Droša elektroniskā paraksta priekšrocības

Droša elektroniskā paraksta priekšrocības

Izmantojot drošu elektronisko parakstu (eParakstu) tiek iegūtas vairākas priekšrocības:

 

 • ērtāk – nav jāiet uz iestādi, lai aiznestu dokumentu, tā vietā tiek izmantota e-adrese vai e-pasts;
 • lētāk – papīra dokumenta sagatavošanas, transporta vai pasta pakalpojumu izdevumi, kā arī iestādē pavadītais laiks būs dārgāks;
 • eParaksts ir pieejams bez maksas (maksas tas ir juridiskām personām izvēloties eParaksts karti) un tam nav nosūtīšanas izmaksu;
 • ātrāk – e-dokumenta nogādāšana adresātam un tā saņemšana notiek tūlītēji;
 • pieejamāk – nav jārēķinās ar iestāžu darba laiku, e-dokumentus iespējams iestādei nosūtīt 24 h diennaktī;
 • mobilitāte – eParakstu iespējams izmantot jebkurā pasaules vietā, kur pieejams dators un internets;

Kur var izmantot drošu elektronisko parakstu?

Kur var izmantot drošu elektronisko parakstu?

Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm

Elektronisko dokumentu likums nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī tiesas,  pieņem elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus no fiziskām un juridiskām personām, līdz ar to, ikviena rakstiski iesniedzama informācija vai pieprasījums valsts un pašvaldību iestādēm var tikt iesniegts attālināti, izmantojot e-dokumentu. E-dokuments var ietvert informācijas un izziņu pieprasījumus no iestādēm, iesniegumus, atļauju, sertifikātu un licenču saņemšanai, gatavu veidlapu iesniegšanu, kā arī atskaišu, pārskatu un statistikas iesniegšanu.


Iestādei iesūtītie dokumenti jāizskata saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vairāk kā viena mēneša laikā.

Elektroniskai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm var izmantot:

 • E-adresi – nodrošina mūsdienīgu un drošu iedzīvotāju un uzņēmēju saziņu ar valsti – ziņu saņemšanu, nosūtīšanu un glabāšanu. E-adrese pieejama portālā Latvija.lv. Vairāk lasiet šeit.
 • Portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” – iespējams elektroniski nosūtīt iesniegumu valsts un pašvaldību iestādēm, pielikumā pievienojot ar eParakstu parakstītus dokumentus.
 • Veidlapas un iesniegumi – iespējams nosūtīt ar e-pasta palīdzību, elektroniski parakstot nepieciešamo dokumentu un pievienojot to kā e-pasta vēstules pielikumu. Piemēram, elektroniski pieteikties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK) – aizpildot EVAK iesnieguma veidlapu (pdf), parakstot ar eParakstu un nosūtot Nacionālajam veselības dienestam, izmantojot e-adresi vai uz e-pasta adresi nvd@vmnvd.gov.lv.
 • Elektroniski parakstītus dokumentus pieņem arī Latvijas Republikas tiesas, kur elektroniski parakstīts dokuments var kalpot kā pierādījums tiesas procesā.

Ja saraksti ar iestādēm veicat jautājumos, kas ir vispārīgi un neattiecas uz konkrētu personu, elektronisks paraksts nav nepieciešams, tomēr varat to izmantot. Piemēram, ja vēlaties savā pašvaldībā noskaidrot, kad tiks veikts pašvaldības ceļa remonts. Tomēr, attiecībā uz tādiem jautājumiem, kur iestādei ir jāizskata tieši Jūsu gadījums un jāsniedz Jums oficiāla atbilde, piemēram, par pabalsta piešķiršanu, dokuments būs jāparaksta obligāti.


Dokumentu parakstīšana ar eParakstu notiek tāpat kā parakstot tos papīra formātā – Jums nepieciešams parakstīt ar eParakstu visus tos dokumentus, kurus Jūs būtu parakstījis, ja darītu to klātienē.

