Uzņēmējdarbības forma un veids

Uzņēmējdarbības forma un veids

Uzsākot uzņēmējdarbību, svarīgi definēt konkrētu nozari, kurā uzņēmums plāno veikt saimniecisko darbību. Šim nolūkam paredzēta Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā (NACE), kur varat iepazīties ar nozaru uzskaitījumu un katras nozares aprakstu.


Kad esat definējis uzņēmuma saimnieciskās darbības nozari, nepieciešams pieņemt lēmumu, kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties.


Saimniecisko darbību var veikt šādās uzņēmējdarbības formās:

Savukārt, fiziska persona saimniecisko darbību var veikt individuālā komersanta statusā. Tāpat fiziska persona var īstenot savu saimniecisko darbību kā pašnodarbinātais.


! Informācija pieejama arī šeit.


Uzņēmējdarbības formas atšķiras pēc:

  • pamatkapitāla apjoma,
  • uzņēmēju atbildības un
  • peļņas sadales formām.

Vairāk informācijas par komercdarbību un saimniecisko darbību lasiet Komerclikumā.


Lai salīdzinātu uzņēmējdarbības veidus un izvēlētos sev atbilstošāko, izmantojiet UR vietnes iespēju “Salīdzini komercdarbības veidus”.