Tiesību aizsardzība

Saeimas sēžu un Ministru kabineta sēžu tiešraides

Saeimas sēžu videotranslācijas

Ikviens var sekot līdzi Latvijas likumdevēja – Saeimas, lēmumu pieņemšanai. Kārtējās Saeimas sēdes parasti notiek reizi nedēļā – ceturtdienās plkst. 9.00 un tās tiešraidē var vērot Saeimas tīmekļa vietnē www.saeima.lv un klausīties Latvijas Radio. Saeimas tīmekļa vietnē ir pieejams arī Saeimas sēžu videoarhīvs.

Ministru kabineta sēžu videotranslācijas

Tāpat ikviens var skatīties Ministru kabineta (valdības) sēdes tiešraidē, kas ļauj uzzināt, kādus lēmumus valdība pieņēmusi un kāpēc lēmums ir tieši šāds. Valdības sēdes notiek otrdienās plkst. 12:00.

 

Iepriekšējās Ministru kabineta sēdes varat noskatīties tiešraižu arhīvā. Lai labāk izprastu, par kādiem jautājumiem konkrētajā sēdē lemj valdība, varat iepazīties ar sēdes darba kārtību.

 

Saeimas sēžu un Ministru kabineta videotranslācijas varat izmantot arī izglītības un pētniecības mērķiem.

 

Diskusiju dokumenti

Diskusiju dokumenti ir vēl viens sabiedrības līdzdalības veids. Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar tiesību aktu projektiem agrīnā dokumenta izstrādes stadijā – vismaz 14 dienas pirms iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt priekšlikumus par tiesību aktu projektiem pirms tie tiek apstiprināti Ministru kabinetā. Atbildīgajām iestādēm ir pienākums savās tīmekļa vietnēs, īpašā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, publicēt paziņojumus par sabiedrības līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekta izstrādes procesā. Lai šo līdzdalības formu padarītu iedzīvotājiem pieejamāku, Valsts kanceleja šobrīd izstrādā “Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu”, kurā visas publiskās diskusijas tiks publicētas vienuviet. Portāls iedzīvotājiem būs pieejams no 2021. gada.

Scroll Up