Darījumiem juridisko personu starpā

Uzņēmēji sava starpā vai sarakstē ar klientiem var izmantot eParakstu brīvprātīgi, savstarpēji vienojoties, piemēram sūtot rēķinus, aktus, līgumus, vēstules u.c. dokumentus.


Līgumu, rēķinu, iesniegumu un jebkura veida citu dokumentu parakstīšanai atsevišķi vai izmantojot lietvedības un grāmatvedības sistēmas, kur iestrādāta eParaksta funkcionalitāte. eParakstam ir līdzvērtīgs juridiskais spēks kā parakstam uz dokumentiem papīra formā.


Vienu dokumentu var parakstīt vairākas personas, tāpēc to var ērti izmantot, piemēram, parakstot līgumus.


Savukārt, Elektronisko dokumentu likums nosaka, ka uzņēmumiem, kuri reģistrēti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir pienākums pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus un atbildēt uz tiem (atbildes dokumentu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot klientam uz e-adresi vai norādīto saziņas e-pastu).

Attālinātas oficiālas saziņas nodrošināšanai uzņēmējiem ar klientiem

Veidojot savus portālus un apkalpošanas vides, uzņēmēji var izmantot bezmaksas autentifikācijas platformu. Uzzini vairāk: https://www.eparaksts.lv/lv/izstradatajiem


Uzņēmēji, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, var nodrošināt publisku pieeju attiecīgajām veidlapām rediģējamā formā un iespēju tās lejupielādēt, lai būtu iespējams tās aizpildīt elektroniski un parakstīt ar eParakstu.

Personu pilnvarošanai

Ja Jums nepieciešams kādu pilnvarot vai saņemt pilnvarojumu rīkoties, piemēram, ar kustamo vai nekustamo īpašumu, varat to nokārtot elektroniski. Izmantojot Latvijas zvērinātu notāru klientu portālu www.latvijasnotars.lv, konsultācija pie notāra var notikt videorežīmā (nepieciešama eID karte ar PMLP izsniegtiem PIN kodiem), un notariālās darbības iespējams veikt attālināti. Tādējādi personai, kura, piemēram, pašlaik atrodas ilgstošā prombūtnē ārvalstīs, nav jāmēro ceļš uz Latviju, lai izdotu kādam pilnvaru rīkoties viņa interesēs – piemēram, risināt ar īpašuma apsaimniekošanu u.c. saistītus jautājumus.


Notārs pēc pilnvaras izdošanas var izsniegt tās atvasinājumu (izrakstu) elektroniska dokumenta formā, parakstot ar eParakstu un pievienojot laika zīmogu. To var elektroniski nosūtīt iestādei, kura pilnvaru lūgusi.

E-identitātes apliecināšana

eParakstu var izmantot arī e-identitātes apliecināšanai:

 • Var izmantot tīmekļa vietnēs, pašapkalpošanās portālos, informācijas sistēmās (piemēram, izmantot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv);
 • Piekļuvei informācijas resursiem (piekļuvi datoram ar paroli un lietotājvārdu aizstājot ar eID kartes vai eParaksta kartes juridiskajām personām PIN kodu ievadi).

E-identitātes apliecināšana

E-identitātes apliecināšana

E-identitātes apliecināšanai pieejami trīs rīki:

 • mobilā lietotne eParaksts mobile;
 • personas apliecība (eID karte);
 • eParaksta karte juridiskām personām.

Identitātes apliecināšana ar eParaksta rīkiem pielīdzināma identitātes apliecināšanai klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?
Drošs elektroniskais paraksts ir:
 • elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.);
 • personas individuāls paraksts elektroniskajā vidē, kuram ir juridisks spēks. Ar to persona paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot tos, piemēram, līgumus, rēķinus, sūdzības, iesniegumus, vēstules u.c. Parakstot dokumentu, eParaksta lietotājs piekrīt dokumenta saturam un apliecina savu gribu. Drošu elektronisko parakstu var lietot tikai tā īpašnieks.
Svarīgi! E-parakstītam dokumentam juridisks spēks ir tikai elektroniskā, neizdrukātā veidā!

