Kas jādara, ja atklājat neatbilstību datos?

Kas jādara, ja atklājat neatbilstību datos?

Lai precizētu savus personīgos datus kādā no reģistriem, sazinieties un informējiet par datiem atbildīgo iestādi, jo Jūsu datus var labot tikai tā iestāde, kura atbildīga par konkrēto pakalpojumu.

 

Taču, lai ziņotu par tehniskām kļūdām e-pakalpojuma darbībā, ziņojiet Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (VRAA), aizpildot attiecīgā e-pakalpojuma kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformā (skat. attēlu).

  • Klikšķiniet uz saites Papildus opcijas
  • Klikšķiniet uz cilnes Ziņot par kļūdu
  • Aizpildiet formu un klikšķiniet uz pogas Nosūtīt.

Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija par pieteikuma statusu.

Informācija par uzņēmumu vai organizāciju

Informācija par uzņēmumu vai organizāciju

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, Jūs varat ne tikai bez maksas pārliecināties par citu uzņēmumu reģistrācijas esamību, vēsturiskajiem nosaukumiem, izslēgšanas datumu, bet arī nepieciešamības gadījumā pierādīt sava uzņēmuma esamību.

 

Izmantojot e-pakalpojumu „Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnes”, Jūs varat saņemt Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju arī par sevi kā par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesiem, maksātnespējas administratoru, laulāto mantisko attiecību līgumu, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu.

Vienlaikus izziņas saņemšanas pakalpojums ir pieejams Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnē.

Informācija par kredītsaistībām

Informācija par kredītsaistībām

Latvijas Bankas Kredītu reģistrā tiek uzkrātas un glabātas ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu. Jūs kā fiziska persona elektroniskā veidā varat saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tikai par sevi, identificējoties interneta vietnē https://manidati.kreg.lv. Identificēšanās iespējama ar eParaksts rīkiem vai kredītiestāžu internetbankām.

Informācija par transportlīdzekli

Informācija par transportlīdzekli

Lai bez maksas saņemtu informāciju par savu transportlīdzekli, vadītāja apliecības datiem, pārkāpumu uzskaites punktiem, iegādātos vienas dienas braukšanas atļauju un veiktu citas ar Jūsu transportlīdzekli saistītas darbības, izmantojiet Ceļu satiksmes un drošības direkcijas (CSDD) e-pakalpojumus https://e.csdd.lv/.

Informācija par sodiem

Informācija par sodiem

Ja vēlaties pārbaudīt informāciju par Jums, Jūsu nepilngadīgajiem bērniem vai Jūsu aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kā arī veikt to apmaksu, izmantojiet Iekšlietu ministrijas Informācijas centra e-pakalpojumu “Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa“. Sodu var apmaksāt arī citas personas vietā, ja Jums ir zināms personas dzimšanas datums un tai izrakstītā attiecīgā protokola numurs.

Savukārt, izmantojot e-pakalpojumu “Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību“, Jūs varat saņemt ziņas par sevi. Fiziskās personas prombūtnē pieprasījumu var iesniegt jebkura persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru. Personas vietā, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, pieprasījumu iesniedz un ziņas no reģistra saņem personas vecāki vai aizbildiņi, bet par aizgādnībā esošu personu – tās aizgādņi.

Informācija par uzturlīdzekļiem

Informācija par uzturlīdzekļiem

Ja vēlaties saņemt informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, izmantojiet Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) e-pakalpojumu “Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu“. Rezultātā Jūs iegūsiet informāciju par lietām, kurās esat reģistrēts kā lietas iesniedzējs/ierosinātājs;

 

Ja Jums nepieciešama informācija par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās esat reģistrēts kā parādnieks, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par uzturlīdzekļu parādu“. Izmantojot e-pakalpojumu, Jūs varat uzzināt arī ziņas par citiem uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, tomēr to var noskaidrot tikai tādā gadījumā, ja ir zināms personas kods.

Informācija par veselību

Informācija par veselību

Ja vēlaties apskatīt savas, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu e-receptes, saņemt pārskatu par iegādātajiem ārstniecības līdzekļiem u.c. informāciju, izmantojiet Nacionālā veselības dienesta (NVD) e-pakalpojumu “Manas e-receptes“.

 

Lai apskatītu savus, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu medicīnas pamatdatus, izmantojiet NVD e-pakalpojumu “Pacienta medicīnas pamatdati“. Pakalpojumā pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības personas ir iesūtījušas vai ievadījušas E-veselības sistēmā.

 

Ja vēlaties redzēt, kuras ārstniecības personas un kad ir apskatījušas Jūsu medicīniskos datus E-veselības sistēmā, izmantojiet NVD e-pakalpojumu “Kas skatījies manus medicīnas datus“. Pacienta medicīniskos datus drīkst apskatīt pacients un viņa ārstniecībā iesaistītās ārstniecības personas.

Informācija par sociālajām iemaksām, nodokļiem, darba stāžu un pabalstiem

Informācija par sociālajām iemaksām, nodokļiem, darba stāžu un pabalstiem

Ja Jums nepieciešams uzzināt savu darba stāžu par periodu līdz 1996. gadam, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)“. Rezultātā Jūs iegūsiet informāciju, kas par Jums ir pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

 

 

Ja vēlaties uzzināt, kāds ir prognozējamais Jūsu iespējamās vecuma pensijas apmērs, izmantojiet VSAA e-pakalpojumu “Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru“.

 

 

Informāciju par Jūsu pensijas kapitālu varat iegūt no VSAA, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu“.

 

 

Informāciju par dalības uzsākšanu valsts fondēto pensiju shēmā, līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plānu izmaiņām varat iegūt, izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli“.

