Veselība

Slimību profilakse

Slimību profilakses pasākumi ir ieteicami neatkarīgi no tā, vai slimojat ar kādu slimību, vai esat vesels. Slimību profilakses mērķis ir novērst slimības, kas potenciāli var Jūs apdraudēt, un apturēt slimības, kuras Jūs tomēr ir ietekmējušas, kā arī mazināt to radītās sekas.

Profilaktiskās apskates

Laicīgi atklātas veselības problēmas var būtiski atvieglot to ārstēšanu, tāpēc vēlams veikt regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes.


Reizi gadā Jūs varat vērsties pie sava ģimenes ārsta un veikt bezmaksas profilaktisko apskati.


Profilaktiskās apskates laikā ģimenes ārsts uzklausa sūdzības, izvērtē veselības stāvokli un veic nepieciešamos izmeklējumus. Plašāka informācija par valsts apmaksātajām profilaktiskajām apskatēm bērniem un pieaugušajiem pieejama Nacionālā veselības dienesta (NVD) tīmekļvietnē.


Ja Jums nepieciešams pārbaudīt, pie kāda ģimenes ārsta esat reģistrējies, to varat izdarīt, pieslēdzoties portālam E-veselība.


Lai veiktu profilaktisko apskati, sazinieties ar savu ģimenes ārstu un vienojieties par vizītes laiku. Ja Jums nepieciešams pārreģistrēties pie cita ģimenes ārsta, iepazīstieties ar informāciju, kas pieejama dzīves situācijas aprakstā “Informācija par manu vai bērnu veselību”. Informācija par ģimenes ārstiem atbilstoši teritorijām pieejama Nacionālā veselības dienesta (NVD) tīmekļa vietnē.


Pēc profilaktiskās apskates vajadzības gadījumā ģimenes ārsts Jūs var nosūtīt pie citiem ārstiem, piemēram, uz ārsta speciālista konsultāciju, laboratoriskiem vai diagnostiskiem izmeklējumiem, ķirurģiskām manipulācijām vai rehabilitāciju. Lai pārbaudītu, kuras iestādes nodrošina valsts apmaksātus veselības pakalpojumus un kur rindas pie ārsta ir mazākas, izmantojiet vietni Rindapiearsta.lv.


Profilaktiskos izmeklējumus varat veikt arī kādā no Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabām. Tajās bez maksas pieejamas konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi, iespējama ķermeņa garuma un svara noteikšana, asinsspiediena izmērīšana. Savukārt par maksu iespējams arī noteikt cukura (glikozes) un holesterīna līmeni asinīs.

Vakcinācija

Vakcinācija ir viens no slimību profilakses līdzekļiem. Ministru kabineta Vakcinācijas noteikumi nosaka infekcijas slimības, pret kurām obligāti jāvakcinējas.


Obligāti vakcinējamās personas, kā arī vakcinācijas kalendāru nosaka Vakcinācijas noteikumu 1. un 2. pielikums.


Bērni obligāti jāvakcinē pret ērču encefalītu teritorijās, kurās ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir šajā teritorijā. Minētajās teritorijās deklarētajiem bērniem pienākas valsts apmaksātas vakcīnas. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties vakcinācijas iestādi vai ārstniecības personu, kura veiks vakcināciju, kā arī atteikties no savas, sava bērna vai aizbildnībā esošas personas vakcinācijas. Ja persona atsakās no vakcinācijas, ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot personai vakcinācijas nozīmi individuālās un sabiedrības veselības aizsardzībā. Ja persona nemaina savu lēmumu, ārstniecības personai rakstiski jānoformē atteikums un vakcinējamai personai/vakcinējamā bērna vecākam vai aizbildnim to jāparaksta. Ja iespējams, ar ārstniecības personu var vienoties par attālinātu rakstiska atteikuma vakcinācijai noformēšanu un parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu.

Vēža profilakse un diagnosticēšana

Savlaicīgai vēža diagnosticēšanai pieejamas valsts apmaksātas krūts vēža, dzemdes kakla vēža un zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes.


Katru gadu izlases kārtībā pēc Fizisko personu reģistra datiem NVD nosūta uzaicinājuma vēstules valsts apmaksātai dzemdes kakla pārbaudei sievietēm, kurām attiecīgajā gadā paliek 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 gadi un valsts apmaksāta mammogrāfijas izmeklējuma veikšanai sievietēm, kurām paliek 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 gadi. Uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas uz personas deklarēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iestājas iepriekš minētais vecums. Uzaicinājums ir derīgs trīs gadus, taču ieteicams veikt izmeklējumu dažu mēnešu laikā no uzaicinājuma saņemšanas.


Ja Jums nepieciešams pārliecināties, kāda ir Jūsu deklarētā dzīvesvietas adrese, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā”.


Zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes organizē ģimenes ārstu prakses. Valsts apmaksātu pārbaudi reizi gadā var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Šīs pārbaudes veikšanai uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta. Lai veiktu pārbaudi, vērsieties savā ģimenes ārsta praksē, lai saņemtu testa komplektu un informāciju par izmeklējuma veikšanu mājas apstākļos.


Plašāka informācija par vēža profilaktiskajām pārbaudēm pieejama Veselības ministrijas (VM) tīmekļa vietnē.

Vīriešu veselība

Vīriešiem ir raksturīgāka atsevišķu veselības riska faktoru lielāka izplatība, piemēram, smēķēšana un traumatisms. Ar faktiem par vīrieša veselību Latvijā varat iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sagatavotajā infografikā. Statistika liecina, ka vīriešu vidū izplatītākās ir asinsrites sistēmas slimības un ļaundabīgie audzēji (prostatas, bronhu un plaušu, zarnu). Lai laikus atklātu veselības apdraudējumus, būtiski veikt profilaktiskās pārbaudes. Pie jebkurām aizdomām par veselības traucējumiem meklējiet ģimenes ārsta vai ārsta speciālista palīdzību.

HIV profilakse

Cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV) izraisa saslimšanu ar AIDS. Plašāka informācija par šo infekciju pieejama SPKC tīmekļa vietnē.


Lai noskaidrotu, vai cilvēkam ir HIV infekcija, jāveic HIV tests jeb asins pārbaude. Latvijā asinis izmeklēšanai uz HIV var nodot jebkurā laboratorijā ar vai bez ārsta nosūtījuma. HIV eksprestestu bez maksas un anonīmi var veikt arī kādā no HIV profilakses punktiem. Ja tests uzrādījis pozitīvu HIV rezultātu, tad  jāvēršas SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs” (Rīgā, Linezera ielā 3), kur tiks veikta galīgā HIV infekcijas diagnozes apstiprināšana.


No 2019. gada augusta Rīgā, Pierīgā, Ventspilī un Jelgavā pieejami atbalsta personu pakalpojumi cilvēkiem, kuri HIV profilakses punktā saņēmuši pozitīvu HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultātu. Rīgā pašvaldības apmaksātus bezmaksas pakalpojumus HIV skartajām personām un viņu tuviniekiem, piemēram, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas, nodrošina arī biedrība “Dia+Logs”. Biedrības mobilo vienību mikroautobusos iespējams anonīmi veikt HIV testu un saņemt konsultācijas.

Scroll Up