Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes?

Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes?

Arī ar invaliditāti saistīto dokumentāciju ērtā veidā var iesniegt un pārskatīt, ja vien ir pieejams dators un identifikācijai nepieciešamā informācija.

 

Lai veiktu invaliditātes ekspertīzi, personai vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, kurš izlems jautājumu par nosūtīšanu uz Valsts komisiju invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Lai to veiktu, persona vai tās likumiskais pārstāvis komisijā iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi. To var izdarīt elektroniski, iesniegumam pievienojot šādus dokumentus:

 

 

Ar portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu palīdzību varat iesniegt:

 • Iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK) par invaliditātes ekspertīzes veikšanu. Lai iesniegums būtu derīgs, tas jāaizpilda latviešu valodā un tam jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti skenētā veidā.
 • Iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

 

Pareizi aizpildīta elektroniski iesniegta iesnieguma priekšrocība ir tā, ka informācija būs automātiski pieejama iestādēm, kam tā nepieciešama, un nebūs vajadzības valsts vai pašvaldības iestādēs uzrādīt papildu dokumentus.

 

Ja jums ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, atzinumi vai ieteikumi, vai esat iesniedzis iesniegumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai, vai lēmuma apstrīdēšanai, varat izmantot e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”, kurā iespējams noskaidrot par sevi uzkrāto informāciju Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informatīvajā sistēmā  (sākot ar 1998. gadu).

Izmantojot e-pakalpojumu Mani dati VDEĀVK, Jums ir iespēja, neierodoties VDEĀVK klātienē:

 • piekļūt saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem;
 • pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK;
 • iestatīt uzstādījumus automātiskai informācijas saņemšanai par invaliditātes termiņa beigām vai invalīda apliecības derīguma termiņa beigām.

 

Ja Jums jau ir invalīda apliecība un vēlaties pieteikties atkārtotai tās izsniegšanai, varat to izdarīt elektroniski, izvēloties e-pakalpojumu sarakstā “Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana”. Pakalpojumu var izmantot tikai atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai līdz esošās invaliditātes apliecības derīguma termiņa beigām, piemēram, ja tā nozaudēta, sabojāta utt.

Ar veselību saistītie pakalpojumi, ja atrodaties ārvalstīs.

Ar veselību saistītie pakalpojumi, ja atrodaties ārvalstīs.

Dodoties uz ārvalstīm, noteikti vērts izsvērt visus ar veselību saistītos riskus un nodrošināties pret sarežģījumiem, kas varētu rasties pēkšņas slimības, traumas, utt. gadījumā. Šādās situācijās ļoti noderīga ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Kartei iespējams pieteikties:

EVAK nesedz pacienta iemaksas vai repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Līdz ar to papildus Jūs varat iegādāties privāto ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz šīs izmaksas.

 

Ja, izbraucot uz Šengenas nolīguma valstīm

(Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, Čehija, Igaunija, Lietuva, Lihtenšteina, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija, Ungārija, Šveice), kā arī uz Apvienoto Karalisti un Īriju

un pārvietojoties šo valstu teritorijās, ārstnieciskām vajadzībām Jums ir nepieciešamas narkotiskās un psihotropās zāles, tad tās atļauts pārvadāt tikai tad, ja saņemta „Apliecība par narkotisko vai psihotropo vielu nēsāšanu ārstnieciskām vajadzībām”, kuru apstiprinājusi Veselības inspekcija. Apliecību izsniedz ārsts, kurš pacienta ambulatorajai ārstēšanai izrakstījis īpašo recepti normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajā kārtībā.

Apliecību apstiprināšanai Veselības inspekcijā  var iesniegt: Rīgā, Klijānu ielā 7; Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2; Daugavpilī, 18. novembra ielā 105; Valmierā, L. Paegles ielā 9; Jelgavā, Zemgales prospektā 3. Informatīvais tālrunis – 67081600.

