Lauksaimniecība un vide

Robežas

Ikviena zemes īpašnieka pienākums ir zināt un arī uzturēt savā īpašumā esošo zemes vienību robežas. Zemes īpašums sākas un beidzas tur, kur apvidū tas apzīmēts ar robežzīmēm. Lai saimniekojot īpašumā – pļaujot zāli vai cērtot kokus, nerastos strīdi vai pat tiesu darbi ar blakus esošās zemes īpašnieku, ir precīzi jāzina, kur ir īpašuma robežas, tātad – kur beidzas darbības tiesības. Robežu neievērošana var izraisīt arī tādas sekas kā zaudējumu piedzīšana, piemēram, par svešā īpašumā izcirstiem kokiem.

 

Ja robežzīmes ir iznīcinātas vai laika gaitā izzudušas, īpašniekam jāvēršas pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā pie sertificēta mērnieka ar lūgumu veikt robežu apsekošanu vai robežu atjaunošanu.

 

Mērnieks var:

 

  • izvērtēt zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;
  • noskaidrot apvidū esošās robežas atbilstību plānam, zemes robežu apsekošanas/noteikšanas aktam;
  • veikt zemes vienības robežu apsekošanā un uzmērīšanā iegūto rezultātu izvērtēšanu, lai tie atbilstu normatīvo aktu prasībām;
  • sagatavot atzinumu par konstatēto;
  • pieņemt lēmumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darba virzību un nepieciešamības gadījumā – par risinājumiem konkrētās situācijās.
Scroll Up