Bezdarbnieka pabalsts

Bezdarbnieka pabalsts

Kas var pieteikties bezdarbnieka pabalsta saņemšanai?

Bezdarbnieka pabalstu Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) varēsiet saņemt:

 • ja Jums ir piešķirts bezdarbnieka statuss NVA;
 • ja esat nostrādājis ne mazāk par 1 gadu;
 • ja tika veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā, ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Detalizētāku informāciju par pabalsta piešķiršanas nosacījumiem lasiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) tīmekļa vietnē.

Pabalsta apmērs

Bezdarbnieka pabalsta apmērs ir atkarīgs no nostrādātā darba stāža un veiktajām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir: Pabalstu piešķir:
no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot 50% no vidējās iemaksu algas
no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot 55 % no vidējās iemaksu algas
no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot 60 % no vidējās iemaksu algas
30 gadi un vairāk 65 % no vidējās iemaksu algas

Detalizētāku informāciju par pabalsta aprēķinu lasiet VSAA tīmekļa vietnē.

 

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 01.01.2020. ir 8 mēneši, neatkarīgi no darba stāža:

 

 • pirmos 2 mēnešus pabalsts visiem bezdarbniekiem tiek maksāts piešķirtajā apmērā;
 • trešajā un ceturtajā mēnesī – 75 % no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • piektajā un sestajā mēnesī – 50 % no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • septītajā un astotajā mēnesī – 45 % no piešķirtā pabalsta apmēra.

Darba stāža datu pārbaude

Ja esat strādājis pirms 1996. gada, pārliecinieties, vai informācija arī par šo periodu ir pareiza (tas nepieciešams, jo ir notikusi pāreja no darba grāmatiņām uz elektronisku datu uzskaiti), izmantojot e‑pakalpojumu Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).

Gadījumā, ja konstatējat nepilnības vai kļūdas informācijā, informējiet VSAA, dodoties uz VSAA nodaļu, līdzi ņemot savu darba grāmatiņu (Darba grāmatiņas vairs netiek lietotas, taču tās ir nepieciešamas, nosakot darba stāžu personām, kuras strādājušas līdz 1996. gadam);

Iesniedzot ziņas, norādiet arī savu kontaktinformāciju, lai VSAA varētu ar Jums sazināties.

Kā pieprasīt pabalstu?

Bezdarbnieka pabalstu elektroniski var pieprasīt, ja pirms tam:

 • iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā vai
 • aizpildīts un iesniegts Nodarbinātības valsts aģentūrai adresēts iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Iesniegumu bezdarbnieka pabalsta saņemšanai var iesniegt portālā Latvija.lv, izmantojot pakalpojumu E-iesniegums VSAA pakalpojumiem:

 • sekojiet saitei un identificējieties ar sevis izvēlēto identifikācijas veidu (internetbanka, e-paraksts, eID);
 • atzīmējiet “lūdzu piešķirt bezdarbnieka pabalstu” un aizpildiet citus nepieciešamos informācijas logus;
 • pabeidziet, nosūtot iesniegumu.

Iespējas cilvēkiem ar invaliditāti

Iespējas cilvēkiem ar invaliditāti

Ja Jums ir invaliditāte un meklējat darbu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) var piedāvāt papildu iespējas un pakalpojumus jau iepriekš aprakstītajiem (par invaliditātes piešķiršanu un ekspertīzi vairāk lasiet Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas tīmekļa vietnē). Lai uzzinātu vairāk par sev vispiemērotākajām iespējām un atbalstu, neaizmirstiet informēt NVA konsultantu, ka Jums ir invaliditāte.

 

Ar NVA atbalstu cilvēki ar ierobežotām darbaspējām var piedalīties mācībās, kas palīdz iegūt vai attīstīt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, strādāt valsts līdzfinansētajās darba vietās, izmantot karjeras konsultācijas, saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģionālās mobilitātes atbalstu un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

 

Ir pieejami ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumi.

 

Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti pieejama profesionālās piemērotības noteikšana un profesionālā rehabilitācija, bet cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas strādā subsidētajās darba vietās, tiek  piedāvāta atbalsta personas palīdzība, kas palīdzēs iekļauties darba vidē un atbalstīs saziņā ar darba devēju, darba vadītāju un kolēģiem.

