reģistrāciju ES teritorijā pieejama ES Intelektuālā īpašuma biroja tīmekļa vietnē, par preču zīmes starptautisko reģistrāciju – Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas tīmekļa vietnē un Patentu valdes tīmekļa vietnē.