Veselība

Psihiskā veselība

Arvien vairāk apzinoties cilvēka emocionālās un garīgās dimensijas nozīmību, kā arī cenšoties mazināt dažādos aizspriedumus psihiskās veselības jomā, valsts, pašvaldības, kā arī nevalstiskās organizācijas organizē dažāda veida psihiskās veselības atbalsta pasākumus.

 

Kā vienu no primārajiem atbalsta pasākumiem jāmin valsts un nevalstiskās organizācijas, kuras nodrošina krīzes, uzticības un informatīvos tālruņus. Piemēram, biedrības “Skalbes” krīzes tālrunis  sniedz psiholoģisko un informatīvo palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām un ir vienīgais diennakts tālrunis, kas pieejams visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat biedrība “Skalbes” nodrošina atsevišķu atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem. Savukārt ikvienam bērnam un pusaudzim Latvijā pieejams bezmaksas bērnu un pusaudžu diennakts Uzticības tālrunis.  Bērniem un pusaudžiem, kas nonākuši krīzes situācijā, ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas jeb čats ar Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psihologiem. Biedrība “Skalbes”centrs “Marta”, “Centrs Dardedze” sniedz palīdzību arī no vardarbības cietušajām sievietēm un bērniem.

 

Regulāras rūpes par emocionālo pašsajūtu, stresa un izdegšanas pārvaldīšanu un palīdzība psiholoģiskas krīzes situācijās var novērst nopietnas un tālejošas sekas – ieslīgšanu psihiskās saslimšanās. Situācijās, kad nepieciešams kompetenta speciālista atbalsts, ieteicams vērsties pie psihologa vai psihoterapeita. Dažreiz psiholoģisko resursu atjaunošanai var noderēt pašvaldību nodrošinātas garīgās un psihoemocionālās veselības programmas, piemēram, bezmaksas lekcijas un nodarbības. Plašāk par pašvaldībās pieejamajām iespējām lasiet apraksta sadaļā “Veselības veicināšanas programmas pašvaldībās”.

 

Ja Jums ir aizdomas par psihisku saslimšanu sev vai tuviniekam, piemēram, depresiju, uzmācīgām, nereālistiskām domām, tieksmi uz pašnāvību vai līdzīga veida traucējumiem, vērsieties pēc palīdzības pie speciālistiem. Iespējams izmantot valsts apmaksāta psihiatra pakalpojumus, kurš spēs noteikt psihiskās saslimšanas veidu un labāko ārstēšanas metodi. Lai saņemtu valsts apmaksātu psihiatra konsultāciju, nepieciešams ģimenes ārsta vai cita ārsta-speciālista nosūtījums. Pēc tam, ja diagnoze ir apstiprināta, pacients var vērsties pie valsts apmaksāta psihiatra bez nosūtījuma, veicot tikai pacienta līdzmaksājumu. Ārstēšanās procesā tiek ievērota konfidencialitāte.

 

Lai cilvēkiem sniegtu psiholoģisko palīdzību pēc iespējas atbilstošāk viņu vajadzībām jeb atkarībā no viņu dzīves konteksta, darbojas vairākas savā jomā specializējušās nevalstiskās organizācijas, kas atbalsta personas ar psihiskiem traucējumiem.

Scroll Up