 

Tie cilvēki ar ierobežotām darbaspējām, kuri piedalās NVA apmācību pasākumos, var izmantot ergoterapeita un surdotulka palīdzību, bet, ja nepieciešams, mācību vieta tiek pielāgota konkrēta cilvēka vajadzībām. Ja izglītības iestāde, kurā notiek mācības, atrodas vairāk nekā 15 kilometru attālumā no dzīvesvietas, bezdarbniekiem ir iespēja saņemt līdz 100 eiro lielu atlīdzību transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensācijai.

Kādas ir darba meklēšanas iespējas?

Kādas ir darba meklēšanas iespējas?

CV izveidošana

Lai izveidotu kvalitatīvu un standartiem atbilstošu Curriculum Vitae jeb dzīvesgājumu (CV), ir pieejams Eiropas Komisijas izveidotais vienotais CV (Europass), kas ļauj uzskatāmi parādīt ne tikai informāciju par sevi, savu darba pieredzi un izglītību, bet arī aprakstīt dažādu veidu prasmes un kompetences, kas ir iegūtas gan mācoties un strādājot, gan brīvajā laikā, vai, ja darba pieredze bijusi neliela, piemēram, organizatoriskās, vai sociālās prasmes, kas būtu noderīgas vēlamajā darba vietā. Informāciju par vienoto CV, motivācijas vēstuli un citu saistošu informāciju, varat uzzināt Europass tīmekļa vietnē, kā arī tiešsaistē ir iespējams izveidot gan CV, gan motivācijas vēstuli.

Darba meklēšanas iespējas

NVA piedāvā plašas darba meklēšanas iespējas, kā arī palīdzību meklēšanas procesā. Kad būsiet ieguvis bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, vēršoties NVA, saņemsiet NVA darbinieka palīdzību izstrādāt Individuālo darba meklēšanas plānu, kura pasākumos piedalīsieties un kas palīdzēs darba meklēšanas procesu padarīt saprotamu un samazināt ar to saistīto stresu. Lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū, ir izstrādāts NVA CV un vakanču portāls, kurā iespējams gan reģistrēt savu CV, kur tas būs pieejams darba devējiem, gan aktīvi pašam meklēt piemērotas vakances.

Darba meklējumi ir jāapraksta darba meklējumu dienasgrāmatā. Pēc katra darba meklējuma mēģinājuma dienasgrāmatā jāatzīmē sava pieredze: vakance, kurai esat pieteicies, darbavietas un iestādes nosaukums. Darba meklējumu dienasgrāmatu izsniedz NVA darbinieks. Aizpildīta dienasgrāmata jāuzrāda NVA darbiniekam klātienē vai jāiesūta e-pastā.

NVA piedāvā arī e-apmācību moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas pieejams visiem interesentiem (arī nereģistrētiem) NVA e-apmācību vietnē (autorizācija vietnei pieejama ar portāla Latvija.lv starpniecību). E-apmācību modulis darba meklētājiem tiešsaistē:

 • ļaus apgūt darba meklēšanas metodes;
 • iemācīs, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus;
 • iemācīs, kā noteikt prioritātes;
 • iemācīs, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu atrasts.

Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas.

Lai darba devēji varētu ar Jums sazināties gadījumā, ja ir atbilstoša vakance, un sameklēt Jūsu informāciju, reģistrējiet savu CV NVA CV un vakanču portālā un veiciet atzīmi, ka vēlaties, lai Jūsu CV dati ir pieejami darba devējam. Ja vēlaties nosūtīt savu CV uz EURES portālu Jums piemērotu brīvo darba vietu piedāvājumu meklēšanai, tad veiciet atzīmi, ka vēlaties, lai Jūsu CV ir pieejams EURES portālā. Regulāri aplūkojiet darba piedāvājumus vakanču portālos, t.sk. NVA CV un vakanču portālā. Ja būsiet autorizējies NVA CV un vakanču portālā, tad varēsiet pieteikties, lai saņemtu informāciju par atbilstošajām vakancēm savā e‑pastā.