Kādas funkcijas nodrošina drošs elektroniskais paraksts?

  • Dokumentu elektronisku parakstīšanu datorā, viedtālrunī un informācijas sistēmās;
  • E-identitātes apliecināšanu darbam interneta portālos, informācijas sistēmās, darbstacijās.

Dokumentu parakstīšana

Latvijā dokumentus iespējams parakstīt, izmantojot:
 • eParakstu eID kartē vai eParaksta karti (ko var iegādāties juridiskas personas);
 • mobilo lietotni eParakstsLV un eParaksts mobile.
Neatkarīgi no tā, kā veicat dokumentu parakstīšanu, rezultāts būs vienāds – parakstīts dokuments ar juridisku spēku.

Kā lietot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv ?

Kā lietot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv ?

Lai portālā Latvija.lv atrastu, pieprasītu un saņemtu Jūsu dzīves situācijā nepieciešamu e-pakalpojumu, vadieties pēc šeit aprakstītās instrukcijas.

Ir pieejami trīs e-pakalpojumu atrašanas veidi:

 

 • Portāla sākumlapas meklētājā ierakstiet frāzi, kas saistītas ar Jūsu dzīves situāciju vai pakalpojumu sniedzošo iestādi.
 • Portāla sākumlapā izvēlieties sadaļu “E-pakalpojumi” un meklētājā ierakstiet frāzi, kas saistītas ar Jūsu dzīves situāciju vai pakalpojumu sniedzošo iestādi.
 • Portāla sākumlapā publisko pakalpojumu katalogā izvēlieties atbilstošo kategoriju, izvēlieties atbilstošo dzīves situāciju.

Kad esat atradis konkrēto e-pakalpojumu, identificējieties un izpildiet tālāk prasītās darbības vai, atkarībā no e-pakalpojuma, norādiet prasīto informāciju.

Kā pieslēgties e-pakalpojumu lietošanai?

Kā pieslēgties e-pakalpojumu lietošanai?

Lai saņemtu pakalpojumus klātienē, piemēram, pieprasītu bezdarbnieka pabalstu vai iesniegtu nodokļu deklarāciju, ir jāapliecina personas identitāte ar personu apliecinošu dokumentu vai parakstu. Arī elektroniskajā vidē, lai saņemtu pakalpojumus, personai ir nepieciešams apliecināt savu identitāti jeb identificēties. Identifikācijas mērķis ir pasargāt Jūsu datu privātumu, pārliecinoties, ka citas personas nepieprasa informāciju un pakalpojumus Jūsu vietā.

 

Var būt atsevišķi elektroniskie pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama Jūsu identifikācija, piemēram, e-pakalpojums Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā.

 

Lai izmantotu e-pakalpojumu, jums nepieciešams atvērt “Pakalpojuma kartīti” portālā Latvija.lv, kurā ir redzami identifikācijas līdzekļi – internetbankas, kuras var atpazīt pēc bankas logo, elektroniskās identifikācijas karte jeb eID, elektroniskā paraksta viedkarte un e-paraksts mobile.

Kas nepieciešams, lai izmantotu e-pakalpojumus?

Kas nepieciešams, lai izmantotu e-pakalpojumus?

Lai citas personas nevarētu piekļūt jūsu datiem, svarīga ir drošība. Tādēļ e-pakalpojumos, kas skar konkrētu personu, ir nepieciešams identificēties (jeb līdzīgi kā klātienē Jūs uzrādāt dokumentu, lai apliecinātu, ka esiet īstā persona, kas var saņemt pakalpojumu). 


