Tiesību aizsardzība

Sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem

Ja Jums kompetentā iestāde piemērojusi sodu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, to varat apskatīt un apmaksāt divējādi: izmantojot Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) e-pakalpojumos: e-CSDD.


Administratīvos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē piemēro kompetentās iestādes atbilstoši Administratīvās atbildības likumam un Ceļu satiksmes likumam.


Kompetento iestāžu piemērotos sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem var samaksāt arī:

  • e-CSDD. Tiek ieturēta maksa par naudas soda iekasēšanu;
  • CSDD kasē. Maksājumi veicami ar maksājumu karti vai skaidrā naudā. Tiek ieturēta maksa par naudas soda iekasēšanu;
  • ar pārskaitījumu – sods tiks uzskatīts par samaksātu, kad maksājums būs saņemts valsts budžetā,  un informācija par to pieejama elektronisko norēķinu sistēmā eKase un par apmaksu tiks veikta atzīme Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā.

! Ņemiet vērā, ka pašvaldības policijas uzliktos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas piemēroti līdz 2020. gada 1. jūlijam, vadītājam klātesot, CSDD apmaksai nepieņem. Šos protokolus var atpazīt pēc protokolu sērijas pirmā burta “Z”. To apmaksu var veikt bankā, izmantojot informāciju, kas norādīta uz pārkāpuma protokola.

Scroll Up