Droša elektroniskā paraksta priekšrocības

Droša elektroniskā paraksta priekšrocības

Izmantojot drošu elektronisko parakstu, tiek iegūtas vairākas priekšrocības:

 1. ērtāk – nav jāiet uz iestādi, lai aiznestu dokumentu, tā vietā tiek izmantota e-adrese vai e-pasts;
 2. lētāk – papīra dokumenta sagatavošanas, transporta vai pasta pakalpojumu izdevumi, kā arī iestādē pavadītais laiks būs dārgāks. Elektroniskam dokumentam nav nosūtīšanas izmaksu;
 3. drošs elektroniskais paraksts eParaksts eID kartē un eParaksts Mobile ir pieejams bez maksas;
 4. pieejamāk un ātrāk – nav jārēķinās ar iestāžu darba laiku, elektroniskos dokumentus iespējams iestādei nosūtīt 24 h diennaktī;
 5. mobilitāte – drošu elektronisko parakstu iespējams izmantot jebkurā pasaules vietā, kur pieejams dators un internets.

Kādam mērķim var izmantot drošu elektronisko parakstu?

Kādam mērķim var izmantot drošu elektronisko parakstu?

Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām publiskām personām un to iestādēm, tiesām, tiesu sistēmai piederīgajām personām un iestādēm, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Ja saraksti ar iestādēm veicat jautājumos, kas ir vispārīgi un neattiecas uz konkrētu personu, drošs elektroniskais paraksts nav nepieciešams, tomēr varat to izmantot. Piemēram, ja vēlaties savā pašvaldībā noskaidrot, kad tiks veikts pašvaldības ceļa remonts.


Savukārt attiecībā uz tādiem jautājumiem, kur iestādei ir jāizskata iesniedzēja gadījums un jāsniedz oficiāla atbilde, piemēram, par pabalsta piešķiršanu, dokuments ar drošu elektronisko parakstu būs jāparaksta obligāti.


Līdz ar to, ikviena rakstiski iesniedzama informācija vai pieprasījums valsts un pašvaldību iestādēm var tikt iesniegts izmantojot e-dokumentu (Elektronisko dokumentu likums), piemēram, informācijas un izziņu pieprasījumus, iesniegumus, atļaujas, dokumentus sertifikātu un licenču saņemšanai, pieteikumu skolai, gatavu veidlapu iesniegšanu, kā arī atskaišu, pārskatu un statistikas iesniegšanu u.tml.


Elektroniski parakstītus dokumentus pieņem arī Latvijas Republikas tiesas, kur elektroniski parakstīts dokuments var kalpot kā pierādījums tiesas procesā.


Elektroniski parakstītus dokumentus pieņem arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, piemēram, uzņēmumi, kuri sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, pasta, enerģētikas, ūdenssaimniecības u.c. pakalpojumus.


Ar iestādi elektroniski var sazināties dažādos veidos, piemēram, izmantojot e-pakalpojumus vai e-adresi portālā Latvija.lv, vai citus saziņas kanālus. Uzzini vairāk šeit.

Darījumiem juridisko personu starpā

Uzņēmēji savā starpā vai sarakstē ar klientiem var izmantot drošu elektronisko parakstu brīvprātīgi, savstarpēji vienojoties, piemēram sūtot rēķinus, aktus, līgumus, vēstules u.c. dokumentus. Dokumentu var parakstīt atsevišķi vai izmantojot lietvedības vai grāmatvedības sistēmas, kur iestrādāta droša elektroniskā paraksta funkcionalitāte. 


Vienu dokumentu var parakstīt vairākas personas, tāpēc to var ērti izmantot, piemēram, parakstot līgumus.

Attālinātas oficiālas saziņas nodrošināšanai uzņēmējiem ar klientiem

Uzņēmēji, veidojot savus portālus un apkalpošanas vides, var izmantot vienotu autentifikācijas (piekļuves) rīku, ietaupot izmaksas jaunu autentifikācijas rīku iegādei. Tas ir ieguvums arī klientiem – dažādu uzņēmēju portālos lietot vienotu autentifikācijas rīku.


Uzņēmēji, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, var nodrošināt publisku pieeju attiecīgajām veidlapām rediģējamā formā, ar iespēju tās lejupielādēt, lai būtu iespējams tās aizpildīt elektroniski un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Dažādi elektronisko paraksta pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt papildus pakalpojumus. Piemēram, uzņēmēji, kas izmanto Dokobit integrāciju, var nodrošināt arī parakstīšanās funkcionalitāti uzreiz savā tīmekļa vietnē. Tā dod iespēju parakstīt elektroniski aizpildītas veidlapas bez lejupielādēšanas.

Personu pilnvarošanai

Ja Jums nepieciešams kādu pilnvarot vai saņemt pilnvarojumu rīkoties, piemēram, ar kustamo vai nekustamo īpašumu, varat to nokārtot elektroniski, izmantojot Latvijas zvērinātu notāru klientu portālu www.latvijasnotars.lv. Konsultācija pie notāra var notikt videorežīmā – nepieciešama personas apliecība (eID karte) ar  PIN kodiem. Tādējādi personai, kura, piemēram, pašlaik atrodas ilgstošā prombūtnē ārvalstīs, nav jāmēro ceļš uz Latviju, lai izdotu kādam pilnvaru rīkoties viņa interesēs – piemēram, risināt ar īpašuma apsaimniekošanu u.c. saistītus jautājumus.


Notārs pēc pilnvaras izdošanas var izsniegt tās atvasinājumu (izrakstu) elektroniska dokumenta formā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. To var elektroniski nosūtīt iestādei, kura pilnvaru lūgusi.

E-identitātes apliecināšana

E-identitātes apliecināšana

Identitātes apliecināšana ar droša elektroniskā paraksta rīkiem pielīdzināma identitātes apliecināšana klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

E-identitātes apliecināšanai pieejami Latvijas kvalificētie rīki:

 • mobilā lietotne eParaksts mobile;
 • personas apliecība (eID karte);
 • eParaksta karte.

Elektronisko identitāti iespējams apliecināt arī, izmantojot citus Eiropas Savienībā atzītus valsts iestāžu un komersantu nodrošinātus rīkus.

 

E-identitātes apliecināšanas gadījumi:

 • tīmekļa vietnēs, pašapkalpošanās portālos, informācijas sistēmās (piemēram, izmantojot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv);
 • piekļuvei informācijas resursiem (piekļuvi datoram ar paroli un lietotājvārdu aizstājot ar drošu elektroniskā paraksta PIN kodu ievadi).
Papildus informācijai skaties video:

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Drošs elektroniskais paraksts ir tavs pašrocīgais paraksts elektroniskiem dokumentiem. Ar to parakstītam dokumentan ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam.


Svarīgi! Elektroniski parakstītam dokumentam juridisks spēks ir tikai elektroniskā, neizdrukātā veidā!


Vienu dokumentu var parakstīt vairākas personas, tāpēc to var ērti izmantot, piemēram, parakstot līgumus.


Pienākums atzīt Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu drošos elektroniskos parakstus kā līdzvērtīgus pašrocīgam parakstam ir nostiprināts tiesību aktos (Elektronisko dokumentu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulā (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikācijas un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū).

Kādas funkcijas nodrošina drošs elektroniskais paraksts?

Latvijā digitālajā vidē šim rīkam piemīt divas funkcijas:

 • unikāls personas identifikācijas apliecinājums (elektroniski dati), kas pievienots elektroniski sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.), vai arī šie dati tiek izmantoti, lai apliecinātu savu identitāti digitālajā vidē, piemēram, autentificējoties iestāžu portālos, lai apliecinātu, ka esiet tā pati persona, kas reālajā dzīvē. Tas noderēs darbam interneta portālos, informācijas sistēmās, darbstacijās. E-identitātes apliecināšana ir līdzvērtīga, kā uzrādot personu apliecinošu dokumentu klātienē;
 • personas individuāls paraksts elektroniskajā vidē (datorā, viedtālrunī, informācijas sistēmās), kuram ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam. Ar tp persona paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot tos, piemēram, līgumus, rēķinus, sūdzības, iesniegumus, vēstules, utt.
Drošu elektronisko parakstu var lietot tikai tā īpašnieks.

