Saslimšana un darbnespējas lapa

Saslimšana un darbnespējas lapa

Ja esat saslimis un nespējat veikt darba pienākumus, dodieties pie ārsta, lai noformētu darbnespējas lapu (slimības lapu).

 

Darbnespējas lapu izsniedz:

 • sakarā ar slimību vai traumu, kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;
 • ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;
 • ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
 • ja atveseļošanās laikā pēc slimības nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē;
 • sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;
 • sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu;
 • personai, kas kopj slimu bērnu;
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

E-darbnespējas lapa

E-darbnespējas lapas atvēršanu, pagarināšanu un noslēgšanu veic pacienta ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts. Darbnespējas lapas tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski.

 

Pēc e-darbnespējas lapas noslēgšanas pacientam tā vairs nav jāiesniedz darba devējam (vai visiem darba devējiem, ja tādi ir vairāki) papīra formālaikā darba devējs vēlas pārliecināties par e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu, pēc pacienta pieprasījuma, ārsts vai pacients pats var autorizēties E-veselības portālā un izdrukāt vai nosūtīt šo informāciju uz darba devēja e-pastu.

 

Kad esat atveseļojies un gatavs atgriezties darbā, ārsts, kurš ir atvēris e-darbnespējas lapu, to arī noslēgs – informācija par to automātiski tiks nosūtīta Jūsu darba devējam. Jūsu darba devējs redzēs šo informāciju savā VID EDS profilā nākamajā dienā pēc e-darbnespējas lapas noslēgšanas.

 

Svarīgi! E-veselības sistēmā var būt atvērta tikai viena e-darbnespējas lapa! Tādējādi, lai ārsts varētu atvērt jaunu e-darbnespējas lapu, iepriekšējai jābūt noslēgtai!

 

Informācija par Jūsu e-darbnespējas lapām, to statusiem, darbnespējas periodiem, reģistrācijas numuriem u.c. ir pieejama portālā Latvija.lv e-pakalpojumā “Saņemtās Darbnespējas lapas”. Savas e-darbnespējas lapas iespējams apskatīt, arī autorizējoties eveseliba.gov.lv, sadaļā “Darbnespējas lapas”.

 

Vairāk par e-darbnespējas lapām lasiet mana.latvija.lv dzīves situācijā Rīcība saslimšanas gadījumā un E-veselības portālā.

Slimības nauda un pabalsts

Ja slimības ilgums ir līdz 10 dienām, Jums tiks piešķirta darbnespējas lapa A. Tas nozīmē, ka slimības naudu izmaksās darba devējs. Slimības naudu maksā par dienām (stundām), kurās darba ņēmējam būtu bijis jāstrādā, ne mazāk kā 75% apmērā par 2. un 3. slimības dienu un ne mazāk kā 80% – no 4. slimības dienas.

 

Par e-darbnespējas lapu A darba devējam jāizmaksā slimības nauda līdz ar nākamo algas izmaksas datumu.

 

Par slimošanas periodu, kas pārsniedz 10 dienas, Jums tiks piešķirta darbnespējas lapa B, par kuru varat pieprasīt slimības pabalstu no VSAA.

 

To var izdarīt:

 

Slimības naudu (par darbnespējas lapu A) un slimības pabalstu (par darbnespējas lapu B) aprēķina no bruto algas. Tāpēc pievērsiet uzmanību tam, vai darba devējs par Jums maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Lai to pārbaudītu, izmantojiet portālā Latvija.lv atrodamo e-pakalpojumu “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”.

 

Lai pārliecinātos par Jūsu ar saslimšanu saistītiem datiem valsts reģistros, varat izmantot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) un pie sadaļas Pārskati, ir apskatāmas ziņas, tostarp “Darbinieku darbnespējas lapu dati” un “Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” u.c. Informācija par sociālajām iemaksām ir svarīga, jo no tām ir atkarīgs ne tikai slimības pabalsts, bet arī citu pabalstu un pensijas apmērs.

 

Vairāk par slimības pabalstu lasies mana.latvija.lv dzīves situācijā Rīcība saslimšanas gadījumā un E-veselības portālā.

 

Ilgstoša slimošana

Ja darbinieks nepārtraukti slimo un nestrādā ilgāk par sešiem mēnešiem, darba devējs var pieņemt lēmumu izbeigt darba tiesiskās attiecības. Ja pusgada laikā cilvēks kādu brīdi nav slimojis, tad visus slimošanas periodus summē. Kopumā šāda pārtraukta slimošana nedrīkst pārsniegt vienu gadu trīs gadu laikā.

 

Vienīgais izņēmums – slimošanas laikā nedrīkst ieskaitīt grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī to darbnespējas laiku, kuras iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Pārtraucot darba attiecības, pamatojoties uz ilgstošu darbnespēju, darba devējam ir pienākums darbiniekam izmaksāt atlaišanas pabalstu.

 

Ja darbinieks nepārtraukti slimo ilgāk par 6 mēnešiem, tad slimības pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, ja slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā. Pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀVK) atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas. Tādos gadījumos ārstējošais ārsts nosūta pacientu uz VDEĀVK, kura lemj par darba nespējas jeb slimības lapas pagarināšanu vai arī invaliditātes noteikšanu.

 

Izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu” portālā Latvija.lv, varat iesniegt iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu.  Lai iesniegums būtu derīgs, tas jāaizpilda latviešu valodā un tam jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti skenētā veidā. Tāpat ir iespējams arī apstrīdēt saņemto lēmumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai”.

 

Izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”, Jūs varat noskaidrot, kāda informācija par Jums ir uzkrāta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informatīvajā sistēmā:

 • piekļūstiet saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem;
 • pārvaldiet savu informāciju VDEĀVK;
 • iestatiet uzstādījumus automātiskai informācijas saņemšanai par invaliditātes termiņa beigām vai invalīda apliecības derīguma termiņa beigām.

 

Vairāk lasiet mana.latvija.lv dzīves situācijā Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes?