Tiesību aizsardzība

Sodu apmaksa un apstrīdēšana

Informācija atjaunota: 18.02.2021.


Ikvienai privātpersonai ir jābūt savlaicīgi informētai par sev piemērotajiem sodiem, lai izvairītos no papildu sankcijām, kas var iestāties, ja nav veikta  savlaicīga soda apmaksa.


Uzziniet, kā Jūs varat izmantot valsts e-pakalpojumus, lai noskaidrotu informāciju par administratīvajiem sodiem, piemēram, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, par trokšņošanu vai citām ikdienišķām situācijām, kuras var piedzīvot ikviens no mums. Tā, kā uzliktiem sodiem vienmēr ir svarīgs apmaksas termiņš, taupot laiku, tos varat apmaksāt tiešsaistē, Jums ērtā laikā un vietā.

Ziņas par administratīvajiem sodiem

Administratīvā atbildība iestājas no 14 gadu vecuma. Pie administratīvās atbildības sauc personu, un tai piemēro administratīvo sodu, ja tā ir...

Izziņa par (ne)sodāmību

Izziņa par fiziskas personas sodiem Ja Jums nepieciešama izziņa par sodāmību no Sodu reģistra, piemēram, potenciālajam darba devējam, iesniegšanai Latvijas...

Sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem

Ja Jums kompetentā iestāde piemērojusi sodu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, to varat apskatīt un apmaksāt divējādi: izmantojot Latvija.lv pieejamo...

Sodi par pašvaldības noteikumu neievērošanu

Administratīvo sodu par pašvaldības noteikumu pārkāpumiem, piemēram, nesakoptu īpašumu, mājdzīvnieka vešanu pastaigā bez pavadas, trokšņošanu utt. piemēro pašvaldības administratīvā komisija....

Soda pārsūdzēšana

Iestādes pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt augstākā iestādē persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, cietušais, kā arī aizskartais...

Scroll Up