Darbs, pensijas

Trešais līmenis

Pensiju sistēmas trešajā līmenī ir iespējams brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai. Tas nozīmē, ka papildus pensiju sistēmas pirmajam un otrajam līmenim, daļu savu ienākumu vari brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem vai uzkrājošajā apdrošināšanā.

 

Privātie pensiju fondi vai apdrošinātāji iemaksāto naudu iegulda, ar mērķi ne vien saglabāt, bet arī vairot uzkrājumu vērtību ilgā laika termiņā. Dzīvības apdrošinātāju piedāvātajos ilgtermiņa uzkrājumu instrumentos pensijas uzkrājumu var veidot ar fiksētu ienesīguma procentu, vai veidot savu pensijas uzkrājumu, piesaistot to ieguldījumu fondiem.

 

Laika gaitā veidotais uzkrājums Jums kalpos par papildinājumu valsts garantētajai pensijai. Vairāk informācijas lasiet likumā par privātajiem pensiju fondiem.

Iemaksu veikšana pensiju 3. līmenī

  • Iemaksas pensiju 3. līmenī var veikt no 18 gadu vecuma.
  • Pensiju 3. līmenī iemaksas varat veikt pats, Jūsu darba devējs, cita fiziska persona Jūsu labā, ja par to ir noslēgts līgums ar pensiju fondu, apdrošinātāju vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra solidaritātes nodokļa daļas ieskaitījuma veidā.
  • Iemaksu apjoms un regularitāte, kā arī potenciālais uzkrājums ir atkarīgs no izvēlētā pensiju fonda vai apdrošinātāja un pensiju plāna. Vairāk par privātajiem pensiju fondiem.

Turētājbankas, jeb bankas, kas glabā fonda aktīvus, veic to uzskaiti un darījumus ar fonda līdzekļiem, pensijas iemaksas līdzekļus glabā atsevišķi no saviem aktīviem. Tātad ieguldītā nauda nevar pazust, pat ja bankrotē turētājbanka vai līdzekļu pārvaldītājs. Vairāk par pievienošanos 3. pensiju līmenim lasiet šeit.

Pensiju 3. līmeņa uzkrājuma saņemšana

Privātajos pensiju fondos vai uzkrājošajā apdrošināšanā uzkrāto var saņemt sākot no 55 gadu vecuma, taču ir iespēja uzkrājumu turpināt veidot arī pēc 55 gadu vecumam līdz sev vēlamam laikam.

 

To var saņemt arī ātrāk, gadījumos:

  • Ja dalībnieks strādā profesijā, kam noteikts ātrāks pensionēšanās vecums
  • Ja dalībniekam noteikta 1.grupas invaliditāte (uz mūžu)
  • Dalībnieka nāves gadījumā – norādītās personas (labuma guvēji) vai mantinieki, ja nav norādīto personu.

Lai saņemtu pensiju 3. līmenī uzkrāto pensiju, savā pensiju fondā vai pie apdrošinātāja jāiesniedz iesniegums par uzkrātā pensijas kapitāla saņemšanu. Uzkrājumu var saņemt pa daļām, periodiski vai vienā summā.

 

Pensiju 3. līmenī uzkrāto naudu var mantot Jūsu izvēlēta līgumā norādītā persona, vai mantinieki Civillikumā noteiktajā kārtībā (arī uzkrājējam nesasniedzot 55 gadu vecumu).

Nodokļu atvieglojumi par iemaksām pensiju 3. līmenī

Jums ir tiesības saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par iemaksām savā pensiju 3. līmenī, kas nepārsniedz 10% no Jūsu kalendārā gada bruto ienākumiem (maksimālais iemaksu apjoms gadā 4000 EUR). Ja arī Jūsu darba devējs veic iemaksas Jūsu privātajā pensijas uzkrājumā, katrs var saņemt nodokļu atvieglojumus par savu iemaksu daļu.

 

Pārmaksāto IIN saņemsiet, ja būsiet iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarāciju, kurā uzrādītas pensiju 3. līmenī veiktās iemaksas, arī, ja tās izdarījis Jūsu laulātais. Pensiju fonds elektroniski nosūta VID informāciju par veiktajām iemaksām pensiju 3. līmenī iepriekšējā gadā, tādēļ nav nepieciešams iesniegt VID maksājumus apliecinošus dokumentus.

 

Iedzīvotājiem, kuriem jau ir tiesības saņemt uzkrājumu, un, kuri izmanto nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā, ka kalendārajā gadā veiktās iemaksas pensiju fondā ir jānotur vismaz 2 gadus. Tātad, konkrētā gadā iemaksāto, ja par to esat saņēmis nodokļu atlaidi, varēsiet izņemt tikai divus gadus pēc tam. Vairāk lasiet likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

 

Vairāk par pensiju 3. līmeni lasiet manapensija.lv.

Scroll Up