Maksas un valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi un to saņemšana

Maksas un valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi un to saņemšana

To, kā pieteikties uz ārstu speciālistu konsultācijām vai izmeklējumiem, jautājiet ģimenes ārstam.

 

Lai noskaidrotu, kur var saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (maksājot tikai pacienta iemaksas), Jums jānoskaidro, vai Jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu. Par to var uzzināt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē pieejamajā līgumiestāžu sarakstā. Tur pieejama informācija par ārstniecības iestādēm un tajās strādājošajiem ārstiem, kuri sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī informācija par ārstiem, kuri ir tiesīgi izrakstīt valsts kompensējamos medikamentus.

 

Lai saņemtu valsts apmaksātus ambulatoros, stacionāros vai laboratoriskos veselības aprūpes pakalpojumus, Jums nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījums. Ja esat saņēmis nosūtījumu, varat vērsties jebkurā ārstniecības iestādē, kura sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu.

 

Pakalpojums, kas netiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, ir maksas pakalpojums. Katrā ārstniecības iestādē ir pieejams pakalpojumu cenrādis, kam jābūt novietotam pacientiem redzamā vietā, bieži tas atrodams iestādes tīmekļa vietnē. Sīkāka informācija par iedzīvotāju grupām, kurām pienākas pakalpojumu maksas atvieglojumi, pieejama Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Jums ir iespēja pieprasīt informāciju par saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksām (gan valsts apmaksātajiem, gan apdrošinātāju un paša apmaksātajiem pakalpojumiem) par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām, portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “Medicīnas pakalpojumu izmaksas”.

 

Lai uzzinātu, kuras ārstniecības iestādes sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un kur tos var saņemt ātrāk, varat apmeklēt interneta vietni rindapiearsta.lv. Gaidīšanas laiks dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīgs un, ja valsts apmaksāta pakalpojuma saņemšanai vienā ārstniecības iestādē jāgaida rindā, Jums ir tiesības vērsties citā iestādē, kurā gaidīšanas rindas nav vai tā ir mazāka. Vietnē pieejamā informācija ir informatīva rakstura un tiek atjaunota katru mēnesi.

 

Informācija par bērnu vakcinācijām, tai skaitā vakcinācijas kalendāru un valsts apmaksātajām vakcinācijām bērniem, atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē.

 

Informācija par visām reģistrētām ārstniecības iestādēm ir pieejama Ārstniecības iestāžu reģistrā, savukārt informācija par reģistrētām ārstniecības personām/ārstniecības atbalsta personām Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

 

Ja Jūs (Jūsu bērni vai aizbilstamie) gaidāt rindā uz valsts sociālo pakalpojumu (piemēram, pabalstu) saņemšanu, vai esat iesniedzis iesniegumu sociālo pakalpojumu saņemšanai, rindas un iesnieguma statusu varat pārbaudīt Labklājības ministrijas e-pakalpojumā:

Informācija par ģimenes ārstu

Informācija par ģimenes ārstu

Katram iedzīvotājam nepieciešams savs ģimenes ārsts, kas pārzinās viņa medicīnisko vēsturi, konsultēs saistībā ar veselības profilaksi un ārstēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izsniegs nosūtījumu ārsta-speciālista konsultācijas vai cita pakalpojuma saņemšanai.

 

Informāciju par savu ģimenes ārstu var noskaidrot, izmantojot portāla E-veselība sadaļu “Ģimenes ārsts un EVAK” – Ģimenes ārsta dati.

 

Ja gribat mainīt savu ģimenes ārstu, portālā Latvija.lv pieejams e-pakalpojums “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”, kurā iedzīvotājs var iesniegt savu reģistrācijas vai pārreģistrācijas pieteikumu  (arī par saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildniecībā esošām personām).

 

Reģistrēties pie ģimenes ārsta iespējams, ja Jūsu faktiskā dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā.  Lai noskaidrotu, kādi ģimenes ārsti strādā Jūsu apkārtnē:

 • rakstiet uz e-adresi;
 • zvaniet uz Nacionālā veselības dienesta informatīvo tālruni 80001234 (darbadienās 8:30-17:00) vai
 • rakstiet e-pastu uz info@vmnvd.gov.lv,

norādot pilsētu, ielu un adresi, kurā dzīvojat – tiks izveidots saraksts ar ģimenes ārstiem Jūsu apkārtnē.

