Ziņas

Tikt līdzi digitālajai attīstībai: senioriem svarīga iedrošināšana

Latvijā ir labs interneta pārklājums, modernas tehnoloģijas, attīstīti valsts elektroniskie pakalpojumi, taču Latvijas iedzīvotāju zināšanas un prasmes digitālajā jomā nav pietiekamas. Digitālā vide nepārtraukti attīstās, un cilvēkiem ir jāspēj pielāgoties pārmaiņām, lai varētu lietot mūsdienīgus risinājumus un tehnoloģijas, lai spētu izmantot digitālās vides sniegtās priekšrocības un lai veiksmīgi konkurētu darba tirgū.

Pilnveidot un apgūt jaunas digitālās prasmes var gan pašmācības ceļā, gan apmeklējot dažādas mācības un seminārus. Ja ar paša prasmēm vien nepietiek, lai izmantotu valsts izstrādātos digitālos risinājumus, var palīdzēt  digitālie līderi*, kuri ir apguvuši digitālo līderu mācības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotās programmas “Dari digitāli” ietvaros.

Antra Nīgale ir viena no Valmieras novada digitālajām līderēm un lielisks piemērs citiem, kā soli pa solim palīdzēt apgūt digitālās prasmes . Antra ir Valmieras integrētās bibliotēkas vecākā bibliotekāre un pasniedz datorapmācības kursus cilvēkiem ar un bez priekšzināšanām darbā ar datoru.

Digitālais atbalsts ikvienam

Antra stāsta: “Bibliotēkā ir tāds pakalpojums kā “Digitālais atbalsts” – tā ir konsultācija, ko ikviens var saņemt, ja saskaras ar grūtībām, risinot dzīves situācijas, vai nevar atrast atbildi uz jautājumu, kas radies, apgūstot jaunas digitālās iemaņas.”

Antra uzsver, ka mūsdienās vairāk nekā jebkad agrāk ir jāpievērš pastiprināta uzmanība drošībai virtuālajā vidē: “Cilvēkiem ir jautājumi un neskaidrības, piemēram, kā atpazīt viltus ziņas, kā zināt, ka sūtītājs ir tas, par ko uzdodas, nevis krāpnieks. Lai vērstu cilvēku uzmanību uz digitālās vides drošību, arī kursos stāstām un mācām cilvēkiem par drošību internetā, patiesas informācijas un viltus ziņu atpazīšanu utt. Cilvēkiem reizēm ir vajadzīgs arī atgādinājums, ka pirms dažādu paziņojumu apstiprināšanas tos vajadzētu izlasīt, jo var gadīties, ka publiski pieejamā ierīcē tiek saglabāti personīgie dati un piekļuves paroles.”

Iedrošināšana – tikpat svarīga kā mācības

Mūsu ikdienā ienāk arvien jaunas inovācijas, un tie, kuriem nav digitālo pamatprasmju, var netikt līdzi straujai digitālās vides attīstībai.

Antra stāsta, ka pati un arī citas bibliotēkas darbinieces mudina līdzcilvēkus apgūt digitālās prasmes, uzsverot daudzos ieguvumus, ko iespējams gūt, darbojoties digitālajā vidē: “Mēs cenšamies cilvēkiem dot drošības sajūtu. Izstāstīt par digitālo pakalpojumu ieguvumiem, kā tas atvieglo ikdienu, kā arī to, ka tas nākotnē būs nepieciešams arvien vairāk. Iedrošināt, ka pašiem viss izdosies, stāstot un rādot praktiskas lietas, piemēram, kā deklarēt savu dzīvesvietu, kā pieteikties pie ārsta, kā atrast autobusu kustības sarakstu vai saņemt pašvaldību e-pakalpojumus. Mums ir svarīgi parādīt cilvēkiem ceļu, lai viņi pamazām sāktu paši izmantot digitālos risinājumus.”

Senioriem digitālos risinājumus bieži palīdz apgūt bērni vai mazbērni, taču ne vienmēr viņiem pietiek laika un pacietības atbildēt uz visiem jautājumiem, tāpēc cilvēks agri vai vēlu apstājas pie kādas darbības, jo pats ar to nevar tikt galā. Ja tas ir saistīts ar valsts izstrādātiem digitālie risinājumiem, jebkurš var vērsties pie tuvākā digitālā līdera.

*Digitālie līderi ir cilvēki, kuri iemaņu un personības testa rezultātā ir kvalificējušies digitālo līderu mācībām un apguvuši programmas “Dari digitāli” mācību kursu. Digitālo līderu uzdevums ir palīdzēt ikvienam sabiedrības pārstāvim apgūt valsts e-risinājumu izmantošanu, gan pastāstot par tiem, gan praktiski mācot cilvēkus. Tuvāko digitālo līderi var atrast kartē, kas pieejama vietnē https://daridigitaliarhivs.lv/digitalo-agentu-karte/