Uzņēmējdarbība

Tirdzniecība Eiropas Savienības robežās

Pārtikas un augu izcelsmes produkti

Lai pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums savu produkciju varētu izplatīt Latvijas teritorijā un citviet Eiropas Savienības (ES) iekšējā tirgū, tam ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), pārtikas ražošanas un izplatīšanas procesā jāievēro Latvijas un Eiropas Savienības (ES) normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī saražotajai produkcijai ir jābūt kvalitatīvai un drošai patērētājiem. Par pārtikas uz augu izcelsmes produktu ražošanu lasiet dzīves situācijas aprakstā Ražošana mājas apstākļos.

 

Pārtikas apriti Latvijā uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Uzņēmums, kurš ir reģistrēts un/vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā, drīkst brīvi izplatīt preces ES teritorijā.

 

Informācija par to, kādas normatīvo aktu prasības jāievēro pārtikas produktu ražotājiem, lai to darbība un saražotā produkcija atbilstu Latvijas un ES prasībām, kā arī labas higiēnas prakses vadlīnijas atrodamas Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.

Dzīvnieki, to pārvietošanas prasības

Dzīvnieku aizsardzībai pārvadājuma laikā ir izstrādāti normatīvie akti, kas ietver prasības, kuras ir jāievēro visos dzīvnieku pārvadāšanas gadījumos. Detalizētās prasības satur informāciju:

un citiem nosacījumiem, kas ir jāievēro pārvadātājiem, ņemot vērā pārvadājuma ilgumu un to, kādi dzīvnieki tiek pārvadāti. Ikvienam, kurš nodarbojas ar dzīvnieku pārvadāšanu saimnieciskos nolūkos, ņemot vērā pārvadājuma veidu, ir jābūt pārvadātāja atļaujai un pavaddokumentiem.

 

Pārvietojot dzīvniekus starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm nepieciešamo informāciju nodrošina ES iekšējās elektroniskās sistēmas TRACES veterinārais sertifikāts un, tālo pārvadājumu gadījumā, pārvadājuma žurnāls.

 

Par lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas reģistrēšanu un citus ar lopkopību saistītus jautājumus lasiet dzīves situācijas aprakstā Lopkopība.

Scroll Up