Uzņēmējdarbība

Saistītā likumdošana

Uzņēmējdarbību regulē dažādi normatīvie akti. Lai pārliecinātos par to, ka esat ņēmis vērā visas likumdošanas prasības attiecībā uz Jūsu izvēlēto darbības sfēru, pārbaudiet to portālā www.likumi.lv


Portālā pieejama informācija par konkrētu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, piemēram, par transportu un sakariem, par nekustamo īpašumu un būvniecību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību utt.


Ar uzņēmējdarbību saistītie normatīvie akti:

Scroll Up