 

Lai saņemtu medicīnisku padomu no pieredzējušiem mediķiem ārpus ārsta darba laika, iespējams zvanīt arī uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

Kā uzzināt par sevi pieejamos medicīnas datus?

Kā uzzināt par sevi pieejamos medicīnas datus?

Ja radusies nepieciešamība noskaidrot informāciju par saviem (savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu) medicīniskajiem datiem, visvienkāršāk un ērtāk to var izdarīt, izmantojot portālā  Latvija.lv vai portālā E-veselība atrodamās funkcijas.

 

Elektroniski portālā E-veselība un Latvija.lv būs pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā!
 
Portālā Latvija.lv:
Izmantojot e-pakalpojumu “Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem”, iespējams noskaidrot informāciju par veiktajiem pierakstiem uz vizītēm un medicīnas pakalpojumiem.
 
Iedzīvotāji var iepazīties ar saviem veselības pamatdatiem (diagnozēm, alerģijām u.c.) un citu informāciju, identificējoties portālos E-veselība un Latvija.lv

Latvija.lv pieejamā informācija ietver:

 

Ja izmantosiet portālu E-veselība, būs iespējams apskatīt sadaļas:

 • Personas dati:
  • kontaktinformācija, kontaktpersonas, tiesību deleģējumi, kā arī pārskats par to, kas un kad ir skatījis Jūsu informāciju E-veselības sistēmā;
  • uzstādījumi par veidu, kā vēlaties saņemt informāciju (atgādinājumus, paziņojumus u.c.).
 • Pieraksti – informācija par e-pierakstiem
 • Nosūtījumi un rezultāti – informācija par e-nosūtījumiem un to rezultātiem
 • Pacienta karte – veselības pamatdati (diagnozes, alerģijas, regulāri lietojamie medikamenti,  u.c.)
 • Receptes – saņemtās e-receptes
 • Darbnespējas lapas – saņemtās e-darbnespējas lapas
 • Vakcinācijas dati – pieteikšanās vakcinācijai un informācija par veikto  vakcināciju
 • Ģimenes ārsts un EVAK – informācija par ģimenes ārstu, iespēja iesniegt pieteikumu par ģimenes ārsta maiņu, iespēja pieteikties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK)
 • E-konsultācija – iespēja apskatīt iepriekšējās vai pieteikties jaunai e-konsultācijai (tikai, ja Jūsu ģimenes ārsts piedāvā e-konsultācijas!)

 

Ja vēlaties pārliecināties par datu privātumu, izmantojiet iespēju uzzināt datu skatīšanas vēsturi. Ja vēlaties ierobežot datu piekļuvi ārstiem, to varat izdarīt, izmantojot pakalpojumu “Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas datiem”. Tomēr svarīgi zināt, ka, nosakot informācijas ierobežojumu vai liegumu,  ārstniecības personām tiek liegta iespēja  pilnīgi iepazīties ar Jūsu medicīnisko informāciju, kas var būt svarīga veselībai vai dzīvībai kritiskās situācijās.
 
Ja slimības dēļ (Jūsu, Jūsu bērna vai aizbildniecībā esošas personas) nevarējāt stādāt un Jums piešķirta  e-darbnespējas lapa B, atbilstošo iesniegumu slimības pabalsta saņemšanai (tāpat kā citus iesniegumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) arī varat iesniegt elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. Informāciju par Jūsu e-darbnespējas lapām varat apskatīt portāla E-veselība sadaļā “Darbnespējas lapas”.

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē var iesniegt iesniegumu par personas aizliegumu vai atļauju izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Juridisks spēks ir tikai tādam personas parakstītam aizliegumam vai atļaujai izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, par kuru ziņas iekļautas Fizisko personu reģistrā.

