Uzņēmējdarbība

Publikācijas par iepirkumiem

Pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājam ir tiesības rīkot apspriedi ar potenciālajiem piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkuma dokumentāciju un informētu viņus par iepirkuma plānu un prasībām. Ja pasūtītājs nolemj organizēt apspriedi, viņam par to jāpaziņo savā tīmekļvietnē. Apspriedei jābūt atklātai un tajā jāuzaicina piedalīties visus interesentus, lai nodrošinātu piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.


No 2019. gada Publisko iepirkumu likums nosaka, ka valsts pārvaldes iestāžu iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem, turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiek tikai elektroniskā formā. Pašvaldībām un pašvaldību iestādēm šī norma tiek piemērota no 2019. gada 1. oktobra, bet no 2020. gada 1. jūlija norma tiks piemērota arī kapitālsabiedrībām.


Pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem ir jāizvieto Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem pieejama bez maksas un bez reģistrēšanās arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Plašāka informācija par šo pakalpojumu pieejama portālā Latvija.lv.


Paziņojumu meklēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē veic:

  • pēc dažādiem atlases kritērijiem (piemēram, iepirkuma priekšmeta vai iestādes nosaukuma atslēgas vārda, laika perioda, paziņojuma veida, paredzamās līgumcenas u.c. pazīmēm),
  • izmantojot atlases filtru vai izvērsto meklēšanu.

Iepirkuma paziņojumā varat iepazīties ar informāciju par pieejamo iepirkuma dokumentāciju un uzzināt, kā iesniegt pieteikumu vai piedāvājumu.

Ja esat komersants, kurš vēl nav sācis izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanai, iepazīstieties ar EIS video pašapmācības materiālu komplektu un reģistrējieties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.

Svarīgi! Iepirkumos, kuros paredz piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, papīra formātā sagatavotos piedāvājumus nepieņems.

Scroll Up