Uzņēmējdarbība

Reģistri – partneru pārbaude

Uzsākot sadarbību ar jaunu biznesa partneri, ļoti ieteicams pārliecināties par uzņēmuma datiem valsts reģistros, piemēram, uzņēmumu reģistrā un saimniecisko darbību reģistrā.


Lai pārbaudītu uzņēmuma eksistenci, nepieciešams pārliecināties, vai uzņēmums ir reģistrēts kādā no Uzņēmumu reģistra (UR) vestajiem publiskajiem reģistriem. To var ērti un bez maksas izdarīt, izmantojot UR tīmekļa vietnes meklētāju, ievadot konkrētā uzņēmuma pamatdatus (nosaukumu vai reģistrācijas numuru). Vienlaikus, UR tīmekļa vietnes meklētājs ļauj pārbaudīt, vai attiecīgā persona ir amatpersona konkrētajā uzņēmumā. Tāpat var noskaidrot informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību: pārbaudīt tā nodokļu samaksas parādu Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kā arī noskaidrot, vai uzņēmums ir nodokļu maksātājs VID. 


Jebkura persona bez maksas var iegūt informāciju, kas reģistrēta UR vestajos publiskajos reģistros un pieejama UR tīmekļa vietnē. Aktuālo informāciju par reģistrētajiem uzņēmumiem iespējams saņemt bez identificēšanās tīmekļa vietnē. Taču, ja vēlaties apskatīt uzņēmuma vēsturiskos jeb iepriekš reģistrētos datus, piemēram, par iepriekšējām amatpersonām vai agrākajiem patiesā labuma guvējiem, ir jāidentificējas (jāpieslēdzas) UR tīmekļa vietnē.


UR publiskajos reģistros, sameklējot konkrētu uzņēmumu, iespējams redzēt, vai uzņēmumam ir reģistrēti darbības ierobežojumi, vai nav piemērots kāds nodrošinājuma līdzeklis un, vai nav uzsākts likvidācijas process.


Savukārt informāciju par to, vai uzņēmumam nav uzsākts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, var skatīt Maksātnespējas reģistrā vai UR tīmekļa vietnē.


Dažreiz nepieciešams pārliecināties, vai sadarbības partneris ir saimnieciskās darbības veicējs, ko var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta saimniecisko darbību reģistrā.

Scroll Up