Arī tad, ja neesat NVA reģistrēts bezdarbnieks, NVA tīmekļa vietnē ir iespējams izmantot dažādus pakalpojumus:

 • CV aktualizēšana. CV no portāla ir iespējams automātiski saglabāt un izdrukāt EUROPASS PDF formātā;
 • testi karjeras iespēju izzināšanai  – CV un vakanču portālā ir iespējams aizpildīt dažādus pašizpētes testus (testi pieejami arī nereģistrētiem lietotājiem);
 • darba tirgus īstermiņa prognozes – iepazīstieties ar darbaspēka pieprasījuma izmaiņām dažādās profesijās un nozaru grupās, reģionos un valstī kopumā, kā arī ar nodarbināto skaitu un vidējo atlīdzību profesijā;
 • darba meklētāja rokasgrāmata “Ceļā uz darbu Soli pa solim
 • ja esat bez darba, tad varat pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam;
 • e-apmācība – e-vidē jebkurā sev vēlamā laikā Jums ir iespēja apgūt kādu no mācību moduļiem bez NVA klātienes apmeklējuma. Mācību noslēgumā ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests.

Ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks, tad papildus iepriekš minētajām iespējām, NVA CV un vakanču portālā iespējams pieteikties dažādiem pakalpojumiem:

Kā pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam?

Kā pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam?

Sākot ar nākamo dienu pēc darba zaudēšanas var iegūt bezdarbnieka statusu. Bezdarbnieka statuss ļaus pieteikties bezmaksas izglītības nodarbībām, karjeras konsultācijām un saņemt palīdzību, meklējot jaunu darbu. Tāpat bezdarbnieka statusu saņēmušam cilvēkam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.


Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu Latvijā piešķir Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Bezdarbnieka statusam var pieteikties ikviens iedzīvotājs:

 • kas vecāks par 15 gadiem, kurš nestrādā un ir gatavs sākt strādāt;
 • kuram nav piešķirta vecuma pensija;
 • kurš neapgūst pamatskolas vai vidusskolas programmu klātienē;
 • kurš neveic komercdarbību un
 • nav pilnā vai daļējā valsts apgādībā.

Līdz 2020. gada 31. decembrim tiesības uz bezdarbnieka statusu papildus augstāk uzskaitītajiem kritērijiem, ir personai, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu un šā statusa zaudēšanas dienā ir:

 • mikrouzņēmuma īpašnieks (saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu), kura mikrouzņēmumam nav apgrozījuma (t.sk. pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas);
 • pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu), kurš negūst ienākumus (tai skaitā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas).

Ja neatbilstat bezdarbnieka statusa kritērijiem (skatīt Bezdarbnieku un darba meklētāju likuma 10.punktu), varat pieteikties darba meklētāja statusam – arī tad varēsiet izmantot dažādus izglītības rīkus un pakalpojumus, ko klientiem piedāvā NVA.


Darba meklētājs var būt ikviens, kurš:

 • vecāks par 15 gadiem, kurš nestrādā un ir gatavs sākt strādāt;
 • neveic komercdarbību un
 • nav uzņemts pamatizglītības programmā klātienē.

Arī tad, ja saņemat vecuma pensiju, esat tiesīgs pretendēt darba meklētāja statusam.


Elektroniski NVA adresētu iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai var iesniegt, izmantojot NVA CV un vakanču portāla e-pakalpojumu “Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam”  vai izmantojot e-adresē pieejamo veidlapu.


Pēc iesnieguma iesniegšanas ar Jums sazināsies un paziņos par pieņemto lēmumu statusa piešķiršanai, kā arī noteiks dienu, kad ierasties klātienē, lai Jūs iesaistītu pasākumos, kas veicinās darba atrašanu.

Kā jārīkojas, ja ir nepietiekams apdrošināšanas stāžs?

Kā jārīkojas, ja ir nepietiekams apdrošināšanas stāžs?

Ja esat persona, kurai nav tiesības uz valsts vecuma pensiju (kuras apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā nepieciešamie 15 gadi), Jums ir tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no dienas, kad esat sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

 

Lai šo pabalstu saņemtu, ir jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Visērtāk to izdarīt, aizpildot e‑iesniegumu portālā latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem (pie iesniegumu iespējām atzīmējot “E-Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai”).