Lai izmantotu e-pakalpojumus, Jums nepieciešams:

 • dators, planšete vai cita ierīce ar interneta pieslēgumu;
 • autentifikācijai nepieciešamie līdzekļi –
  • internetbankas lietotājvārds, parole un pieejas kodi
   vai
  • eID karte, kurā aktivizēts e-paraksts (ar PIN kodiem), un viedkaršu lasītājs vai eParaksts mobile aplikācija.

Vairāk informācijas par eID karti lasiet PMLP tīmekļa vietnē, bet par eParaksts mobile uzziniet: www.eparaksts.lv.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls

Valsts e-pakalpojumi ir pieejami dažādos portālos, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, tomēr, lai iedzīvotājiem vienkopus būtu pieejama informācija par visiem publiskajiem pakalpojumiem, kā vienotais kontaktpunkts valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā Latvijā ir izveidots Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv, kuru uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Portālā ir pieejami vairāk kā divi tūkstoši dažādu publisko, t.i., valsts un pašvaldību, pakalpojumu aprakstu, piemēram, kā saņemt pakalpojumu, kādi dokumenti man ir nepieciešami, vai pakalpojums ir maksas utt., kā arī dažādi elektroniskie pakalpojumi.

 

Portālā Latvija.lv ir pieejami e-pakalpojumi, kurus var izpildīt gan pašā portālā, gan arī tādi, kas atrodas citu iestāžu portālos. Tos ir iespējams atpazīt pēc simboliem pie pakalpojuma nosaukuma:

 • portālā Latvija.lv izvietotie e-pakalpojumi (pieejami vairāk kā 130)
 • e-pakalpojums atrodas citā tīmekļa vietnē (pieejami vairāk kā 400)

  (e-pakalpojuma izpildes brīdī notiek pāreja no Latvija.lv uz tās iestādes tīmekļa vietni, kuras atbildībā ir konkrētais pakalpojums).

Kāds būs e-pakalpojuma izpildes rezultāts?

Kāds būs e-pakalpojuma izpildes rezultāts?

Izpildot e-pakalpojumu, Jums tiek sniegts izpildes rezultāts. Atkarībā no izmantotā e-pakalpojuma, izpildes rezultāts var atšķirties:

Kas ir e-pakalpojumu līmeņi, un ko tie nozīmē lietotājam?

Kas ir e-pakalpojumu līmeņi, un ko tie nozīmē lietotājam?

Pakalpojumi var tikt elektronizēti dažādos līmeņos (pakāpēs). Atbilstoši vispārpieņemtai metodikai var izšķirt piecus pakalpojumu elektronizācijas līmeņus:

 

1.līmenis (informēšana) – informācija par pakalpojumu ir ievietota publiski pieejamā tīmekļa vietnē;

2.līmenis (veidlapu lejupielāde) – pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas ir pieejamas publiski pieejamā tīmekļa vietnē elektroniskā formā. Ar elektronisko parakstu parakstītu veidlapu var nosūtīt uz iestādes e-pastu;

3.līmenis (vienvirzienu mijiedarbība) – personai ir iespēja pakalpojumu pieprasīt vai saņemt elektroniski. Piemēram, persona elektroniski var pieteikties personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai izvēlētā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļā un veikt valsts nodevas maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu;

4.līmenis (divvirzienu mijiedarbība) – pakalpojumu var pieprasīt un pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski. Piemēram, persona var iesniegt gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) pārmaksāto nodokļu un attaisnoto izdevumu atgūšanai, un atbildi par deklarācijas pieņemšanu un naudas pārskaitīšanu arī saņemt elektroniski;

5.līmenis (pilnībā elektronizēts process) – pakalpojuma saņemšana notiek bez personas pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus bez personas līdzdalības iegūst pati iestāde. Piemēram, ārsta izrakstītās un noslēgtās e-darbnespējas lapas ir automātiski pieejamas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pabalstu pieteikšanas un izmaksas nepieciešamības gadījumā.

Scroll Up