Veselība

Reģistrētas ārstniecības iestādes un ārstniecības personas

Pirms veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas pārliecinieties, vai konkrētā ārstniecības iestāde vai persona ir tiesīga veikt savu darbību. Veselības aprūpes pakalpojumus ir tiesīgas sniegt tikai Ārstniecības personu reģistrā iekļautās ārstniecības personas un ārstniecības iestādēs, kas reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā.


Plašāk par pakalpojumiem, kuri var negatīvi ietekmēt veselību, kā arī iespēju vērsties Veselības inspekcijā (VI), lasiet dzīves situācijas aprakstā “Patērētāju tiesības”.

Scroll Up