Kā jārīkojas, pirms pieteikties vecuma pensijai?

Kā jārīkojas, pirms pieteikties vecuma pensijai?

Pirms pieprasāt vecuma pensiju, būtu ieteicams pārbaudīt, vai valsts rīcībā ir pareiza un aktuāla informācija par Jūsu darba stāžu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru.

 

Vecuma pensiju aprēķina, ņemot vērā:

 • Uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996. gada 1. janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim.
 • Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996. gada līdz 1999. gadam (ieskaitot);
 • Apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.
 • Laika posmu (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

Ja esat strādājis pirms 1996. gada, pārliecinieties, vai informācija arī par šo periodu ir korekta, izmantojot e‑pakalpojumu “Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)”.

Ja vēlaties uzzināt, kāds ir Jūsu uzkrājums pensijai, izvēlieties e‑pakalpojumu “Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu”.

Tā kā pensiju sistēmas darbības galvenais princips ir – jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka pensija būs rīt, ir svarīgi sekot līdzi, vai darba devējs par Jums maksā nodokļus. Lai pārbaudītu, vai par Jums tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izvēlieties e-pakalpojumu “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem” vai izmantojiet Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

 

Gadījumā, ja konstatējat nepilnības vai kļūdas informācijā, informējiet VSAA. To varat veikt divējādi:

 • Personīgi dodoties uz jebkuru no VSAA nodaļām, līdzi ņemot savu darba grāmatiņu*
 • Ieskenējot savu darba grāmatiņu vai darba līgumus par periodiem, kuros konstatējāt nepilnības, un nosūtot tos pa e‑pastu vsaa@vsaa.lv, klāt pievienojot ar drošu e‑parakstu parakstītu iesniegumu.

Ja izvēlējāties nosūtīt iesniegumu un informāciju pa e‑pastu, 30 dienu laikā saņemsiet atbildi par veiktajām darbībām. Vēlams, iesniedzot ziņas, norādīt arī savu tālruņa numuru e‑pasta vēstulē, lai neskaidrību gadījumā VSAA darbinieki varētu ar Jums sazināties.

*Darba grāmatiņas vairs netiek lietotas, taču tās ir nepieciešamas, nosakot darba stāžu personām, kuras strādājušas līdz 1996. gada 1. janvārim. Ja darba grāmatiņa nozaudēta, jāvēršas iepriekšējās darba vietās (dokumentus iestādēs jāglabā vismaz 75 gadus) vaiLatvijas valsts arhīvā (Personāla dokumentu valsts arhīvā). Latvijas valsts arhīvs nepieciešamās izziņas sniedz par maksu, apmēram mēneša laikā. Ja esat bijis nodarbināts ārpus Latvijas, jāvēršas attiecīgās valsts arhīvā. Ja esat studējis, ziņas par studiju ilgumu varat saņemt tajā mācību iestādē, kurā esat studējis.

No cik gadiem var saņemt vecuma pensiju?

No cik gadiem var saņemt vecuma pensiju?

No 2014. gada 1. janvāra pensionēšanās vecums 62 gadi tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu – līdz 2025. gada 1. janvārī tas būs 65 gadi.

Lai noskaidrotu, kādā vecumā varēsiet pieteikties vecuma pensijai, aplūkojiet VSAA mājaslapā publicēto tabulu, kurā redzams pensionēšanās vecums atbilstoši dzimšanas datumam. Tā, piemēram, 2018. gadā vecuma pensijai var pieteikties personas, kuras dzimušas pirms 1956. gada.

Atsevišķos gadījumos ir paredzēta iespēja pensionēties agrāk.

Ja apdrošināšanas stāžs ir lielāks nekā 30 gadi, ir iespēja priekšlaikus pensionēties divus gadus pirms īstā pensionēšanās vecuma. Taču tad tiks izmaksāti 50% no piešķirtā pensijas apmēra.

Tiesības 5 gadus ātrāk doties pensijā ir arī bērna vecākam vai aizbildnim, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, ja laika periodā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai:

 • ne mazāk kā 8 gadus ir aprūpējis 5 vai vairāk bērnus;
 • ne mazāk kā 8 gadus aprūpējis bērnu invalīdu, kurš vismaz 8 gadus atzīts par bērnu ar invaliditāti.

