Kas jāzina par izziņu un dokumentu pieprasīšanu no Latvijas Nacionālā arhīva?

Kas jāzina par izziņu un dokumentu pieprasīšanu no Latvijas Nacionālā arhīva?

Ja, atrodoties ārvalstīs, Jums kādā institūcijā (tiesā, dzimtsarakstu nodaļā, uzņēmumā u. tml.) jāuzrāda dokumentārs pierādījums par darba vai mācību gaitām, civilstāvokli, nesodāmību vai citu personas informāciju, Jūs varat pieprasīt izziņu vai dokumenta kopiju Latvijas Nacionālajā arhīvā.


 1. Informācija par darba gaitām, izglītību, notariālajām darbībām u.c. atrodama arhīvā tikai pēc attiecīgās iestādes  likvidācijas (reorganizācijas). Ja iestāde joprojām darbojas vai reorganizācijas procesā tai ir tiesību un saistību pārņēmējs, dokumentus glabā un izziņas izsniedz iestāde vai tiesību un saistību pārņēmējs.
 2. Tiesu dokumentus LNA pieņem glabāšanā 15 gadus pēc dokumentu radīšanas vai tiesvedības procesa pabeigšanas.
 3. Informāciju par civilstāvokli (dzimšanas, miršanas, laulību reģistrācija) Latvijas Nacionālais arhīvs izsniedz tikai par periodu līdz 1919. gadam. Informācija par laika posmu pēc 1919. gada pieprasāma Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļā vai jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā. Ja nepieciešams, varat pieteikties atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai izziņas izsniegšanai.

Lai pieprasītu datus no arhīva (saraksts ar izziņām, ko varat saņemt, atrodams Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļa vietnē):

 1. dodieties uz Latvijas Nacionāla arhīva tīmekļa vietnes sadaļu “E-pakalpojumi“;
 2. izvēlieties sev interesējošo;
 3. autentificējieties ar Latvija.lv nodrošinātajiem autentifikācijas līdzekļiem.

Jūs iegūsiet pieteikuma formu, kurā, aizpildot informācijas logus, sagatavosiet informācijas pieprasījumu. Samaksu par arhīva izziņu un dokumentu kopiju izsniegšanu nosaka saskaņā ar 2013. gada 17. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 857 “Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis” un 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.887 “Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu“, kas ir pieejami portālā Likumi.lv.

Kā pārliecināties, vai tūrisma operators, tūrisma aģents, saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts un/vai licencēts?

Kā pārliecināties, vai tūrisma operators, tūrisma aģents, saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts un/vai licencēts?

Lai izvēlētais ceļojums būtu veiksmīgs un bez nepatīkamiem pārsteigumiem, svarīgi zināt, ka izvēlētais tūrisma operators, tūrisma aģents un/vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir:

 

 • reģistrēts un/vai licencēts,
 • nav pasludināts kā maksātnespējīgs,
 • ir tiesīgs sniegt kompleksus vai saistītus tūrisma pakalpojumus,
 • nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju.

 

Jums ir iespēja elektroniski un bez maksas pārliecināties par tūrisma pakalpojumu sniedzēju datiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Tūrisma aģentu un operatoru datubāzē.

Mobilā lietotne „Ceļo droši”

Mobilā lietotne „Ceļo droši”

Mobilā lietotne „Ceļo droši” noderēs ikvienam, kurš plāno doties tuvākā vai tālākā braucienā uz ārvalstīm. Tā palīdzēs veiksmīgi sagatavoties braucieniem, brīdinās par iespējamiem riskiem, kā arī norādīs, kur meklēt palīdzību ārkārtas situācijās.

Lietotne ietver:

 

 • ieteikumus ceļotājiem (par nepieciešamajiem dokumentiem, drošību, apdrošināšanu, u.tml.);
 • brīdinājumus par riskiem (par drošības situāciju ārvalstīs, ieteikumus darba meklētājiem ārvalstīs, informāciju par cilvēktirdzniecību, fiktīvajām laulībām, narkotisko vielu pārvadāšanu);
 • ceļojumu plānotāja funkciju atgādinājumus par svarīgākajiem uzdevumiem gatavojoties braucienam;
 • Latvijas pārstāvniecību un goda konsulu kontaktus un informāciju par palīdzību ārkārtas situācijās;
 • ātras un ērtas saziņas iespējas ar Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulāro dienestu ārkārtas situācijās 24/7 režīmā.

Kāpēc reģistrēties Konsulārajā reģistrā?

Kāpēc reģistrēties Konsulārajā reģistrā?