Dokumentu parakstīšana

Latvijā dokumentus iespējams parakstīt, izmantojot vairākus valsts nodrošinātus drošā elektroniskā paraksta rīkus:

Dokumentus ir iespējams parakstīt arī, izmantojot citus Eiropas Savienībā atzītus valsts iestāžu un komersantu nodrošinātus rīkus, piemēram, Latvijā popularitāti iemantojušo SmartID (izmantojot Dokobit platformu).


Neatkarīgi no tā, ar kuru no rīkiem veicat dokumentu parakstīšanu, rezultāts būs vienāds – elektroniski parakstīts dokuments ar juridisku spēku.


Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu notiek tāpat, kā parakstot tos papīra formātā – nepieciešams parakstīt visus tos dokumentus (datnes jeb failus), kuri būtu parakstīti, ja darītu to papīra formātā. E-paraksts uz dokumenta apstiprina visu dokumentā ietverto informāciju, respektīvi, katru lapu nav jāparaksta atsevišķi.


Skaties video par dokumentu parakstīšanu ar eID vai eParaksts karti:

Skaties video par dokumentu parakstīšanu ar mobilo lietotni eParaksts mobile:

Skaties video par dokumentu parakstīšanu ar SmartID:

Kā lietot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv ?

Kā lietot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv ?

Lai portālā Latvija.lv atrastu, pieprasītu un saņemtu Jūsu dzīves situācijā nepieciešamu e-pakalpojumu, vadieties pēc šeit aprakstītās instrukcijas.

Ir pieejami trīs e-pakalpojumu atrašanas veidi:

 

 • Portāla sākumlapas meklētājā ierakstiet frāzi, kas saistītas ar Jūsu dzīves situāciju vai pakalpojumu sniedzošo iestādi.
 • Portāla sākumlapā izvēlieties sadaļu “E-pakalpojumi” un meklētājā ierakstiet frāzi, kas saistītas ar Jūsu dzīves situāciju vai pakalpojumu sniedzošo iestādi.
 • Portāla sākumlapā publisko pakalpojumu katalogā izvēlieties atbilstošo kategoriju, izvēlieties atbilstošo dzīves situāciju.

Kad esat atradis konkrēto e-pakalpojumu, identificējieties un izpildiet tālāk prasītās darbības vai, atkarībā no e-pakalpojuma, norādiet prasīto informāciju.

Kā pieslēgties e-pakalpojumu lietošanai?

Kā pieslēgties e-pakalpojumu lietošanai?

Lai saņemtu pakalpojumus klātienē, piemēram, pieprasītu bezdarbnieka pabalstu vai iesniegtu nodokļu deklarāciju, ir jāapliecina personas identitāte ar personu apliecinošu dokumentu vai parakstu. Arī elektroniskajā vidē, lai saņemtu pakalpojumus, personai ir nepieciešams apliecināt savu identitāti jeb identificēties. Identifikācijas mērķis ir pasargāt Jūsu datu privātumu, pārliecinoties, ka citas personas nepieprasa informāciju un pakalpojumus Jūsu vietā.

 

Var būt atsevišķi elektroniskie pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama Jūsu identifikācija, piemēram, e-pakalpojums Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā.

 

Lai izmantotu e-pakalpojumu, jums nepieciešams atvērt “Pakalpojuma kartīti” portālā Latvija.lv, kurā ir redzami identifikācijas līdzekļi – internetbankas, kuras var atpazīt pēc bankas logo, elektroniskās identifikācijas karte jeb eID, elektroniskā paraksta viedkarte un e-paraksts mobile.

Kas nepieciešams, lai izmantotu e-pakalpojumus?

Kas nepieciešams, lai izmantotu e-pakalpojumus?

Lai citas personas nevarētu piekļūt jūsu datiem, svarīga ir drošība. Tādēļ e-pakalpojumos, kas skar konkrētu personu, ir nepieciešams identificēties (jeb līdzīgi kā klātienē Jūs uzrādāt dokumentu, lai apliecinātu, ka esiet īstā persona, kas var saņemt pakalpojumu). 


