Ģimene, bērni

Saderināšanās

Saderināšanās ir savstarpējs solījums savienoties laulībā, tomēr tā nedod tiesības prasīt tiesas ceļā laulības noslēgšanu.

 

Civillikumā ir noteikts, ka, ja saderināšanos atceļ vai ja kāds saderinātais no tās atkāpjas, katram saderinātajam jāatdod visa manta, ko viņam dāvinājis otrs, viņa vecāki vai cita persona sakarā ar nodomāto laulību. Ja dāvinātājs ir miris, tiesības atprasīt dāvanas nepāriet uz viņa mantiniekiem, bet mantinieki var turpināt mirušā celto prasību, ja tāda pastāv. Pie kādreizējā izredzētā var palikt viņai (-am) dāvinātā manta, ja bijušajam saderinātajam pret to nav iebildumu.

 

Vairāk par saderināšanās regulējumu lasiet Civillikuma pirmajā daļā.

Scroll Up