Uzņēmējdarbība

Preču zīme

Uzņēmuma nosaukumā nedrīkst izmantot citam uzņēmumam piederošu preču zīmi. Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai atšķirtu viena uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citiem. Preču zīme var kalpot kā spēcīgs mārketinga instruments, ar ko uzņēmums var veicināt savu preču vai pakalpojumu atpazīstamību.

 

Ar reģistrāciju preču zīmes īpašniekam tiek piešķirtas izņēmuma tiesības – ekskluzīvas tiesības uz zīmes lietošanu tikai konkrētajam zīmes īpašniekam.

 

Preču zīmes reģistrē saskaņā ar likumu “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”. Vairāk par preču zīmēm un to reģistrēšanas procesu lasiet Latvijas Republikas Patentu valdes tīmekļa vietnē.

 

Lai pārliecinātos, vai attiecīgā preču zīme jau nav Latvijā aizsargāta, Jūs varat veikt preču zīmju meklējumu datubāzēs, kuras ir pieejamas Patentu valdes tīmekļvietnē.

 

Izmantojot Patentu valdes e-pakalpojumus var:

Scroll Up