Transporta līdzekļi

Traktortehnikas reģistrēšana

Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) veic gadījumos, kad persona (fiziska vai juridiska) iegādājas:

  • ārvalstīs reģistrētu vai nereģistrētu lietotu traktortehniku vai tās piekabi, vai
  • iepriekš neekspluatētu, jaunu traktortehniku vai tās piekabi.

Lai veiktu reģistrāciju, nepieciešams veikt identifikācijas numuru salīdzināšanu un:

Veidlapu var iesniegt tikai klātienē, kādā no VTUA reģionālajām nodaļām, jo ir jāpievieno oriģinālie īpašumtiesību dokumenti.

Vairāk par traktortehnikas reģistrāciju lasiet sadaļā Traktortehnikas reģistrācija un izziņu pieprasīšana.

Informācija par traktortehniku

Jebkura ieinteresētā persona var uzzināt informāciju par sev piederošu traktortehniku no valsts Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēmas (VIS).

E-pakalpojums Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” nodrošina vispārpieejamas informācijas saņemšanu personām par valsts informatīvā sistēmā reģistrētām traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm. Fiziska persona divas reizes gadā bez maksas var saņemt informāciju par sev piederošo traktortehniku vai piekabi izziņas vai pārskata veidā, kas var tikt sagatavota elektroniski vai papīra formā. Vairāk informācijas lasiet sadaļā Traktortehnikas reģistrācija un izziņu pieprasīšana.

Scroll Up