Transporta līdzekļi

PVN piemērošana jauna transportlīdzekļa iegādei ES teritorijā

Jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no jebkuras citas ES dalībvalsts personas, maksā PVN (21%). PVN piemērošanas kārtība ir vienāda visās ES dalībvalstīs.

 

Transportlīdzekli uzskata par jaunu, ja tas atbilst vismaz vienam nosacījumam attiecībā uz transportlīdzekļa lietošanas ilgumu laika vai nobraukuma ziņā, proti, tas ir sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kura motora tilpums ir lielāks par 48 kubikcentimetriem vai jauda ir lielāka par 7,2 kilovatiem un kurš paredzēts pasažieru vai preču pārvadāšanai, ja tas ir lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraucis mazāk par 6000 kilometriem.

 

Aprēķināto PVN pēc transportlīdzekļa iegādes jānomaksā valsts budžetā līdz nākamā mēneša 20.datumam, iesniedzot VID paziņojumu par nodokļa samaksu.

 

Persona, kura nav reģistrēta kā PVN nodokļa maksātājs, paziņojumu par nodokļa samaksu var iesniegt:

 

 

Paziņojuma veidlapa “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu”.

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāji apskatāmi Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

 

Fiziskajai personai, kas ir nereģistrēts nodokļa maksātājs, PVN par jauna transportlīdzekļa iegādi citā ES dalībvalstī nav jāmaksā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 

  • jaunu transportlīdzekli kā personīgo mantu ieved no citas dalībvalsts un reģistrē iekšzemē persona, kura nav nodokļa maksātājs un kura ir iegādājusies šo transportlīdzekli citā dalībvalstī darba vai dienesta pienākumu pildīšanas laikā;
  • par jauna transportlīdzekļa iegādi samaksāts citā dalībvalstī noteiktais nodoklis, vai piemērots atbrīvojums no nodokļa saskaņā ar šajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un to var pierādīt dokumentāri;
  • jauns transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts citā dalībvalstī, kurā tas ir iegādāts.
Scroll Up