Konsulārais reģistrs ir Ārlietu ministrijas pārziņā esoša informācijas sistēma, kurā var reģistrēties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kam ir Latvijas pase un kurš plāno doties uz ārvalstīm ceļojumā, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Reģistrēšanās Konsulārajā reģistrā sniegs iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi saņemt konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās.

 

Reģistrēties Konsulārajā reģistrā iespējams portālā Latvija.lv pieejamajā e-pakalpojumā “Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā”.

Vienlaikus iespējams iesniegt informāciju par cilvēkiem, ar ko ceļosiet kopā, apmešanās vietām, kontaktpersonām, apdrošināšanu, utt.

Latvijai ārvalstīs ir 47 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kurās iespējams vērsties, ja nepieciešama konsulārā palīdzība. Detalizētu informāciju par to, kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības var palīdzēt, meklējiet Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Informāciju par Jums nepieciešamo pārstāvniecību varat skatīt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas  tīmekļa vietnē.

Ārkārtas situācijās ārvalstīs (zudis ceļošanas dokuments, smaga slimība vai nāve, aizturēšana u.tml.) aicinām nekavējoties zvanīt uz Konsulārā departamenta diennakts tālruni: +371 26337711.

 

Kas jāzina par veselību un apdrošināšanu ceļojot?

Kas jāzina par veselību un apdrošināšanu ceļojot?

Lai pasargātu sevi, savu mantu un veselību ceļojot, noteikti jāpadomā par apdrošināšanu. Ceļojumu apdrošināšanu plašā klāstā piedāvā daudzas apdrošināšanas kompānijas, un uz ceļojuma laiku to iespējams noformēt elektroniski kompāniju īmekļa vietnēs, kā arī filiālēs uz vietas. Ceļotājiem ieteicama apdrošināšana, kas sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi, personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā.

 

Ceļojot noteikti vērts izsvērt arī visus ar veselību saistītos riskus pēkšņas slimības, traumas utt. gadījumā. Šādās situācijās ļoti noderīga ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK, kas apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

 

EVAK ir plastikāta karte, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (Īslandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas) vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināts.

 

EVAK kartei elektroniski iespējams pieteikties:

EVAK tiek izsniegta bez maksas un ir derīga trīs gadus. Pēc kartes derīguma termiņa beigām (vai viena mēneša laikā pirms spēkā esošās EVAK derīguma termiņa beigām) jaunu karti varat saņemt bez maksas.

 

Būtisks veselības garants ir vakcinācija. Vakcinācijas dienesta tīmekļa vietnē pieejams izsmeļošs alfabētisks valstu saraksts, kurā, izvēloties galamērķa valsti, iespējams uzzināt par nepieciešamajām vakcīnām valstī un reģionā.

 

Kādi ir ceļošanai nepieciešamie dokumenti?

Kādi ir ceļošanai nepieciešamie dokumenti?

Ikvienam, šķērsojot valsts robežu, nepieciešams ņemt līdzi derīgu pasi (vai personas apliecību (eID karti), ja ceļojat Šengenas zonas ietvaros). Pirms ceļojuma sazinieties ar konkrētās ārvalsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam, ieceļojot valstī.


Vairāk informācijas par personu apliecinoša dokumenta saņemšanu, video pamācību par to, kā pieteikties dokumenta izsniegšanai elektroniski, kā arī par rīcību, ja dokuments nozaudēts, lasiet  sadaļā “Personu apliecinošs dokuments“.


Pirms došanās ceļā, noteikti būtu jānoskaidro, vai, braucot uz izvēlēto valsti (ņemot vērā apmešanās ilgumu un brauciena mērķi), nepieciešama vīza. Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejams valstu saraksts, uz kurām iespējams doties bez vīzas vai, pirms ceļojuma saņemot elektronisko ieceļošanas atļauju. Ja vīza tomēr nepieciešama, vērsieties konkrētās valsts pārstāvniecībā, lai noskaidrotu pieteikšanās prasības, procesu un izmaksas. Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē pieejams Ārvalstu diplomātiskā korpusa sastāvs un kontaktinformācija (angļu valodā), kuru varat izmantot, lai sazinātos ar valsts pārstāvniecību un noskaidrotu interesējošo informāciju.Ja ceļojuma laikā konstatējat, ka esat bez derīga ceļošanas dokumenta – esat pazaudējis savu pasi vai personas apliecību (eID karti) (vai tā Jums ir nozagta), vai ceļojuma laikā esat sapratis, ka ir beidzies pases vai eID kartes derīguma termiņš:

 • nekavējoties sazinieties ar savas valsts konsulātu vai vēstniecību;
 • ja esat valstī, kurā nav Jūsu valsts konsulāta vai vēstniecības, varat lūgt konsulāro aizsardzību jebkuras citas ES valsts konsulātam vai vēstniecībai.

