Tiesību aizsardzība

Sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem

Ja Jums piešķirts sods par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, to varat apskatīt un apmaksāt divējādi: izmantojot Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) e-platformā e-CSDD.

 

Ir stājušās spēkā izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ļaujot maksāt pusi no naudas soda tiem pārkāpējiem, kuri savu vainu atzīst, tomēr ceļu satiksmes jomā šo normu varēs piemērot vien tad, ja par šādu iespēju informēs ceļu policists.

 

CSDD sodus var samaksāt arī:

 

  • CSDD kasē. Maksājumi veicami skaidrā naudā vai ar maksājumu karti. Tiek ieturēta maksa par nodokļa, nodevas vai naudas soda iekasēšanu;
  • E-CSDD platformas e-pakalpojumos ar maksājuma karti. Tiek ieturēta maksa par datu apstrādi;
  • ar pārskaitījumu – sods tiks uzskatīts par samaksātu, kad maksājums būs saņemts valsts budžetā un informācija par to pieejama elektronisko norēķinu sistēmā eKase.

 

! Ņemiet vērā, ka pašvaldības policijas uzliktos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē, vadītājam klātesot, CSDD apmaksai nepieņem. Šos protokolus var atpazīt pēc protokolu sērijas pirmā burta “Z”. To apmaksu var veikt bankā, izmantojot informāciju, kas norādīta uz pārkāpuma protokola.

Scroll Up