Izglītība

Sociālais atbalsts

Dienesta viesnīcas

Vairākas augstākās izglītības iestādes sniedz iespēju studentiem īrēt telpu savās dienesta viesnīcās. Augstākās izglītības iestāžu dienesta viesnīcās ir iespējams saņemt arī īres maksas atlaidi. Jāvēršas augstākās izglītības iestādē, kurā jau studējat vai uzsāksiet studijas, lai uzzinātu, vai šāda iespēja tiek piedāvāta. Piemēram, Latvijas Universitāte īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, un piedāvā dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi īres maksai semestrim.

Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Ikvienam studentam neatkarīgi no vecuma un studiju programmas, kurš iegūst augstāko izglītību kādā no Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētām izglītības iestādēm, pienākas braukšanas maksas atvieglojumi. To paredz Rīgas domes saistošie noteikumi “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā“. Saistošajos noteikumos norādīts, ka atlaides pienākas arī studentiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā un kuri studē ārpus Rīgas reģistrētā augstākās izglītības iestādē. Ar atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā var braukt pilna un nepilna laika studiju programmās studējošie studenti.

 

Lai students Rīgas sabiedriskajā transportā varētu iegādāties braukšanas biļetes, kam piemēroti atvieglojumi, obligāti nepieciešams izgatavot personalizēto e-talonu. E-talons ir vienota elektroniskā biļete, kas ļauj izmantot ērtāko samaksas veidu par sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Detalizētāka informācija par e-talona veidiem pieejama “Rīgas satiksme” tīmekļa vietnes sadaļā “Biļetes”.

 

Studentiem tiek piedāvāti divi veidi, kā pieteikties personalizētajam e-talonam:

 

 

Piesakoties elektroniski, pēc e-talona būs jādodas uz izvēlēto klientu apkalpošanas centru, jo uz mājām tas netiek sūtīts. Savukārt, ja e-talonu piesaka klātienē klientu apkalpošanas centrā, to izgatavo uz vietas dažu minūšu laikā. Abos gadījumos pirmreizēja personalizētā e-talona izsniegšana ir bez maksas, atkārtota e-talona izgatavošana nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā maksā 2,85 euro.

 

Lai saņemtu studentam paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu, “Rīgas satiksme” sadarbībā ar noteiktām augstākās izglītības iestādēm (Latvijas UniversitātiRīgas Tehnisko universitātiBiznesa augstskolu TurībaBanku augstskoluRīgas Stradiņa universitātiTransporta un sakaru institūtu) piedāvā iespēju iesniegt individuālu elektronisko pieteikumu braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai, nedodoties uz “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centriem. Lai to paveiktu, autorizējies savas augstākās izglītības iestādes informācijas sistēmā, lai iesniegtu pieteikumu “Rīgas satiksme” un saņemtu studentam paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu. Par atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem un pieteikšanas termiņiem interesējieties savā augstākās izglītības iestādē.

 

Jāņem vērā, ka, beidzoties studenta statusam, Jums nav tiesību izmantot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu ar studentiem pieejamiem atvieglojumiem.

 

Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja pieteikties pašvaldības sniegtajam pabalstam. Detalizētāka informācija pieejama šajā Rīgas pašvaldības pakalpojuma portāla tīmekļa vietnē.

 

Braukšanas maksas atvieglojumi citās republikas nozīmes pilsētās, novados

 

Par braukšanas maksas atvieglojumiem citā pilsētā, novadā varat uzzināt attiecīgās pilsētas domē vai novada pašvaldībā. Republikas pilsētas domju un novada pašvaldību kontaktinformācija pieejama Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) tīmekļa vietnē.

 

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos

Braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos ir tiesības saņemt vairākām pasažieru kategorijām saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”.

 

  • Personām ar I vai II grupas invaliditāti un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā.

 

  • Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

 

  • Politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

Lai izmantotu iespēju bez maksas pārvietoties sabiedriskajā transportā, pasažieriem, kuriem ir šādas tiesības, ir jāiegādājas bezmaksas jeb „nulles” biļete. To var izdarīt biļešu kasēs (autoostā, dzelzceļa stacijā) vai pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja.

 

  • Transporta braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos un vilcienu maršrutos ir tiesības saņemt arī daudzbērnu ģimenes locekļiem. Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu vai studenta apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

 

Dokumentiem, kas apliecina pasažiera tiesības saņemt atlaidi (personu apliecinošs dokuments kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti” vai skolēna, studenta apliecību), jābūt līdzi gan biļetes iegādes brīdī, gan arī brauciena laikā.

Scroll Up