Vairāk par rīcību gadījumā, kad, atrodoties ārvalstīs, radušās problēmas ar pasi vai eID karti, lasiet dzīves situācijas apraksta “Kas jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem ārzemēs?” sadaļā “Ko darīt, ja, atrodoties ārzemēs, rodas problēmas ar pasi vai personas apliecību (eID karti)?“.


Ar spēkā esošiem noteikumiem un pieejamo informāciju valstī, kuru atstājat, un valstī, uz kuru dodaties, iespējams iepazīties šeit.


Ceļojuma laikā Jums jābūt līdzi derīgam ceļošanas dokumentam, jo, lai arī ES valstu starpā netiek veikta robežkontrole, ārkārtas apstākļos tā var tikt atjaunota. Kā arī jāņem vērā, ka uzturēšanās ārvalstīs bez derīgiem ceļošanas dokumentiem var būt sodāma. Soda apmērs dažādās valstīs var būt atšķirīgs.Ja ceļojat kopā ar bērnu, bērnam līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei vai Latvijas pilsoņa personas apliecībai (eID kartei). Pirms ceļojuma jāpārliecinās, vai Latvijā izdotiem papildus dokumentiem (dzimšanas apliecībai, pilnvarai, bāriņtiesas lēmumam u.tml.) uzrādīšanai ārvalstu amatpersonām nepieciešams tulkojums un dokumenta īstuma apliecinājums. Par šiem jautājumiem sazinieties ar attiecīgās ārvalsts diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību.


Ja bērns ceļo viens (tas ir atļauts sasniedzot obligātās izglītības vecumu- 5 gadus) vai kopā ar pieaugušajiem, kas nav viņa likumīgie aizbildņi, papildus var būt vajadzīga notariāli apliecināta vecāku piekrišana (pietiek ar viena vecāka, kurš ir Latvijas valsts piederīgais) bērna patstāvīgai ceļošanai vai ceļošanai pilnvarotas personas pavadībā. Piekrišanu jāparaksta bērna vecākiem, vienam no vecākiem vai likumīgajam(-iem) aizbildnim(-ņiem). Bērnam, ceļojot vienam vai pilnvarotas personas pavadībā, notariāli apstiprināta piekrišana ir obligāta, izbraucot no Šengenas zonas, piemēram, dodoties uz Krieviju, Baltkrieviju u.c. trešajām valstīm. Ceļojot uz Šengenas zonas vai ES valstīm šāda piekrišana nav obligāta.


Ja bērns izceļo no Latvijas un dodas uz trešajām valstīm (ārpus ES un Šengenas zonas), papildus dokumenti ir nepieciešami tikai bērnam, kurš ir Latvijas piederīgais (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā). Detalizēta informācija par nepieciešamajiem dokumentiem bērna izceļošanai no Latvijas pieejama Valsts robežsardzes tīmekļa vietnē.


Tomēr jebkurā gadījumā, ja bērns neceļo kopā ar vecākiem, ieteicams noformēt notariāli apliecinātu pilnvaru bērna pārstāvībai ārkārtas situācijās. Vecāku pienākums ir nodrošināt bērnam pilnvaroto pārstāvi, kurš par bērnu rūpēsies un pārstāvēs viņa intereses, piemēram, medicīnas iestādēs (ja bērnam būs nepieciešama medicīniskā palīdzība, ārsts to nedrīkstēs sniegt bez pilnvarotās personas vai vecāku piekrišanas). Šāda pilnvara noformējama pie zvērināta notāra Latvijā klātienē vai videokonferences režīmā (ja personai ir Latvijas elektroniskais paraksts) vai Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.


Ja bērns ceļo kopā ar vienu vecāku, kurš ir Latvijas valsts piederīgais, bērnam nav nepieciešama notariāli apliecināta otra vecāka piekrišana. Ja bērns tiek izvests no valsts nevis ceļošanas nolūkā, bet uz pastāvīgu dzīvi citā valstī, šāds lēmums jāsaskaņo ar otru vecāku. Ja tiesa ar tās nolēmumu ir noteikusi bērna dzīvesvietu ārvalstī, tad vecākam, kurš izved bērnu uz pastāvīgu dzīvi šajā valstī, nav nepieciešama otra vecāka piekrišana. Ja viens no vecākiem uzskata, ka otrs vecāks aizvedis vai nelikumīgi aiztur viņu kopīgo bērnu ārvalstīs, viņš/viņa var iesniegt Tieslietu ministrijā (TM) pieprasījumu par bērna atgriešanos Latvijā vai pieprasījumu par saskarsmes tiesību nodrošināšanu ar bērnu. Plašāka informācija pieejama TM tīmekļa vietnē – šeit un šeit.


