Sociālās apdrošināšanas iemaksu nozīme pensijas nodrošināšanā

Sociālās apdrošināšanas iemaksu nozīme pensijas nodrošināšanā

Tā kā pensiju sistēmas darbības galvenais princips ir – jo lielākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka pensija būs rīt, ir svarīgi sekot, vai darba devējs par Jums maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Lai pārliecinātos par to, ka par Jums tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izvēlieties portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu „Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem” vai izmantojiet Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.