Izglītība

Studijas ārvalstīs

Aizvien populārāk jauniešu vidū ir izvēlēties daļu vai pilnu studiju laiku pavadīt mācoties ārvalstīs. Valsts un studiju programmas izvēli var ietekmēt valsts izglītības sistēma, studiju maksa, dzīves dārdzība utt.

 

Dažādie valsts nodrošinātie informatīvie resursi un pakalpojumi var atvieglot izvēli un palīdzēt pieņemt pamatotu lēmumu.

Studiju programmas un apmaiņa

Apmaiņas programmu, kas studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem ļauj veikt savu akadēmisko un profesionālo apmācību ir daudz. Vairāk par studijām ārvalstīs un apmaiņas programmām var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)  tīmekļa vietnē. VIAA ir apkopojusi sarakstu ar Eiropas valstu Nacionālās izglītības iespēju datu bāzēm, kur varat meklēt informāciju par praktiskām ar studijām, uzturēšanos un finansēm, saistītām lietām, nepieciešamajiem dokumentiem un noderīgas saites uz izglītības un valsts iestāžu tīmekļa vietnēm.

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē pieejams valstu izglītības kvalifikācijas salīdzināšanas instruments, kas ļauj salīdzināt dažādu valstu izglītības līmeņus savā starpā un saprast, kā “pārtulkot” iegūto izglītību jebkurā Eiropas Savienības valstī. Detalizētāka informācija Akadēmiskās informācijas centra Nacionālā koordinācijas punkta tīmekļa vietnē.

Latvijas diplomu, atestātu vai citus dokumentus, ko nepieciešams iesniegt ārvalstīs, iespējams apliecināt jeb legalizēt. Tas tiek darīts, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Par to vairāk lasiet Ārlietu Ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Ja izglītības dokuments iegūts ārzemēs un to nepieciešams atzīt Latvijā, iespējams vērsties Akadēmiskās informācijas centrā.

Veselības aprūpe ārvalstīs

Dodoties studēt uz ārvalstīm, noderīgi apdomāt visus ar veselību saistītos riskus pēkšņas slimības, traumas utt. gadījumā.

 

Šādās situācijās noderīga ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK, kas apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

 

EVAK ir plastikāta karte, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (Īslandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas) vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināts.

 

Karte ir paredzēta lietošanai atrodoties ārvalstīs īslaicīgi, līdz trīs mēnešiem. Tas nozīmē, ka EVAK derīguma termiņa laikā, kartes īpašnieks var doties braucienos, kas ilgumā nepārsniedz trīs mēnešus, un karte būs derīga. Ja brauciens būs ilgāks, karte nebūs spēkā, pat ja brauciens ietilpst EVAK derīguma termiņa ietvaros. Savukārt studentiem, dodoties studēt vai mācību praksē, EVAK tiek izsniegta uz visu studiju/prakses laiku.

 

EVAK kartei elektroniski iespējams pieteikties:

 

 

EVAK tiek izsniegta bez maksas un ir derīga trīs gadus. Pēc kartes derīguma termiņa beigām (vai viena mēneša laikā pirms spēkā esošās EVAK derīguma termiņa beigām) jaunu karti varat saņemt bez maksas.

Jāatzīmē, ka EVAK nesedz pacienta iemaksas vai repatriācijas (transportēšanas) izdevumus, piemēram, pacienta smagas saslimšanas gadījumā. Līdz ar to nepieciešams izvērtēt, vai papildus iegādāties privāto apdrošināšanu, kas sedz šīs izmaksas.

Scroll Up