Tiesību aizsardzība

Soda pārsūdzēšana

Iestādes pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt augstākā iestādē persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, cietušais, kā arī aizskartais mantas īpašnieks – daļā par savu mantu, bet, ja augstākas iestādes nav, lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā. Rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt arī pilsētas vai novada domes vadības, pašvaldības administratīvās komisijas un Krasta apsardzes dienesta lēmumus.

 

Ja nepiekrītat augstākas iestādes pieņemtajam lēmumam, to var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.

 

Rajona (pilsētas) tiesas nolēmumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā apgabaltiesā.

Sūdzība jāiesniedz iestādei vai tiesai, kuras nolēmumu pārsūdzat!

 

Pārsūdzot lēmumu, administratīvā pārkāpuma lietā jānorāda, kāpēc, Jūsuprāt, sods nav bijis, Jums jāpiemēro un Jūsu prasījumi, lūgumi.  Ja pārsūdzat rajona (pilsētas) tiesas nolēmumu apelācijas kārtībā, vēl papildus jānorāda, kādas tiesību normas tiesa nepareizi piemēroja vai pārkāpa, kādus pierādījumus nepareizi novērtēja un kā tas ietekmēja lietas izspriešanu.

 

Lietā pieņemto lēmumu gan augstākā iestādē, gan rajona (pilsētas) tiesā vai apgabaltiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā.

 

Ja nolēmumu esat pārsūdzējis tiesā, izmantojiet portālu manas.tiesas.lv – autorizējieties portālā, lai apskatītu aktuālo informāciju par tiesvedības gaitu un lietas materiālus, galvenokārt, tiesas nolēmumus un tiesas sēžu audioprotokolus, visās lietās, kurās esat lietas dalībnieks.

 

Ja par administratīvo pārkāpumu uzlikts naudas sods, tas jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad ir izsniegts lēmums par naudas soda piemērošanu, vai no dienas, kad ir paziņots, ka sūdzība ir noraidīta, ja lēmums vairs netiks pārsūdzēts. Ja sodu minētajā termiņā nenomaksā, lieta tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš veic naudas soda piedziņu.

Soda nodošana tiesu izpildītajam

Tiesu izpildītājs parāda atgūšanā tiek iesaistīts tikai tad, kad parādnieks, nereti arī pēc vairākiem atgādinājumiem, pats labprātīgi nenokārto savas saistības pret piedzinēju.

 

Stājoties pie izpildes, tiesu izpildītājs ierakstītā sūtījumā nosūta parādniekam paziņojumu par pienākumu izpildīt nolēmumu. Lai persona saņemtu informāciju no valsts un tiesu iestādēm, ir būtiski deklarēt savu faktisko dzīvesvietu un interesēties par sūtījumiem, kas personai tiek sūtīti.

 

Tas ir būtiski jebkurai personai, lai savlaicīgi īstenotu savas tiesības un pienākumus, piemēram, savlaicīgi saņemtu lēmumu par soda uzlikšanu, to nomaksātu un saskarsmē ar tiesu izpildītāju nemaz nenonāktu.

 

Lai deklarētos savā faktiskajā dzīvesvietā varat izmantot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana“. Vairāk lasiet sadaļā Paziņošana par dzīvesvietu vai deklarēšanās. Lai atvieglotu oficiālu saziņu ar valsts un pašvaldības iestādēm varat izmantot arī e-adresi.

Scroll Up