Valstīm, kurās bērns ieceļo, tai skaitā tranzītvalstīm, ir tiesības izvirzīt savas prasības nepilngadīgu ārvalstnieku ieceļošanai. Šādas papildu prasības var būt noteiktas, ja citās ES vai Šengenas valstīs ir atjaunota robežpārbaude uz iekšējām robežām, kā arī citos gadījumos. Tāpat savas prasības tiesīgi noteikt pasažieru pārvadātāji, piemēram, aviokompānija, ar ko ceļo bērns. Tādēļ vecākiem pirms ceļojuma jāpārliecinās, vai valsts, uz kuru vai caur kuru ceļos bērns, vai attiecīgais pasažieru pārvadātājs nav noteicis papildu prasības saistībā ar bērna ceļošanu. Pirms bērns dodas ceļā, pārbaudiet noteikumus, kas ir spēkā izceļošanas un galamērķa valstī. Ar informāciju par kārtību konkrētās ES valstīs iespējams iepazīties šeit. Tāpat informācijas iegūšanai ieteicams vērsties attiecīgās valsts iestādēs, vēstniecībā vai konsulātā.Ja, atrodoties ārvalstīs, esat nonācis ārkārtas situācijā (nāves gadījumi, smagas saslimšanas, katastrofas u.tml.), saņemt palīdzību iespējams:

 • zvanot Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam darba dienās laikā no plkst.9:00 līdz plkst. 17:00 – +371 67015905;
 • zvanot uz Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežūrtālruni: +371 26337711;
 • rakstot uz e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv

Kas jāzina, ja vēlaties izbraukt no valsts uz ilgāku laiku?

Kas jāzina, ja vēlaties izbraukt no valsts uz ilgāku laiku?

Ja Jūs (vai Jūsu nepilngadīgie bērni, kuriem ir Latvijas valstiskā piederība) plānojat uzturēties ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, Jums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) jāpaziņo Jūsu uzturēšanās adrese. Tas nepieciešams, lai, nepieciešamības gadījumā, nodrošinātu saziņas iespējas starp Jums un Latvijas valsti.

 

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, norādot datus par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, Jūs varat izmantot:

Kas jāzina, ja ceļojot vēlaties ņemt līdzi mājdzīvnieku?

Kas jāzina, ja ceļojot vēlaties ņemt līdzi mājdzīvnieku?

Ja vēlaties pārvadāt mājdzīvnieku (suni, kaķi vai sesku) nekomerciālos nolūkos ārpus valsts, to Eiropas Savienības robežās atļauts darīt, ja dzīvniekam ir:

 

 • identifikācija – mikroshēma;
 • Eiropas Savienības parauga pase;
 • derīga vakcinācija pret trakumsērgu;
 • suņiem, kas tiek vesti uz Īriju, Lielbritāniju, Somiju, Maltu – attārpošana  pret Echinococcus multilocularis lenteņiem;
 • dzīvniekam ir jābūt reģistrētam Lauksaimniecības datu centra vienotajā datu bāzē.

Vairāk informācijas par prasībām, ceļojot ar dzīvnieku, lasiet sadaļā Ceļošana ar dzīvnieku.

 

Plašāku informāciju par dzīvnieku izvešanu no valsts, ievešanu Latvijā un ar to saistīto nepieciešamo dokumentāciju varat atrast:

Pārtikas un veterinārā dienesta un Lauksaimniecības datu centra tīmekļa vietnē, kā arī informatīvajā materiālā Kas jāzina, ja ceļojumā dodies kopā ar savu lolojumdzīvnieku.

 

Kā uzzināt, vai galamērķī ir droši?

Kā uzzināt, vai galamērķī ir droši?

Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem ceļojumu laikā un nepakļautu sevi riskam, Ārlietu ministrija iesaka iepazīties ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām, kā arī ieteicamajiem piesardzības pasākumiem pirms ceļojuma un tā laikā.

Ministrijas tīmekļa vietnē pieejams saraksts ar informāciju par valstīm, kurā, izvēloties galamērķa valsti, iespējams iepazīties ar ieteikumiem un brīdinājumiem ceļotājiem.

Scroll Up