 

Lai iegūtu informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu, izmantojiet VSAA e-pakalpojumu “Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu“.

 

Lai uzzinātu, kādi ir Jūsu līdzekļu ieguldījumi, konta stāvoklis un darījumi pensiju 2. līmenī, izmantojiet VSAA e-pakalpojumu “Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts“.

 

Ja Jums nepieciešama informācija par VSAA piešķirto pensijas, pabalsta vai atlīdzības apmēru, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru“.

 

Informāciju par Jums piešķirto pabalstu, pensiju vai atlīdzību summām, kas nosūtītas ieskaitīšanai Jūsu kontā vai piegādei dzīvesvietā kopš 2008. gada varat iegūt, izmantojot VSAA e-pakalpojumu “Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību“.

 

Lai uzzinātu, kāds nodokļu apmērs ieturēts no VSAA izmaksātajām summām Jums, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)“.

 

Lai saņemtu informāciju par savām sociālajām iemaksām un apdrošināšanas periodiem, izmantojiet VSAA e-pakalpojumu  “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem“.

 

 

Lai uzzinātu, cik lielu ienākuma nodokli VSAA ieturējusi un ieskaitījusi budžetā no Jūsu pensijas vai pabalsta iepriekšējos pārskata gados (sākot ar 2010. gadu), izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par ieturēto ienākuma nodokli“. Šī informācija Jums var noderēt, aizpildot gada ienākumu deklarāciju.

 

Lai iegūtu informāciju par Jūsu finansiālajām saistībām un ieturējumiem, ko VSAA veikusi no Jūsu pensijas, pabalsta vai atlīdzības, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas / pabalsta / atlīdzības“.

 

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), sadaļā “Pārskati”, izvēloties “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”, varat iegūt informāciju par Jūsu (nodokļa maksātāja) darba devēju aprēķinātām Valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tur atradīsiet informāciju par saviem nodarbinātības periodiem, gadā izmaksāto darba algu, slimības pabalstiem un saimniecisko darbību.

 

 

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa” ir redzams, kuru darbavietu esat atzīmējis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, kuras personas ir Jums apgādībā, un cik liels ir Jūsu prognozētais mēneša neapliekamais minimums.

Informācija par nekustamo īpašumu un dzīvesvietu

Informācija par nekustamo īpašumu un dzīvesvietu

Ja nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā, un vēlaties iegūt informāciju par personām, kurām šobrīd ir deklarēta dzīvesvieta Jums piederošā nekustamajā īpašumā, izmantojiet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”.

 

Ja vēlaties pārbaudīt vai personai ar Jums zināmo personas kodu ir spēkā deklarētā dzīvesvieta Jums zināmajā adresē, izmantojiet PMLP e-pakalpojumu “Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” .

 

Lai saņemtu aktuālos kadastra teksta datus par saviem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, izmantojiet Valsts zemes dienesta (VZD) e-pakalpojumu “Mani dati kadastrā“.

 

Ja uz personas vārda Kadastrā ir reģistrēti objekti, VZD sagatavo informāciju no aktuālajiem Kadastra datiem normatīvajos aktos noteiktā apjomā, kas satur teksta datus par personai piederošiem objektiem, kā arī telpiskos datus (izkopējumu no Kadastra kartes) par zemes vienībām, zemes vienības daļām un būvēm, kuras ir iekļautas nekustamā īpašuma sastāvā vai ir dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts, kā arī par būvēm, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

 

Izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbildībā esošo e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē“, Jūs varat apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli par saviem īpašumiem, kas iekļauti Zemesgrāmatā.

 

Lai bez maksas un ātri saņemtu informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un apskatītu īpašuma elektronisko zemesgrāmatu, apmeklējiet valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu vietnē http://www.zemesgramata.lv/.

 

Lai bez maksas uzzinātu, kuras Valsts meža dienesta (VMD) mežniecības uzraugāmajā teritorijā atrodas Jūsu mežs, kā arī iegūtu papildus informāciju par savu meža īpašumu, izmantojiet e-pakalpojumu “Mežniecību meklēšana atbilstoši Kadastra apzīmējumam“. Jūsu mežam piederīgās mežniecības kontakti pieejami VMD tīmekļa vietnē. Lai saņemtu datus no Meža valsts reģistra (par meža inventarizāciju), piesakieties reģistra piekļuves tiesībām.

 

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv vienkopus pieejama ģeotelpiskā informācija, kas saistīta ar konkrētu atrašanās vietu vai ģeografisko apgabalu. Lai uzzinātu informāciju par pašvaldības teritorijas attīstības plāniem Jūsu nekustamā īpašuma tuvumā, izmantojiet portāla ĢeoLatvija.lv sadaļu “Teritorijas attīstības plānošana”, meklējot informāciju pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma vai konkrētas adreses.

 

Ja vēlaties būt informēts par plānošanas aktualitātēm Jūs interesējošā teritorijā un saņemt paziņojumus e-pastā par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, publisko apspriešanu vai dokumenta spēkā stāšanos, pēc identificēšanās portālā ĢeoLatvija.lv sadaļā “Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai” iesniedziet pieteikumu šo paziņojumu saņemšanai. Norādiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumus. Kartē norādiet Jūs interesējošo teritorijas mērogu un atzīmējiet, par kāda līmeņa teritorijas attīstības plānošanu vēlaties saņemt informāciju un nospiediet pogu “Iesniegt”. Ja vēlaties saņemt informāciju par citām teritorijām, tai skaitā citām pašvaldībām, to varat izdarīt, atkārtoti veicot pieteikšanos.

Scroll Up