Lai izmantotu e-pakalpojumus, Jums nepieciešams:

 • dators, planšete vai cita ierīce ar interneta pieslēgumu;
 • autentifikācijai nepieciešamie līdzekļi –
  • internetbankas lietotājvārds, parole un pieejas kodi
   vai
  • eID karte, kurā aktivizēts e-paraksts (ar PIN kodiem), un viedkaršu lasītājs vai eParaksts mobile aplikācija.

Vairāk informācijas par eID karti lasiet PMLP tīmekļa vietnē, bet par eParaksts mobile uzziniet: www.eparaksts.lv.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls

Valsts e-pakalpojumi ir pieejami dažādos portālos, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, tomēr, lai iedzīvotājiem vienkopus būtu pieejama informācija par visiem publiskajiem pakalpojumiem, kā vienotais kontaktpunkts valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā Latvijā ir izveidots Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv, kuru uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Portālā ir pieejami vairāk kā divi tūkstoši dažādu publisko, t.i., valsts un pašvaldību, pakalpojumu aprakstu, piemēram, kā saņemt pakalpojumu, kādi dokumenti man ir nepieciešami, vai pakalpojums ir maksas utt., kā arī dažādi elektroniskie pakalpojumi.

 

Portālā Latvija.lv ir pieejami e-pakalpojumi, kurus var izpildīt gan pašā portālā, gan arī tādi, kas atrodas citu iestāžu portālos. Tos ir iespējams atpazīt pēc simboliem pie pakalpojuma nosaukuma:

 • portālā Latvija.lv izvietotie e-pakalpojumi (pieejami vairāk kā 130)
 • e-pakalpojums atrodas citā tīmekļa vietnē (pieejami vairāk kā 400)

  (e-pakalpojuma izpildes brīdī notiek pāreja no Latvija.lv uz tās iestādes tīmekļa vietni, kuras atbildībā ir konkrētais pakalpojums).

Kāds būs e-pakalpojuma izpildes rezultāts?

Kāds būs e-pakalpojuma izpildes rezultāts?

Izpildot e-pakalpojumu, Jums tiek sniegts izpildes rezultāts. Atkarībā no izmantotā e-pakalpojuma, izpildes rezultāts var atšķirties:

Kas ir e-pakalpojumu līmeņi, un ko tie nozīmē lietotājam?

Kas ir e-pakalpojumu līmeņi, un ko tie nozīmē lietotājam?

Pakalpojumi var tikt elektronizēti dažādos līmeņos (pakāpēs). Atbilstoši vispārpieņemtai metodikai var izšķirt piecus pakalpojumu elektronizācijas līmeņus:

 

1.līmenis (informēšana) – informācija par pakalpojumu ir ievietota publiski pieejamā tīmekļa vietnē;

2.līmenis (veidlapu lejupielāde) – pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas ir pieejamas publiski pieejamā tīmekļa vietnē elektroniskā formā. Ar elektronisko parakstu parakstītu veidlapu var nosūtīt uz iestādes e-pastu;

3.līmenis (vienvirzienu mijiedarbība) – personai ir iespēja pakalpojumu pieprasīt vai saņemt elektroniski. Piemēram, persona elektroniski var pieteikties personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai izvēlētā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļā un veikt valsts nodevas maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu;

4.līmenis (divvirzienu mijiedarbība) – pakalpojumu var pieprasīt un pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski. Piemēram, persona var iesniegt gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) pārmaksāto nodokļu un attaisnoto izdevumu atgūšanai, un atbildi par deklarācijas pieņemšanu un naudas pārskaitīšanu arī saņemt elektroniski;

5.līmenis (pilnībā elektronizēts process) – pakalpojuma saņemšana notiek bez personas pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus bez personas līdzdalības iegūst pati iestāde. Piemēram, ārsta izrakstītās un noslēgtās e-darbnespējas lapas ir automātiski pieejamas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pabalstu pieteikšanas un izmaksas nepieciešamības gadījumā.

Scroll Up