Piecus gadus ātrāk vecuma pensiju var pieprasīt arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

Ņemiet vērā, ka:

 • Vecuma pensija priekšlaicīgi tiek piešķirta uz mūžu, līdz ar to, sasniedzot īsto pensijas vecumu, vecuma pensija būs tā pati priekšlaicīgi piešķirtā vecuma pensija, mainīsies tikai tās izmaksas nosacījumi;
 • Pēc vecuma pensijas priekšlaicīgi piešķiršanas tiek ierobežota citu pakalpojumu saņemšana, t.i., iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu un invaliditātes pensiju, kā arī tiek samazināts piešķirtās apdrošināšanas atlīdzības apmērs.

Vairāk par priekšlaicīgas pensionēšanās iespējām un nosacījumiem lasiet VSAA mājaslapā.

Kā rīkoties, ja konstatējāt neprecizitātes saņemtajā informācijā

Kā rīkoties, ja konstatējāt neprecizitātes saņemtajā informācijā

Gadījumā, ja konstatējat nepilnības vai kļūdas informācijā, informējiet VSAA. To varat veikt divējādi:

 • Personīgi dodoties uz jebkuru no VSAA nodaļām, līdzi ņemot savu darba grāmatiņu (Darba grāmatiņas vairs netiek lietotas, taču tās ir nepieciešamas, nosakot darba stāžu personām, kuras strādājušas līdz 1996. gada 1. janvārim.);
 • Ieskenējot savu darba grāmatiņu vai darba līgumus par periodiem, kuros konstatējāt nepilnības, un nosūtot tos pa e‑pastu vsaa@vsaa.lv, klāt pievienojot ar drošu e‑parakstu parakstītu iesniegumu.

Ja izvēlējāties nosūtīt iesniegumu un informāciju pa e‑pastu, 30 dienu laikā saņemsiet atbildi par veiktajām darbībām. Vēlams, iesniedzot ziņas, norādīt arī savu tālruņa numuru e‑pasta vēstulē, lai neskaidrību gadījumā VSAA darbinieki varētu ar Jums sazināties.

 

Kā noskaidrot pensijas kapitālu 2. līmenī

Kā noskaidrot pensijas kapitālu 2. līmenī
 • Iemaksas pensiju 2. līmenī tiek veiktas automātiski no bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām.
 • Noteikti sekojiet līdzi šo ieguldījumu ienesīgumam. Lai saņemtu informāciju parpensiju līmenī sakrāto pensijas kapitālu, kā arī par līdzekļu ieguldījumiem, un darījumiem 2. pensiju līmenī, izmantojiet e‑pakalpojumu „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts”.

Lai noskaidrotu, kas ir Jūsu 2. pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldītājs, izmantojiet e‑pakalpojumu “Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu”.

Ja izvēlētais ieguldījumu plāns Jūs neapmierina, vienu reizi kalendārajā gadā varat mainīt līdzekļu pārvaldītāju un divas reizes kalendārajā gadā mainīt viena līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus. Lai to veiktu, izmantojiet e‑pakalpojumu “E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai”.

Kas ietekmē manas pensijas apmēru?

Kas ietekmē manas pensijas apmēru?

Vecuma pensiju aprēķina, ņemot vērā:

 • Uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996. gada 1. janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim.
 • Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996. gada līdz 1999. gadam (ieskaitot);
 • Apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.
 • Laika posmu (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

Ja esat strādājis pirms 1996. gada, pārliecinieties, vai informācija arī par šo periodu ir pareiza, izmantojot e‑pakalpojumu “Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)”.

Ja vēlaties uzzināt, kāds ir Jūsu uzkrājums pensijai, izvēlieties e‑pakalpojumu „Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu”.

 

Tā kā pensiju sistēmas darbības galvenais princips ir – jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka pensija būs rīt, ir svarīgi sekot līdzi, vai darba devējs par Jums maksā nodokļus. Lai pārbaudītu, vai par Jums tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izvēlieties e-pakalpojumu „Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

vai izmantojiet Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk informācijas par pensiju sistēmu Latvijā, lasiet informāciju Labklājības ministrijas interneta vietnē.

Scroll Up