Kas jāzina, ja gadās saslimt ceļojot?

Kas jāzina, ja gadās saslimt ceļojot?

Pirms ceļošanas noteikti vērts izsvērt visus ar veselību saistītos riskus un nodrošināties pret sarežģījumiem, kas varētu rasties pēkšņas slimības, traumas utt. gadījumā. Šādās situācijās ļoti noderīga ir Nacionālā veselības dienesta (NVD) Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK, kas apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Kartei iespējams pieteikties:

 

Piesakoties kartei klātienē, saņemsiet to uzreiz, bet, ja izmantojāt e-pakalpojumu vai nosūtījāt veidlapu, karte Jums tiks nosūtīta pa pastu.

Kā saņemt medicīnisku konsultāciju un palīdzību mājās?

Kā saņemt medicīnisku konsultāciju un palīdzību mājās?

Mājas vizīte

Ja veselības stāvokļa dēļ Jūs nevarat ierasties ārstniecības iestādē, ģimenes ārsts izvērtēs iespēju doties mājas vizītē. Mājas vizīte jāpiesaka līdz plkst. 15:00. Vairākām iedzīvotāju grupām tiek nodrošinātas valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes. Sarakstu, ar šīm iedzīvotāju grupām ir iespējams apskatīt NVD tīmekļa vietnē. Pārējiem pacientiem ģimenes ārsta mājas vizīte ir maksas pakalpojums atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim.

 

Zvaniet uz ārsta paraksi vai ārstniecības iestādi, kur praktizē Jūsu ģimenes ārsts, lai pieteiktu mājas vizīti un vienotos par tās laiku (kā arī noskaidrotu maksu par vizīti).

 

Konsultatīvais tālrunis

Iedzīvotājiem ir iespēja ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīnisku padomu vienkāršas saslimšanas gadījumā, piezvanot uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

 

Tos sniedz pieredzējuši mediķi darba dienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 8.00 no rīta, savukārt, brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

 

Ja, pēc zvanītāja teiktā, operatoram radīsies šaubas par personas veselības stāvokli, zvans tiks pāradresēts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

 

Vairāk informācijas par tālruņa darbību lasiet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tīmekļa vietnē.

 

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis nav paaugstinātas maksas.

Kur meklēt palīdzību slimības vai traumas gadījumā?

Kur meklēt palīdzību slimības vai traumas gadījumā?

Slimības, nelielas traumas vai medicīniskas konsultācijas nepieciešamības gadījumā, var vērsties pēc palīdzības pie:

 • ģimenes ārsta (ja esat aizmirsis ģimenes ārsta vārdu vai kontaktinformāciju, izmantojiet portālā E-veselība pieejamo pakalpojumu “Mans ģimenes ārsts”). Ja vēlaties veikt reģistrāciju vai pārreģistrāciju pie kāda cita ģimenes ārsta, izmantojiet portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”;
 • dežūrārsta – gadījumos, kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams, bet Jūsu veselības stāvoklis neļauj gaidīt, Rīgā un citās lielākajās pilsētās pacientiem ir pieejami dežūrārsti. Lai atrastu tuvāko dežūrārstu, aplūkojiet Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē ārstniecības iestāžu sarakstu, kurās pieejami dežūrārsti;
 • tiešās pieejamības speciālista, pie kura var doties bez nosūtījuma – sīkākai informācijai aplūkojiet speciālistu sarakstu Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē.

 

Ārpus ģimenes ārstu darba laika medicīnisku padomu var saņemt arī zvanot uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

 

Vairāk informācijas par tālruņa darbību lasiet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tīmekļa vietnē.

 

Pēkšņas traumas, pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības saasināšanās gadījumos, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos, BEZ ĀRSTA NOSŪTĪJUMA var vērsties pēc palīdzības

Dzīvībai kritiskās situācijās zvaniet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113 (vairāk informācijas NMPD tīmekļa vietnē).

Scroll Up