Lauksaimniecība un vide

Traktortehnikas reģistrācija un izziņu pieprasīšana

Ja vēlaties iegādāties traktortehniku un/vai traktortehnikas piekabi, vai tā nonākusi Jūsu īpašumā, tai jābūt reģistrētai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.


Traktortehnikas reģistrāciju veic saskaņā ar 06.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”. Šo noteikumu 1.pielikumā minēta tā tehnika, ko nepieciešams reģistrēt valsts informācijas sistēmā „Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams).

Kā veikt traktortehnikas pirmreizējo reģistrāciju?

Ja iegādājaties ārvalstīs reģistrētu vai nereģistrētu jaunu vai lietotu traktortehniku vai tās piekabi, ir nepieciešams veikt īpašuma pirmreizējo tiesību nostiprināšanu Latvijas Republikā.


Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka pirmreizējās īpašuma tiesības, ir nepieciešams Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniegt iesniegumu par tehnikas vienības pirmreizējo reģistrāciju Latvijas Republikā un jāapmaksā pakalpojums. Iesniegumu var iesniegt, ierodoties klātienē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.


Pēc dokumentu iesniegšanas traktortehnika vai tās piekabe jāuzrāda Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) tehnisko datu salīdzināšanai. Tehnisko datu salīdzināšana var tikt veikta VTUA darbiniekiem ierodoties pie īpašnieka, vai īpašniekam tehniku nogādājot pie VTUA biroja.


Pēc reģistrācijas dokumentu izvērtēšanas un tehnisko datu salīdzināšanas, notiek īpašnieka, traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu reģistrācija valsts informācijas sistēmā „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams).


Reģistrējot traktoram vai piekabei tiek izsniegta traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība un valsts reģistrācijas numura zīme.


Plašāka informācija pieejama:

Kā veikt traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju?

Ja vēlaties veikt traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, pirkt, pārdot vai nodot citai personai sev piederošo traktortehniku vai tās piekabi, abām iesaistītajām pusēm jāvēršas VTUA ar prasību nodrošināt īpašnieka maiņas reģistrāciju uz abpusēja iesnieguma pamata, citos gadījumos, pamatojoties uz personas iesniegto īpašuma tiesību maiņas dokumentu (līgums, akts par nodošanu īpašumā, tiesas spriedums, rēķins-uzziņa u.c.) .

 

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju Jūs varat veikt VTUAklātienē iesniedzot:

  1. iesniegumu;
  2. reģistrācijas apliecību;
  3. pirkuma vai mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, maksājumu apstiprinošu dokumentu, kopā ar līgumu, mantojuma apliecību, tiesas nolēmuma norakstu par mantošanu).

Pēc dokumentu iesniegšanas VTUA, tiek veikta traktortehnikas vai piekabes tehnisko datu salīdzināšana klātienē. Tehnisko datu salīdzināšana var tikt veikta VTUA darbiniekiem ierodoties pie īpašnieka, vai īpašniekam tehniku nogādājot VTUA.


Plašāka informācija pieejama:

Izziņa vai pārskats no valsts informatīvās sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskajiem datiem, īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem

Fiziska persona, bez maksas, un juridiska persona (apmaksājot pakalpojumu), divas reizes gadā,  var saņemt informāciju no valsts informatīvā sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams) par sev piederošo traktortehniku vai piekabi. Informāciju no valsts informatīvā sistēmas persona var  saņemt izziņas vai pārskata veidā.


Izziņu ir iespējams saņemt elektroniski izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS). Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu atradīsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.


Ja neizmantojat e-pakalpojumu, iesniegumu var iesniegt, parakstot un nosūtot:

Plašāka informācija pieejama:

Traktortehnikas vai tās piekabes aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”

Fiziska vai juridiska persona, atbilstoši normatīvajiem aktiem, vai ar likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu, traktortehnikai vai piekabei var uzlikt aizlieguma atzīmi (atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumu), kā arī noņemt šādu atzīmi.


Lai to izdarītu ir nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Uz Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesnieguma pamata (identificējot iesniedzēju) “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams) tiek veikta atzīmes uzlikšana.


Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams veikt pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis“.


Sev piederošai tehnikai aizlieguma atzīmi ir iespējams uzlikt elektroniski izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS).  Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu atradīsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.


Ja neizmantojat e-pakalpojumu, iesniegumu var iesniegt parakstot un nosūtot:

Plašāka informācija pieejama:

Scroll Up